Inspiratie

Dit is het diocesane startmoment van Kerkbalans in Katwijk

Door: Bisdom Rotterdam maandag 21 januari 2019

Foto: Peter van Mulken

De verbondenheid en de gemeenschapszin die je in de kerk met elkaar hebt, is veel waard

Op zaterdag 19 januari luidden tijdens het diocesane startmoment van de actie Kerkbalans de feestklokken van de H. Joannes de Doper kerk in Katwijk (H. Augustinus parochie). Gerard Bol, verantwoordelijk voor de PR in de parochiekern, heette alle aanwezigen welkom en met name ook de lopers van de actie Kerkbalans.

Diezelfde lopers staan centraal in het speciale Kerkbalanslied van de zangertjes van kinderkoor ‘De Vrolijke Noot’. Zij zingen: “Wij denken aan de lopers / zij doen fantastisch werk. / Ze bellen aan en vragen / een donatie voor de kerk.” Na afloop van het luidmoment worden de Kerkbalans brieven uitgedeeld die de ongeveer vijftig lopers in de actieperiode Kerkbalans (19 januari - 2 februari) bezorgen en ophalen.

Speciaal vanwege het luidmoment is het werk van de lopers met een YouTube-video in beeld gebracht. Drie lopers uit de parochiekern van de H. Joannes de Doper vertellen hierin over hun motivatie en betrokkenheid bij de kerk. Waarom zij die meters maken en wat hun motivatie is. “De verbondenheid en de gemeenschapszin die je in de kerk met elkaar hebt, is veel waard”, vertelt Gerard van der Klugt. Dorette van Arkel is ook loper en vertelt hoe belangrijk de kerk is. Anneke van der Valk sluit zich bij hen aan: “Ik ervaar de liefde van de Heer in de ontmoeting tijdens de eucharistieviering. En ook de liefde van de mensen om me heen.”

Bekijk de video:

Gerard Bol schetst hoe belangrijk de actie Kerkbalans is voor de parochie. Ongeveer 30% van de inkomsten komen uit Kerkbalans. Hij vertelt ook hoe het geld wordt besteed. Van elke euro gaat € 0,46 naar het onderhoud van de kerk en onder meer de pastorie en het kerkhof. Verder wordt van elke euro € 0,36 besteed aan de kosten van het pastoraal team, de vieringen, musici en het secretariaat. De laatste € 0,18 worden besteed aan communicatie, afdracht bisdom en overige beheerskosten.

Hij geeft daarna het woord aan vicaris-generaal Tjeerd Visser, die samen met een van de leden van het kinderkoor de klokken van de kerk zal luiden. Het thema van het luidmoment 2019 is ‘Saamhorigheid’. De vicaris-generaal vertelt over de vele stemmen van een koor, die samenwerken om iets moois voort te brengen. “Dat is een prachtig beeld voor wat de Kerk is. Bij een voetbalwedstrijd kun je die saamhorigheid ook ervaren”, legt hij uit, “Maar er gaat niets boven de saamhorigheid in de Kerk, want hier is het de levende Heer die ons samenroept om als zijn kinderen samen zijn Kerk te zijn.”

De vicaris-generaal vertelt dat de bisschop het diocesane Jaar van de Roepingen heeft afgekondigd: “We worden allemaal op één of andere manier geroepen, tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven, of het huwelijk. Maar daarmee is het niet klaar. We mogen nadenken over onze roeping als onze eigen bijdrage, als onze eigen stem in het koor dat we samen vormen. We zijn vandaag bij elkaar vanwege Kerkbalans. U geeft uw eigen bijdrage én u roept anderen daartoe op. U spreekt hen aan op hun betrokkenheid. En daarom luiden we met een druk op de knop hier van achter in de kerk de klokken.”

“We kunnen alleen functioneren door te groeien in saamhorigheid.”

Vertegenwoordigers van de parochiekernen ontvangen voor nog meer enthousiaste inzet voor Kerkbalans uit handen van vicaris-generaal Visser een inspiratieboekje. Tot slot is er, voordat de bijeenkomst wordt afgesloten met een groepsfoto en ontmoeting, nog een bijzonder moment. Paus Franciscus heeft Kerkbalansconsulent Ad Sosef op verzoek van de bisschop de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend voor zijn grote en trouwe inzet voor de Kerk. Vicaris-generaal Visser speldt Ad Sosef de versierselen op. Hij spreekt hem en zijn echtgenote kort toe, waarbij hij Ad typeert als iemand met een bijzonder grote ‘drive’, toegewijd en betrokken. Pater Avin is pastoor van de parochie waar Ad Sosef toe behoort. Ook hij spreekt hem toe en wenst hem veel zegen.

Het laatste woord is voor Ad Sosef zelf. Hij is diep onder de indruk en dankbaar. “Het thema van vandaag, saamhorigheid, is ook míjn missie. We kunnen alleen functioneren door te groeien in saamhorigheid. Dat is een van de ‘triggers’, waardoor ik actie Kerkbalans kan draaien voor de instandhouding van de kerk en wat die biedt: de liefde van God ervaren in ons dagelijks leven. Dit en de steun van heel veel mensen die zich ook inzetten, geven mij kracht. Woorden schieten tekort. Ik heb alleen maar mijn best gedaan. En het kunnen doen door de steun van mijn gezin en mijn vrouw.”

Bekijk de foto’s:

Bekijk ook de video met de oproep van de lopers van de parochiekern de H. Joannes de Doper in Katwijk: Geef voor je kerk.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven