Inspiratie

Bisschop: “Trouw blijven aan het woord van God, zo werkzaam in de martelaren”

Door: Bisdom Rotterdam zondag 09 juli 2023

Foto: Vincent Kok

De Nationale Bedevaart Brielle is een dag van gebed en ontmoeting

Vele honderden gelovigen trokken op zaterdag 8 juli naar het bedevaartsoord van de heilige Martelaren van Gorcum in Brielle. Daar stierven in de nacht van 9 juli 1572 de negentien Martelaren van Gorcum, bisdompriesters en religieuzen, vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Elk jaar wordt de Nationale Bedevaart Brielle gehouden op de zaterdag het dichtst bij 9 juli. De Nationale Bedevaart is een dag van gebed en ontmoeting.

Foto: Bisdom Rotterdam

Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistieviering, waarmee de dag opent. Pastoor en custos Jack Glas heet alle aanwezigen welkom aan het begin van de viering en met name apostolisch nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam. “Het geloofsgetuigenis van Martelaren van Gorcum blijft ons bijeen brengen”, zegt de bisschop in zijn homilie. “Een gruwelijke dood is het geweest. Als we ons indenken hoe ze eerst vernederd zijn, door de straten zijn gejaagd, bespot en bespuwd en uiteindelijk opgehangen in de turfschuur.”

In de eerste lezing (Genesis 22, 1-18) wordt verteld over Abraham die op de proef wordt gesteld door God als hij wordt gevraagd zijn zoon Isaak op te dragen als brandoffer. Abraham gaat op weg met Isaak, maar hoort nog voordat hij zijn zoon offert: “Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden.” Bisschop Van den Hende: “De God van Israël die onze enige God is, laat zien dat Hij niet een God van mensenoffers is, maar de God die het leven behoedt. Die niet vraagt dat Abraham zijn zoon ombrengt, maar die Abraham en zijn nageslacht wil leiden en hoeden.”

Pastoor en custos Jack Glas heet alle aanwezigen welkom. (Foto: Bisdom Rotterdam)

“We zijn misschien gerustgesteld, omdat God geen mensenoffers vraagt”, vervolgt de bisschop. “En we zien in Jezus dat eerder het tegendeel gebeurt, dat God zelf het offer wordt. En door wie dan? Door die vraag zouden we wel weer wat meer onrustig kunnen worden. Waar God geen mensen offert, daar staan mensen elkaar wel naar het leven.” Dat gaat de hele geschiedenis door, van de martelaren in de eerste eeuw en de Martelaren van Gorcum tot de martelaren van de 20e eeuw. En in vele oorlogen die woeden. “De mensen vanuit Oekraïne die hier vandaag zijn weten maar al te goed wat oorlog en strijd betekent”, zegt de bisschop. “Daar waar God geen mensenlevens eist, daar eisen mensen wel elkaars leven op.”

“Dat betekent niet dat u dat rustige idee hoeft los te laten dat God ons leven behoedt”, aldus de bisschop. “Integendeel, dat vertrouwen mag u en moet u bewaren. Maar het kan niet zo zijn dat wij rustig achterover kunnen gaan zitten, dat wij indutten als we bedenken hoeveel mensen in deze wereld het slachtoffer zijn van andere mensen. Hoeveel mensen in deze wereld te lijden hebben van haat en geweld. En dat mensen worden omgebracht alsof ze geen waarde en geen betekenis hebben. Aan de ene kant mag dus de liefde van God en zijn leven dat Hij ons geeft en dat Hij wil behoeden, gerust stellen en vertrouwen schenken. Zoals ook de Martelaren van Gorcum vertrouwen bleven houden tot het uiterste. Aan de andere kant mogen we ook onrustig zijn en komt er een onvrede in ons hart als we beseffen hoe mensen elkaar naar het leven staan en doden.”

Foto: Vincent Kok

“De Martelaren van Gorcum hebben geleerd dat de liefde van God in je hart kan blijven, ook al ben je broos en kwetsbaar, wanneer je je aan de Heer vasthoudt (Johannes 14, 6) en Hem vraagt om hulp (cf. Marcus 9, 24)”, preekt de bisschop tot slot. “Ook de martelaren waren leerlingen en niet volleerd. Broeders en zusters, mogen wij trouw blijven aan het woord van Gods liefde, zo zichtbaar in Jezus Christus (cf. Johannes 8, 31-32). Mogen wij trouw blijven aan het woord van God, zo werkzaam in de martelaren. En moge dat woord van liefde de rijkdom zijn in ons leven, om van dag tot dag te leren hoe wij die weg van de Heer kunnen gaan (Johannes 15, 1-15). Niet in ons eentje, maar samen met allen die ons in geloof in de dood zijn voorgegaan. En ook samen met allen met wie wij de Kerk van nu mogen vormen. Mogen wij een instrument van liefde zijn met heel ons hart (1 Korintiërs 12, 31- 13, 7; 1 Johannes 1, 3-11). Op voorspraak van de Martelaren van Gorcum.”

Foto: Bisdom Rotterdam

“Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen” (Johannes 8, 31b) was het thema van de Nationale Bedevaart Brielle 2023. Na de eucharistieviering om 11.00 uur was er gelegenheid voor de lunch en ontmoeting, waarna op 13.30 uur de rozenkrans werd gebeden. Aansluitend vond een korte gebedsdienst plaats, waarin de akathist hymne werd gezongen tot de Moeder Gods. Dit gebed werd geleid door priester Mykola Paliukh, van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk. Hij nam samen met Oekraïense gelovigen deel aan de bedevaart. Mykola Paliukh zong de hymne tot de Moeder Gods in het Oekraïens, afgewisseld met diaken Iwan Osseweijer die volgde met de zang in het Nederlands. Om 14.30 uur werd rond het martelveld de kruisweg gebeden. De Nationale Bedevaart Brielle 2023 werd afgesloten om 15.30 uur met een vespers in de bedevaartskerk met aansluitend sacramentsprocessie en pelgrimszegen op het martelveld.

Apostolisch nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam en vele priesters concelebreren. (Foto: Vincent Kok)

De Nationale Bedevaart is het hoogtepunt van het bedevaartseizoen. In het bedevaartseizoen is de bedevaartskerk geopend op dinsdag t/m zondag 13.00-16.30 uur en zijn er op dinsdagen en donderdagen eucharistievieringen om 14.00 uur.

Het bedevaartseizoen wordt afgesloten op zaterdag 30 september. Dan zijn alle misdienaars en jonge acolieten uit het bisdom uitgenodigd voor de diocesane misdienaarsdag. Zij zullen op deze dag kennismaken met het verhaal van de Martelaren van Gorcum, waarin de trouw aan het geloof in de eucharistie een grote rol speelt.

Uw bijdrage

De collecte was bestemd voor de nieuw geplante bomen op het martelaarsveld en voor de kinderen op scholen in Libanon, waarvoor patriarch Ignatius Youssef III van de Syrisch-Katholieke Kerk steun vraagt. Wilt u nog een bijdrage geven, dan kan dat met onderstaand formulier. Bijdragen kan ook via: Rabo-bank IBAN-nummer NL30 RABO 0344 8537 21 t.n.v. Bisschoppelijke Brielse Commissie te Brielle.

Uw gegevens

Als u de bovenstaande velden niet invult, doneert u anoniem.

Met een bedrag van:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven