Inspiratie

FOTOVERSLAG Misdienaarsdag 2022

Door: Bisdom Rotterdam zondag 25 september 2022

Foto: Bisdom Rotterdam

Een leuke en inhoudelijke dag voor groot en klein in en rond de H. Laurentiuskerk

Bijna tachtig misdienaars, acolieten en ouders/begeleiders verzamelden zich op zaterdag 24 september in de H. Laurentiuskerk in Voorschoten. Ze kwamen samen voor de Misdienaarsdag 2022.

De jonge misdienaars gaan deze dag in kleine groepjes door de kerk voor een speurtocht. Ze krijgen een blad mee met vragen en worden begeleid door een volwassene. Bij het grote en minutieus uitgevoerde hoogaltaar ontdekken ze bijzondere details in de afgebeelde panelen over het leven van Maria. Bij hun rondgang door de kerk staan ze stil bij beelden en glas-in-loodramen. Ze vertellen elkaar wat ze ervan weten en vullen zo stap voor stap hun blad met antwoorden. Daarna spelen ze met hun groepje het kwartetspel dat het bisdom uitbracht in het diocesane Jaar van het Woord van God.

Misdienaars spelen ‘het grote Bijbel kwartet’. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Oudere misdienaars zijn dan al vertrokken voor een wandeling naar huize Bijdorp. Dit is het moederhuis van de zusters dominicanessen van Voorschoten. De jongeren worden welkom geheten door de algemeen overste zuster Regina Plat. De zusters zijn op zeer hoge leeftijd, vertelt ze, en daarom worden ze geholpen door medewerkers. Een van hen geeft samen met zuster Regina een rondleiding, onder meer door het kleine museum dat het klooster heeft. De zusters zijn altijd actief geweest in het onderwijs, de bejaardenzorg, ziekenverpleging, maatschappelijk en pastoraal werk en missie- en ontwikkelingswerk. De jongeren stellen vragen en zuster Regina vertelt hoe de zusters nog steeds actief zijn. Niet meer in het werkzame leven, maar wel door gebed en praktische hulp, bijvoorbeeld door te breien voor de missie en voor mensen in Oekraïne. “We hebben geleerd dat onze handen nooit rusten, maar altijd bezig zijn”, vertelt ze.

Ondertussen gaan acolieten en begeleiders in gesprek met bisschop Van den Hende. In de ontmoeting geeft de bisschop uitleg over de herkomst en betekenis van het woord ‘acoliet’. Dit is afkomstig van een Grieks woord dat ook in het Nieuwe Testament te vinden is en betekent: volgeling zijn, dienaar zijn. De bisschop brengt dit in verband met de mensen die in het evangelie Jezus volgen en zijn leerlingen worden en die als leerling van Jezus dienstbaar willen zijn aan de blijde boodschap van de Heer, en zegt: “Ook in onze tijd door mee te werken aan de viering van de liturgie, en gesterkt door het woord en sacrament van de Heer ook zelf het geloof in Jezus voor te leven en door te geven. Dat is juist de taak waartoe je als acoliet in de gemeenschap van de Kerk geroepen bent.”

Gesprek van acolieten, begeleiders en bisschop Van den Hende. (Foto: Bisdom Rotterdam)

De jongeren op hun beurt vertellen aan de bisschop wat het voor hen betekent om acoliet te zijn, dat ze een voorbeeld willen zijn voor de jonge misdienaars, wat ze leuk vinden aan het acoliet zijn en het meehelpen in de liturgie, heel bijzonder aan het altaar. “Het is een serieuze taak en roeping als je op deze manier een aandeel hebt in het leven en werken van de parochie”, wordt benadrukt. Ook wordt gesproken over de taken die de jongeren als acoliet het liefst verrichten, over hun persoonlijke motivatie en over de betekenis van de belangrijke feesten in het kerkelijk jaar en de gewone zondagen.

Nadat een groepsfoto is gemaakt wordt de misdienaarsdag afgesloten met een eucharistieviering. In een grote processie trekken de misdienaars en acolieten door het middenpad de kerk in, gekleed in hun eigen liturgische kleding die vanuit hun parochies is meegebracht. Ze nemen plek in de voorste banken. Een aantal helpt mee op het priesterkoor. Pastoor Franken van de parochie H. Augustinus concelebreert en spreekt het welkomstwoord uit. Daarin geeft hij aan het een bijzonder gezicht te vinden in de kerk: al die misdienaars en acolieten in de kerkbanken. Pastor Verschuur uit Dordrecht nam met een groepje deel aan deze dag en ook hij concelebreert.

De Misdienaarsdag 2022 werd voorbereid en uitgevoerd door de pastorale dienstverlening van het bisdom: Richard Bot, Liesbeth Stalmeier, Anneke Donkers. In de eucharistieviering was Liduin Mora cantor.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven