Inspiratie

Bisschop Van den Hende: ‘Juist aan de kleine Bernadette verscheen Maria’

Door: Bisdom Rotterdam maandag 01 april 2024

Foto: Bisdom Rotterdam

De bisschop nodigt uit voor een bezoek aan de relieken van Bernadette

Op donderdag 21 maart hield bisschop Van den Hende in Rotterdam een inleiding voor parochianen van de H. Bernadette parochie. De bisschop nodigde van harte uit om tussen 9 en 12 april een bezoek te brengen aan de kathedraal in Rotterdam, waar dan de relieken van de heilige Bernadette zullen zijn.

“In de vier dagen dat Bernadette bij ons is, zijn er speciale vieringen en is de kathedraal extra open. Op woensdag is er een eucharistieviering met ziekenzegen voor zieken en ouderen. Op donderdag is er op de zogeheten ‘Lourdesdag’ gelegenheid om samen Marialiederen te zingen. Op dinsdagavond is er een lezing over de boodschap van Maria door pastoor Smith en inmiddels is er van de gemeente Rotterdam toestemming om op vrijdagavond met de jongeren een Lourdes lichtprocessie te houden.”

Voor de bisschop met zijn inleiding over Bernadette begint, wordt de avond geopend met een Weesgegroet. “In Lourdes is de grot de centrale plek in het heiligdom. Het is de plaats waar Maria is verschenen aan Bernadette”, vertelt de bisschop. “Het bijzondere is dat Bernadette een heel eenvoudig meisje was en heel bescheiden. Ze was niet uit op belangstelling en roem. Dat maakt de verschijningen nog geloofwaardiger.”

Bernadette is in haar tijd stevig ondervraagd over de verschijningen, vertelt de bisschop. Zowel door de pastoor als later de bisschop als ook door de lokale politie. Bisschop Van den Hende: “Bij al die ondervragingen was ze heel helder en standvastig in haar antwoorden en geloof en er kwam geen enkele overmoed bij kijken.”

Bernadette had geen onderwijs gevolgd en de familie was heel arm. “En juist aan zo iemand valt de eer te beurt, want dat mag je zo toch wel zeggen, dat Maria aan haar verschijnt. Het doet denken aan het evangelie, waarin Jezus zegt: Ik prijs U, Vader, omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kleinen” (Matteüs 11, 25). De verschijningen werden steeds bekender en mensen van heinde en ver kwamen naar Lourdes naar de grot. “Maar als rijke mensen cadeaus meebrachten voor Bernadette, liet ze alles terugbrengen naar de gevers”, vertelt de bisschop.

Wat is de boodschap van Maria in Lourdes aan Bernadette? Maria vraagt drie dingen, legt de bisschop uit. “Op de eerste plaats vraagt Maria om te bidden, want ook in die tijd was het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te bidden. Ten tweede gaat het om boete doen voor je zonden. Maria, die zelf de Onbevlekte is oftewel zonder zonde, wil graag dat wij van zonde bevrijd worden door Christus en boete doen als teken van bekering, en zo deel hebben aan het eeuwige leven. Ten derde vraagt Maria dat we nederig zijn van hart, want dan kan God nog beter in ons aan het werk. Dit zijn dingen die Bernadette als boodschappen van de Moeder Gods heeft ontvangen. En nog steeds komen mensen in Lourdes tot gebed, worden er enorm veel kaarsen aangestoken als teken van ons gebed en er is veel gelegenheid om te biechten. Dat is na zoveel jaren nog steeds de grote vrucht van Lourdes.”

“Bernadette heeft zich met Maria klein gemaakt en is op die manier ontzettend groot geworden.”

“Maria zegt geen dingen die we ook al niet kunnen weten uit het evangelie”, vervolgt de bisschop. “Mariaverschijningen benadrukken de boodschap van het evangelie. Een rode draad bij de verschijningen van Maria is: waakzaam zijn en bidden, je leven afstemmen op Gods barmhartigheid en in zijn liefde blijven. Het is een boodschap van bekering van trouw, van gebed en naastenliefde. Dat is wat Maria komt brengen. Niet als een nieuwe boodschap, maar als een herhaling van de boodschap van het evangelie, de boodschap van haar Zoon Jezus.”

Bernadette is uiteindelijk zuster geworden. Ze is ingetreden in een klooster in Nevers. Daar ligt zij nu in de kapel opgebaard. Voor veel pelgrims die naar Lourdes reizen, is Nevers daarom een tussenstop.

De bisschop benadrukt tot slot drie dingen. “Bernadette is iemand die bidt, is iemand die eenvoudig van hart is en ze heeft een groot geloof. Voor ons betekent dat ook drie dingen. Op de eerste plaats dat God niet pas met ons omgaat als we heel belangrijk zijn. Op de tweede plaats dat we eenvoudig moeten blijven en ons niet groter moeten maken dan we zijn. En op de derde plaats dat we bidden vanuit een levende band met de Heer en vertrouwen op zijn barmhartigheid. Bernadette heeft zich met Maria klein gemaakt, is op die manier ontzettend groot geworden en heeft veel harten voor het evangelie gewonnen.”

Op 1 april begon de rondgang van de reliek van Bernadette in Maastricht. (Foto: Ramon Mangold)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven