Inspiratie

Bisschop en jongeren vieren Palmzondag

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 27 maart 2024

Foto’s: Bisdom Rotterdam

De Tour of Faith van maart markeerde de start van de Goede Week

Ongeveer veertig jongeren kwamen op Palmzondag samen in Den Haag bij Tour of Faith. De bisschop en jongeren werden verwelkomd door de blauwe zusters in de kerk van de H. Antonius van Padua (Boskantkapel). Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de viering, waarin meerdere priesters concelebreerden en diaken Osseweijer assisteerde. De priesters zouden later deze middag beschikbaar zijn voor het sacrament van boete en verzoening.

De eucharistieviering opent bij de ingang van de kerk. Daar wordt gelezen hoe Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel en de mensen hem verwelkomen met palmtakken en hun mantels voor Hem op de weg leggen (Marcus 11, 1-10). De bisschop zegent palmtakjes en daarna is er een kleine processie in de kerk.

In zijn homilie komt de bisschop terug op de wijze waarop de mensen Jezus verwelkomden in Jeruzalem. Aan de ene kant wordt Jezus binnengehaald met alle lof en eer. “Kort daarna zijn het diezelfde mensen die roepen: weg met Hem, aan het kruis met Hem”, zegt de bisschop. Enerzijds is er de liefde van de Heer, anderzijds het kwaad van de mensen. Enerzijds de trouw van de Heer en anderzijds de leerlingen die wegvluchten.

Het zijn niet alleen tegenstellingen in het evangelie, of bij anderen “maar misschien ook wel de tegenstellingen in ons eigen leven”, preekt de bisschop. “Waar het gaat om liefde en ruimte voor de Heer, vullen we vaak toch weer ons hart met onze eigen plannen en dingen die vooraan liggen en misschien meer lonken en vragen om aandacht. En waar het gaat om het vasthouden aan de blijde boodschap, zoals Jezus doet, zijn wij vaak met heel veel andere dingen bezig, die lang niet altijd het evangelie weerspiegelen.”

Pasen is een goed moment om een nieuwe weg in te slaan. “Het is de Heer die die weg openmaakt door zijn sterven en verrijzen en Hij kan de tegenstelling in ons eigen hart en in onze wereld overbruggen. Maar dan moeten we wel in Hem geloven, moeten we wel ons leven in zijn handen leggen”, aldus de bisschop. “Van Hem kunnen we steeds opnieuw leren wat liefde en vergeving en vrede betekenen.”

Na de eucharistieviering is er koffie en thee en wordt met de zusters afgestemd over het avondeten. Sommige meegebrachte dingen zullen aan het eind van de middag opgewarmd moeten worden en dat vraagt enige logistiek. Ondertussen worden er stoelen bij geplaatst voor de catechese. Die wordt gegeven door diaken Iwan Osseweijer en gaat over de bijbel en gebed. “Als we de bijbel lezen, luisteren we naar Gods woord. Telkens kunnen we ons afvragen: wat wil God mij hier zeggen?” vertelt hij.

De diaken noemt verschillende teksten uit de bijbel die gaan over bidden. Op de eerste plaats noemt hij Lucas 11, 1-3. Daarin wordt beschreven hoe de leerlingen van Jezus aan Hem vragen om hen te leren bidden. Jezus geeft hun dan het Onze Vader als gebed. Andere bijbelteksten gaan onder meer over volharden in het gebed (Romeinen 12, 9-14) en bidden zonder ophouden (1 Thessalonicencen 5, 17-21).

“We leren dat we bidden in het voetspoor van Jezus”, zegt hij tot slot. “Het Onze Vader hebben we van Hem geleerd en als we de psalmen bidden, bidden we teksten die Jezus zelf ook heeft gebeden. Bidden is een persoonlijk gesprek met God. Het is een dialoog, waarin we Hem mogen danken en dingen kunnen vragen. Bidden is een oefening van hoop, want we bidden in het geloof en vertrouwen dat God ons hoort en ons geeft wat we nodig hebben.” Daarna gaan de jongeren met elkaar in gesprek aan de hand van enkele vragen: Hoe spreek je God aan in gebed? Heb je vaste momenten op de dag om te bidden? Hoe zou je in gebed willen groeien? Wat verlang je ten diepste?

De middag wordt vervolgd in de kerk met een uur van aanbidding van het allerheiligst Sacrament. Daarbij is er biechtgelegenheid. De bisschop nodigt hier met een korte uitleg laagdrempelig toe uit; het sacrament van boete en verzoening als dialoog van heil waarin de priester in naam van de Heer vergeving schenkt van onze zonden.

De Tour of Faith wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waarvoor ieder iets heeft meegenomen. De volgende Tour of Faith is op 28 april. Maar daarvoor is er op vrijdagavond 12 april in de kathedraal in Rotterdam nog een jongerenbijeenkomst rond de relieken van de heilige Bernadette. Alle jongeren zijn uitgenodigd voor wat een mooie avond beloofd te worden met onder meer een Lourdes lichtprocessie.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven