Inspiratie

Bisschop in Chrismamis: volg Jezus in dienstbaarheid en kleinheid

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 29 maart 2024

Foto’s: Bisdom Rotterdam

Bisschop Van den Hende preekte over nederigheid, je klein maken, dienstbaarheid en de missionaire opdracht van de Kerk

Op woensdag 27 maart vierde het bisdom Rotterdam de chrismamis in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. In de chrismamis zegent de bisschop de oliën en hij wijdt het chrisma voor onder meer het doopsel en het vormsel. De oliën en het chrisma worden gebruikt in de parochies en instellingen in het bisdom, tot de chrismamis volgend jaar opnieuw wordt gevierd.

Aan het begin van de eucharistieviering heet vicaris-generaal Van Deelen iedereen welkom. Onder de aanwezigen zijn ook mensen van de Parochiële Noodhulp van parochie De Vier Evangelisten in Den Haag. Vanuit verschillende parochies zijn naar deze chrismamis levensmiddelen, verzorgingsproducten en kinderkleding meegebracht. De Parochiële Noodhulp in Den Haag zal deze verspreiden onder wie dat nodig heeft.

De Kerk van Rotterdam heeft een internationale samenstelling. Onder de priesters die concelebreren en die in deze viering hun wijdingsbeloften hernieuwen zijn ook priesters uit andere landen. De Schriftlezingen klinken in verschillende talen: de eerste lezing in het Frans vanuit de Franstalige parochie Tous les Saints en de tweede lezing in het Portugees vanuit de Portugeessprekende parochie Onze Lieve Vrouw van de Vrede.

De bisschop benadrukt in zijn homilie dat hoewel de chrismamis een grote en belangrijke diocesane plechtigheid is, het ten diepste gaat om nederigheid, je klein maken en dienstbaarheid. “We zijn verzameld rond Gods Zoon, die vooral zichzelf klein maakte en die nederig is geworden. Hij heeft zichzelf niet vastgeklampt aan de gelijkheid met God, zo zegt de Filippenzen brief. Hij heeft het bestaan van een slaaf, van een dienaar op zich genomen”, zegt de bisschop (Filippenzen 2, 6-11). “Bij het laatste avondmaal, als zijn uur gekomen is, wast Hij zijn leerlingen de voeten. Hij gaat door de knieën omwille van zijn leerlingen. En Hij zegt vervolgens: doe gij evenzo” (Johannes 13, 1-15).

De bisschop preekt over de sacramenten als “hele eenvoudige tekenen”. Zoals de eucharistie: “Schamele stukjes brood en een heel klein beetje wijn, waarin wij de grootheid van de Heer mogen zien: de gekruisigde en verrezen Heer komt bij ons met zijn lichaam en bloed.” En de bisschop noemt de inzameling die verbonden is aan de chrismamis een werk van nederigheid: “We hebben levensmiddelen meegebracht voor mensen die het leven soms moeilijk vinden door armoede en door eenzaamheid. Met al die gaven die straks bij de offerande naar voren komen, mogen wij zeggen: ook dat is een deel van onze werkelijkheid. In onze plechtigheid is er ruimte voor caritas en mededogen.” Daarbij staat de bisschop ook stil bij mensen wereldwijd die Pasen in heel verschillende omstandigheden vieren, zoals oorlog en geweld en in situaties van groot verdriet, verlies en onzekerheid. De collecte in deze Chrismamis is overigens bestemd voor de noden van christenen in Libanon, Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië.

Aan het eind van zijn homilie wijst de bisschop op de missionaire opdracht die alle gelovigen delen. “We hebben de opdracht om naar buiten te gaan, ons niet zo klein te maken dat we niet meer uit onze kerkbank komen en niet meer van ons laten horen. We worden aan het eind van deze viering uitgezonden om met de grote gave van de Heer in ons hart ook te delen met anderen die op zoek zijn naar God, te delen met anderen die gebrek hebben aan liefde, te delen met anderen die niet weten waar ze het moeten zoeken in hun ellende en eenzaamheid. En zo is een bescheiden Kerk en zijn kleine mensen niet een tegenspraak met onze missionaire opdracht. Als we klein zijn, maar sterk van de Heer getuigen, zijn we misschien wel veel meer toegankelijk voor de vragen van anderen. En wanneer we onszelf niet op de borst kloppen, maar eerder vertellen wat in ons hart leeft, worden we misschien wel veel eerder gehoord en serieus genomen.”

“Zo, broeders en zusters, mogen wij deze dagen op weg naar Pasen vieren. Groot gaan op de gaven die de Heer ons schenkt. Maar bescheiden zijn waar het gaat om het besef dat alles van Hem komt. Sterk staan in de overtuiging dat wij een opdracht hebben om te verkondigen in liefde”, zegt de bisschop tot slot. “We mogen ons met zijn woord, in kracht van de Geest en met de viering van de sacramenten gesterkt weten, opgebouwd weten door de Heer. En we mogen laten zien dat zijn goedheid in ons leeft. Dat zijn liefde in ons brandt. En dat zijn hoop in ons niet is gedoofd, maar zelfs in onze tijd nog kan groeien en kan stralen” (1 Petrus 3, 15).

Na afloop van de viering kunnen vertegenwoordigers van parochies en instellingen de heilige Oliën voor hun parochie of instelling ophalen. Plebaan Hagen vertelt dat ze daarbij een extra enveloppe meekrijgen met uitnodigingskaarten voor bijeenkomsten in de kathedraal rond de reliek van de heilige Bernadette. Deze reliek wordt ontvangen van 9 t/m 12 april.

Daarna is het woord aan Piet Timmermans, medewerker bij het bisdom voor caritas en diaconie. Hij biedt de bisschop een exemplaar aan van het ‘startpakket Red je het wel?’ Hierin zitten werkvormen die professionals en vrijwilligers in het kerkelijk veld kunnen helpen om in gesprek te gaan met mensen over mogelijke financiële problemen. Dit aan de hand van de vraag: Red je het wel? Het startpakket is onder meer samengesteld door de organisatie Schuldhulpmaatje en medewerking is verleend door het Officium Caritatis. Voor elke parochie in het bisdom is een pakket beschikbaar, aldus Piet Timmermans.

Vanuit parochies zijn naar deze chrismamis levensmiddelen, verzorgingsproducten en kinderkleding meegebracht voor mensen die hulp behoeven.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven