Inspiratie

FOTOVERSLAG Chrismamis: Zegening van de oliën en wijding van het chrisma voor de viering van de sacramenten

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 14 april 2022

‘We verzamelen ons als bisdom en we beleven ook dat we een Wereldkerk zijn’

Ongeveer 600 mensen kwamen op woensdag 13 april bijeen in de kathedraal in Rotterdam om samen de Chrismamis te vieren. Vicaris-generaal Van Deelen heette alle aanwezigen welkom en met name de lectoren die op deze avond de Schriftlezingen voorlazen in het Oekraïens en Arabisch. “Op deze wijze zijn we verbonden met hen die lijden in Oekraïne, in Syrië en andere plaatsen op onze wereld”, aldus de vicaris-generaal. “We verzamelen ons vanavond als bisdom en we beleven ook dat we een Wereldkerk zijn, dat we mee lijden met mensen in onze wereld die in moeilijkheden verkeren.”

Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de viering, waarin hij de oliën zegent en het chrisma wijdt die nodig zijn voor de viering van de sacramenten in parochies en instellingen in het bisdom. Tientallen priesters vernieuwen in deze diocesane plechtigheid hun beloften aan de bisschop, zoals zij die eens bij hun wijding hebben gedaan. De bisschop vraagt de gelovigen voor de priesters te bidden en ook te bidden voor hem als bisschop.

De evangelielezing is uit Lucas, waarin Jezus zegt: “De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft” (Lucas 4, 18). “Jezus heeft die Geest niet alleen voor zichzelf gereserveerd”, preekt de bisschop. “Jezus heeft zijn leerlingen en later allen die hun hart openen voor de Heer de Heilige Geest willen schenken. En nog steeds in onze Kerk weten we dat we zonder het pinksterfeest, zonder de kracht van de Heilige Geest, niet verder kunnen, niet vooruit kunnen, laat staan de eenheid met elkaar kunnen bewaren”, aldus de bisschop.

“Er zijn veel momenten in je leven dat je misschien voelt er alleen voor te staan. En zelfs als wereld kun je soms het gevoel hebben alleen achtergelaten te worden, met zoveel geweld en oorlog als onze wereld kent”, zegt de bisschop. “We kunnen ons ontmoedigd voelen door wat we in de wereld zien en ook persoonlijk meemaken. Durven we dan opnieuw te zeggen: maar de Geest van God is vaardig over ons geworden. Durven we dan opnieuw ook te vragen om de troost van de Geest, de wijsheid van Gods Heilige Geest en ook het vermogen om te geloven?”

Gaven van de Geest zijn “een opdracht aan ieder van ons. Elke geestesgave; die van het geloof, die van de liefde, die van de hoop en ook die van het gewijde ambt, die van het huwelijk en van de vele andere talenten die Heer ons geeft in en buiten zijn Kerk.” Geraakt door de Geest kan ieder zijn of haar bijdrage leveren aan de opbouw van de Kerk, aan de opbouw van een beschaving van liefde.

Ook de sacramenten kunnen niet zonder de werking van de Heilige Geest. “De Heilige Geest is werkzaam in de sacramenten die de Heer ons heeft toevertrouwd”, aldus de bisschop.

“Vandaag zijn wij samen in de Kerk die wereldwijd aanwezig is. In rustige gebieden en in plaatsen van onrust. In plaatsen waar vrede heerst, betrekkelijke vrede, en in plaatsen waar strijd en vernietiging de boventoon voeren. Mogen wij vandaag in gebed verbonden zijn met al die mensen die God bemint. In al die mensen wil God zijn Geest uitstorten. In al die mensen wil de Heer de trooster en de helper als gids en als bron van liefde aanreiken.”

Bij het aandragen van de gaven voor de viering van de eucharistie worden ook heel concrete gaven aangedragen die zijn ingezameld door parochies voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. In een processie worden deze gaven naar voren gebracht en aangenomen door de bisschop. De collecte die tijdens het aandragen van de gaven wordt gehouden is voor de opvang van vluchtelingen in Oekraïne via het Europese caritas netwerk en voor arme gezinnen met kinderen op scholen in Libanon, waarvoor de patriarch van de Syrisch-Katholieke Kerk steun vraagt.

Nog tijdens de viering worden door vrijwilligers in een ruimte naast de kerk de oliën en het chrisma verdeeld over kleine flesjes. Deze flesjes worden direct na afloop van de viering uitgereikt aan vertegenwoordigers van parochies en instellingen uit het bisdom.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven