Inspiratie

Corona-noveen in Scheveningen: De kerk is op haar best als we samen bidden

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 05 mei 2020

Beeld uit de video parochie Maria Sterre der Zee.

Bisschop Van den Hende opent corona-noveen in Scheveningen

Bisschop Van den Hende opende een noveengebed op zaterdag 2 mei in de kerk H. Antonius Abt in Scheveningen. Een bijzondere plaats, omdat Scheveningen in 1848 kampte met een cholera-epidemie. Na een gezamenlijke gebedsactie van negen dagen kwam op onverklaarbaar snelle wijze een einde aan die epidemie en bleven nieuwe sterfgevallen uit. Mgr. Van den Hende opende zaterdag de negen dagen van gebed voor een spoedig einde van het coronavirus.

Met het licht van de paaskaars, het licht van de verrezen Heer, ontsteekt Mgr. Van den Hende de noveenkaars die negen dagen blijft branden. “Noveen betekent negen dagen. We bidden deze noveen op voorspraak van Maria in het vertrouwen dat de moeder van de Kerk met ons meebidt.”

De bisschop leest uit het evangelie waarin de Heer zegt: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt’ (Matteüs 11, 28). “Die uitnodiging is ook vandaag aan ons gericht”, zegt Mgr. Van den Hende in de video die gemaakt is bij de start van de noveen. “Het coronavirus dat velen van ons schrik aanjaagt en ons onzeker maakt, onze samenleving ontwricht en ons op afstand plaatst van elkaar, heeft geen vat op onze Heer. Zijn liefde is ook in deze donkere dagen aanwezig. Hij staat niet op afstand van ons, maar we mogen van hart tot hart met hem omgaan. We mogen ons aan Hem toevertrouwen.”

"Bij de Heer mogen we thuis zijn en onze houvast vinden, want Hij zegt: ‘Komt allen tot mij’ (Matteüs 11, 28)”.

In de absis van de kerk staat in een groot mozaïek het bidden van de mensen in 1848 afgebeeld. “We staan in een kerk met een lange geschiedenis van bidden en smeken, van ons hart openen voor de liefde van de Heer. In de grote mozaïek staat Christus centraal en ook vandaag brengt Hij ons samen. We zijn verenigd rond de Heer die liefde is. De Kerk is op haar best als we samen bidden”, zegt de bisschop.

“Juist in deze tijd van het coronavirus kunnen we allereerst bij de Heer terecht. Wanneer we verbonden zijn met Hem, zijn we ook meer voor elkaar bereikbaar. Dan kunnen we niet onze ogen sluiten voor de noden van anderen of ongevoelig blijven voor de ellende die zij meemaken.”

Op de mozaïek in de absis is te zien hoe de bevolking van Scheveningen samen bidt voor het stoppen van de cholera-epidemie toentertijd. Mgr. Van den Hende: “Ze bidden samen tot de Heer die niet doof is voor onze nood en onze angst. Toen in de 19e eeuw de epidemie stopte, hebben velen dat opgevat als een gebedsverhoring. Ook nu mogen we ons vol vertrouwen richten tot de Heer, ondanks dat we angstig kunnen zijn en het leven soms ongemakkelijk en vreemd voelt. Bij de Heer mogen we thuis zijn en onze houvast vinden, want Hij zegt: ‘Komt allen tot mij’ (Matteüs 11, 28)”.

Mozaïek van de biddende bevolking van Scheveningen. (Beeld uit de video)

Onder de afbeelding staat de betekenisvolle aansporing ‘Herinner u de wonderen die de Heer onze God heeft gedaan’ (naar Psalm 105, 5-7). De bisschop legt uit: “‘Wonderen’ wil zeggen, Gods weldaden. Het gaat over Gods goede gaven, zijn liefde voor ons. Die woorden van de psalm leggen het fundament van ons bidden vandaag. Gods liefde voor ons is het beste fundament om te vertrouwen dat God ons bidden hoort. Hij ziet hoe wij samenkomen, ook al is dat digitaal. Wij mogen ons hart op de Heer afstemmen, Hij die altijd zijn hart gericht houdt op ons.”

Na de overweging bij het Matteüsevangelie, plaatst de bisschop de monstrans op het altaar en knielt eerbiedig neer in gebed. “We weten de Heer in ons midden als wij de heilige Schrift lezen en de woorden van het evangelie tot ons toelaten. Maar meer nog weten we de Heer in ons midden als we het sacrament hier op het altaar plaatsen, want in het sacrament van de eucharistie is Hij bij ons.”

“We mogen het gebed met heel ons hart tot Hem richten. De Heer komt naar ons toe, laten wij tot Hem naderen.”

Van zondag 3 mei tot en met zondag 10 mei zal iedere dag om 14:00 uur het heilig Sacrament een uur worden uitgesteld in de H. Antonius Abtkerk. De kerk is dan open voor gebed. Wel blijven de regels die het RIVM stelt uitdrukkelijk van toepassing: niet meer dan dertig personen in de kerk en een afstand van anderhalve meter tot elkaar bewaren. Thuis bidden is eveneens een goede mogelijkheid.

Bisschop Van den Hende: “Wij mogen de liefde van de Heer ontvangen, in het bijzonder als wij gebukt gaan onder lasten. We mogen het gebed met heel ons hart tot Hem richten. De Heer komt naar ons toe, laten wij tot Hem naderen.”

  • Wilt u meedoen met de noveen? Bidt dan negen dagen op rij, iedere dag het gebed van de bisschoppen, een Onze Vader, een Wees Gegroet en voeg daar uw persoonlijke intentie aan toe.
  • Bekijk hieronder de hele video van de parochie Maria Sterre der Zee bij de opening van de corona-noveen.
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven