Inspiratie

Brielle opent bedevaartseizoen: 150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

Door: Bisdom dinsdag 18 april 2017
De bedevaartkerk in Brielle. (Foto: Peter van Mulken)      

“Het is bijzonder dat we het bedevaartseizoen in Brielle op 29 april openen met de herdenking van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum 150 jaar geleden.” Dit vertelt pastoor Bladowski van de HH. Nicolaas Pieck en Gezellenparochie in Brielle e.o.. Hij is custos van het Bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum. Op 29 april staat het bedevaartsoord in Brielle met een plechtige eucharistieviering stil bij het jubileum van de heiligverklaring. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistieviering in het bedevaartsoord. Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en referent voor bedevaarten, is concelebrant.

Pastoor Bladowksi: “De heiligen hebben hun leven gegeven voor Christus. Met Pasen en nu in het octaaf van Pasen denken we aan Jezus die zijn leven heeft gegeven uit liefde voor ons. Uit liefde voor zijn Kerk heeft Hij zijn leven gegeven. Ook de martelaren geven hun leven. Hun getuigenis is verticaal, want reikt naar God, en horizontaal, want ze getuigen van hun geloof als lid van de kerkgemeenschap. Als leerlingen van Jezus mogen we laten zien wie Hij is, we mogen getuigen van zijn liefde tot het uiterste toe. Het ultieme voorbeeld daarvan is je leven geven.”

Pastoor Jack Glas is voorzitter van de Werkgroep Activiteiten Brielle (een werkgroep van de Bisschoppelijke Brielse Commissie). Hij onderstreept de betekenis van de Martelaren van Gorcum: “Zij zijn heiligen die juist vanwege hun geloof in de eucharistie hun leven hebben gegeven, bron en hoogtepunt van ons geloof. We zien het ook in onze tijd helaas veel dat mensen hun leven geven voor het geloof in Christus. Denk aan de aanslagen in Egypte op Palmzondag, maar ook aan vervolgingen in Afrika en het Midden-Oosten. Mensen die worden gedood vanwege hun geloof is niet iets dat alleen in het verleden speelt, maar ook nu.”

"Het gezamenlijke gebed is enorm krachtig. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om op deze dag, juist als we samenkomen rond deze martelaren van de zestiende eeuw, ook te bidden voor de martelaren van deze tijd."

“De martelaren hebben hun dood niet gezocht, maar het is van hen gevraagd”, vervolgt pastoor Bladowksi. “Al vanaf de eerste eeuw van de Kerk tot op de dag van vandaag zijn er mensen die hun leven geven, omdat ze gelovig zijn en daarvan getuigen. We zijn verbonden met deze martelaren door de eeuwen heen. En zeker zijn we ook verbonden met de mensen die vandaag de dag martelingen moeten doorstaan. Als we de Martelaren van Gorcum herdenken, mogen we op hun voorspraak bidden voor de christenen die nu vervolgd worden om hun geloof. We mogen op hun voorspraak bidden om kracht, zodat ze de moeilijkheden die ze ondervinden kunnen doorstaan. Zo zijn de martelaren door de eeuwen heen ook verbonden met elkaar.”

De patroonheilige van het bisdom, de heilige diaken Laurentius, is een martelaar. Pastoor Bladowksi: “De martelaren van toen en vandaag zijn deel van de Kerk. Ze geven hun leven voor de Kerk en hebben daarin hun plaats en taak. Daarbij mag je inderdaad ook denken aan de patroonheilige van het bisdom en de lezingen van zijn feest over de graankorrel die sterft en vruchten voortbrengt” (Joh 12, 24-26).

De Martelaren van Gorcum zijn nationale heiligen. Mensen uit het hele land zijn daarom uitgenodigd om deze dag mee te maken. Pastoor Jack Glas: “Juist het gezamenlijke gebed, het gebed van velen, is enorm krachtig. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om op deze dag, juist als we samenkomen rond deze martelaren van de zestiende eeuw, ook te bidden voor de martelaren van deze tijd. Opdat het gebed van velen, met de voorspraak van de Martelaren van Gorcum, een belangrijke kracht en steun mag zijn voor de mensen die in deze tijd om hun geloof in Christus vervolgd worden.”

Pastoor Bladowski is custos van het Bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum. (Foto: Ramon Mangold)

De geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af ten tijde van de opstand tegen Spanje. Doorheen deze strijd voor onafhankelijkheid liepen ook religieuze stellingnamen. De martelaren van Gorcum werden daarvan het slachtoffer. Ze stierven in de nacht van 9 juli 1572, nadat ze gevangen waren genomen door de geuzen en per vrachtschuit naar Brielle waren vervoerd. Ze werden gemarteld en onder druk gezet om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus af te zweren. De Martelaren van Gorcum werden in 1867 heilig verklaard.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven