Inspiratie

FOTOVERSLAG Diakenwijding Sander Verschuur

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 13 mei 2021

Foto: Johan Wouters/Bisdom Breda

Bisschop Van den Hende over het dienstwerk van de diaken: ‘Geen klus om in je eentje te klaren, maar met de Heer en door de Heer met elkaar’

“Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar ik dat Sander Verschuur waardig bevonden is.” Met die plechtige woorden van rector Schnell werd op zondag 9 mei Sander Verschuur voorgedragen voor de diakenwijding. Bisschop Van den Hende wijdde Sander tot diaken voor het bisdom Rotterdam tijdens een eucharistieviering in de kapel van Bovendonk. Zijn priesterwijding zal later dit jaar plaatsvinden in de kathedraal in Rotterdam.

Sander Verschuur volgde zijn studie en vorming aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk voor late roepingen. Rector Schnell van Bovendonk schetst Sander als sociale, gelovige en verbindende man met humor en een grote betrokkenheid op de gelovigen. “De roepstem van de Heer tot het priesterschap is Sander langzaam in zijn leven gaan ontdekken”, aldus de rector. “Sander is opgegroeid in een gelovig en sterk kerkbetrokken katholiek gezin. Na de middelbare school heeft hij zich eerst bekwaamd als maatschappelijk werker en aansluitend bij Bureau Jeugdzorg gewerkt. De ontmoeting met een zieke medeparochiaan en de oproep van paus Franciscus op het strand van Copacabana tijdens de Wereldjongerendagen van Rio in 2013, om op weg te gaan, niet bang te zijn en te dienen, deden Sander besluiten om met de priesteropleiding te beginnen.”

“Ik ben dankbaar voor ons bisdom Rotterdam dat we steeds opnieuw mogen vieren dat de Heer die leeft, die verrezen is, ook nu mensen roept tot het dienstwerk van diaken, want dat is een teken dat de Heer, de levende Heer, ook nu mensen als zijn leerlingen in het hart aanspreekt”, preekt bisschop Van den Hende. Als wijdende bisschop is hij hoofdcelebrant in de viering op uitnodiging van bisschop Liesen van Breda. Vanuit de schriftlezingen spreekt de bisschop over de liefde van God. “Het staat er ontzettend vaak. Liefde en liefhebben. En die liefde komt van God, zo getuigt de brief van Johannes (1 Johannes 4, 7). En God heeft ons het eerste liefgehad”, aldus de bisschop. “Vóór het evangelie van vandaag staat de beroemde tekst van de wijnstok en de ranken. En daarin zegt de Heer ook heel onomwonden: je kunt alleen maar met Mij iets bereiken, los van Mij kunt gij niets, Ik ben de wijnstok en gij de ranken (Johannes 15, 5). En dan zegt de Heer in het evangelie van vandaag: Blijft in mijn liefde.”

Foto: Johan Wouters/Bisdom Breda

“Het is duidelijk dat het diaconaat een bijzondere uiting is van de liefde van Christus. Niet zozeer onze eigen liefde komt op de eerste plaats, maar dat de Heer jou, Sander, heeft gevraagd om zijn dienstwerk aan te nemen, om een dienaar te zijn die tegelijkertijd ‘vriend’ genoemd wordt. Om de liefde die jij ontvangen hebt ook voor anderen beschikbaar te maken in wat je doet, in wat je zegt en in wat je uithoudt.”

De bisschop spreekt over het dienstwerk van de diaken als dienstwerk van het woord (de verkondiging), de liturgie en de diaconie (de naastenliefde). “Je kunt zeggen, daar heb je je handen vol aan als diaken. En dat is ook zo”, aldus de bisschop. “Het is meer dan je in je eentje zou kunnen. Daarom ook is het van groot belang te beseffen dat we niet alleen geroepen zijn om de Heer te dienen, maar ook met elkaar dat dienstwerk mogen aannemen.” En zo sluit de bisschop ook af: “Ik hoop Sander, dat jij in het dienstwerk van het diaconaat met de volgehouden liefde van de liturgie, de liefde van het Woord van God en de naastenliefde ook de deuren van vele harten mag openen of opnieuw mag openen. Dat is wat je samen met de hele kring van diakens en met vele priesters en andere gedoopten mag volbrengen. Geen klus om in je eentje te klaren, maar met de Heer en door de Heer met elkaar.”

Bisschop Van den Hende was als wijdende bisschop hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Concelebranten waren bisschop Liesen van het bisdom Breda waar Bovendonk gevestigd is, rector Schnell, pastoor Van Klaveren van Sanders stageparochie in Gouda, en andere aanwezige priesters. Rector Broeders van Vronesteyn kon door omstandigheden helaas niet aanwezig zijn bij de plechtigheid. Diaken De Haas assisteerde. Lectrice was Debby Hamerpagt - Verschuur, de zus van Sander. De plechtigheid werd als livestream via het YouTube-kanaal van het bisdom Breda uitgezonden.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven