Inspiratie

Fotoverslag: Bisschop wijdt ‘Blijdorpkerk’ na verbouwing

Door: Bisdom Rotterdam maandag 03 februari 2020

Mgr. Van den Hende zalft een van de apostelkruisjes met chrisma. (Foto: Ramon Mangold)

Kerkwijding van de O.L.V. van de Rozenkrans - H. Albertus kerk in Rotterdam

Een kerkwijding komt tegenwoordig niet zo vaak voor. Het was daarmee een bijzonder moment op zondag 2 februari toen bisschop Van den Hende in Rotterdam de ‘Blijdorpkerk’ opnieuw wijdde. De kerk, die voluit heet ‘H. Albertus - O.L.V. van de Rozenkrans kerk’, herbergt twee geloofsgemeenschappen: de Nederlandstalige H. Johannesparochie en de Portugeestalige parochie Nossa Senhora da Paz.

Deze laatste verhuisde in de zomer van 2018 van de kerk aan de Korfmakerstraat naar de Blijdorpkerk. Voor beide parochiegemeenschappen was dat een grote verandering. Ook voor het kerkgebouw betekende het een verandering, legt Karien van Velsen uit. De architect en coördinator van het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken begeleidde de verbouwing, waarbij onder meer drie nieuwe ruimtes werden gemaakt. Het is een zogeheten ‘inbreiding’ die in de kerk zelf wordt gerealiseerd. Tijdens de werkzaamheden werd ook opnieuw gekeken naar de as van de kerk, dat wil zeggen de lijn waarover je blik naar binnen wordt getrokken. Karien: “Dat is de reden waarom het tabernakel, dat voorheen aan de linkerzijde van het priesterkoor stond, nu achter het altaar is geplaatst op een nieuwe onderbouw. Zo is het focuspunt tijdens de dienst weer terug. Op deze onderbouw is de pelikaan aangebracht die eerst achter het altaar tegen de muur hing.”

De eucharistieviering waarin de kerkwijding plaatsvindt, is deels in het Portugees en deels in het Nederlands. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant en verschillende priesters concelebreren: pater Boomaerts cp, pater Van Duijnhoven op, pater Waalders sscc en vicaris Mgr. Verbakel. Hij heeft een bijzondere rol tijdens de viering. Als waarnemend pastoor van de Portugeestalige parochie spreekt hij het welkomstwoord. Tijdens de plechtigheden van de kerkwijding brengt hij samen met de bisschop het chrisma aan op de apostelkruisjes die in de kerk zijn aangebracht. Pastoraal werker Halin verzorgt tijdens de homilie van de bisschop de simultaan vertaling.

Foto: Ramon Mangold

“Onze Kerk wereldwijd heeft heel veel talen”, preekt de bisschop. “Maar er is één taal die wij samen hebben: de taal van het geloof, het geloof van ons hart. Ik ben blij dat we vandaag samen in de taal van het geloof deze kerk opnieuw mogen wijden.” De kerk is het huis van God. De verbouwing ervan is aanleiding om de kerk opnieuw te consacreren. Mgr. Van den Hende: “Consacreren betekent: toewijden aan God. We hebben eerst met water onszelf besprenkeld als teken dat wij gedoopt zijn. We hebben de muren van de kerk besprenkeld om deze als het ware te wassen.”

“Een vernieuwde kerk dus voor de Heer. Maar ook een nieuwe kerk voor ons samen om ons geloof te vieren. In onze eigen taal en in de taal van het geloof, die we samen delen. Straks zullen we het altaar wijden. We doen chrismaolie op het altaar, zoals wij ook zelf met chrisma zijn gezalfd bij het doopsel en het vormsel. Want we zijn met Christus verbonden. Christus mag in ons wonen, in ons hart. Nu we deze kerk wijden, mogen we ons hart openen voor God. Dit altaar is een teken van Jezus die de hoeksteen is. Hier vieren wij de eucharistie. De eucharistie en het ontvangen van de communie bouwen ons op om ook nu Kerk te kunnen zijn”, aldus de bisschop, die aangeeft: “Wij ontvangen de liefde van God om uit te delen aan elkaar.”

Aan het eind van de viering zijn er bloemen en woorden van dank aan de mensen die de verbouwing van de kerk mee mogelijk hebben gemaakt. De vicevoorzitter van de parochie Nossa Senhora da Paz, de heer Evora, spreekt deze uit namens de twee parochies.

Bekijk de foto's van de kerkwijding. Klik rechts voor meer foto's en klik op de foto voor een vergroting.

Bijzondere onderdelen in de liturgie van de kerkwijding

De kerkwijding vond plaats in een plechtige eucharistieviering. De viering van de kerkwijding kent een aantal specifieke onderdelen.

  • Na de opening van de viering met de intredezang en het kruisteken zegent de bisschop water. Met dit water worden de gelovigen besprenkeld, de muren van de kerk en het altaar
  • De eucharistieviering gaat verder zoals gebruikelijk met de Dienst van het Woord, waarin uit de Schrift wordt gelezen
  • De bisschop spreekt zijn homilie uit en gezamenlijk wordt de Geloofsbelijdenis gebeden
  • Daarna volgt de litanie van alle heiligen (deze wordt ook gezongen bij de wijding van priesters, diakens en bisschoppen)
  • De bisschop bidt het wijdingsgebed, dat opent met: “God, op deze dag wil het volk dat in U gelooft voor altijd dit huis van gebed op plechtige wijze aan U toewijden: dit huis waarin wij U eren, waarin wij door uw woord worden onderricht en gevoed door uw sacramenten.”
  • De bisschop zalft het altaar en de apostelkruisjes aan de kerkmuren met chrisma (chrisma wordt ook gebruikt bij de doop, het vormsel en het zalven van de handen bij de priesterwijding)
  • Het altaar en de kerk worden bewierookt
  • De kaarsen bij het altaar en bij de apostelkruisjes in de kerk worden aangestoken
  • Daarna gaat de viering verder zoals gebruikelijk, met de collecte en de viering van de eucharistie
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven