Inspiratie

Geef vandaag voor de Kerk van morgen - diocesane start van actie Kerkbalans

Door: Bisdom Rotterdam maandag 16 januari 2023

Foto's: Bisdom Rotterdam

“De actie Kerkbalans is een teken dat we verder willen gaan met de Kerk van morgen, die vandaag leeft en al lang geleden begonnen is”

Op zaterdag 14 januari vond in Maasland in de Heilige Maria Magdalenakerk het diocesane startmoment van de actie Kerkbalans plaats. De H. Maria Magdalenakerk is onderdeel van de parochie Onze Lieve Vrouw van Sion (Midden Delfland). Vanuit het bisdom organiseerde Ad Sosef (actie Kerkbalans servicecentrum) dit startmoment.

Ad Sosef deed dit samen met Hans Vis, coördinator Kerkbalans in de parochiekern. Hij vertelt deze ochtend: “We hopen dat er ruimhartig wordt gegeven voor Kerkbalans 2023.” Er zijn zaken die zorgen baren, zoals de hoge energierekening waar de kerk en ook mensen persoonlijk mee te maken hebben. “Maar als we de toekomst somber tegemoet zien, helpt dat niet. We kiezen een positieve insteek. Mensen zijn op zoek naar verbondenheid en gemeenschap. Alle moderne communicatiemiddelen ten spijt is er toch vaak juist sprake van afstand. Sociale cohesie en solidariteit zijn belangrijk en er is niet minder behoefte aan spiritualiteit nu dan vroeger. Laten wij wegen zoeken om met mensen die zoekende zijn de weg in te slaan die het christen zijn boeiend maakt.” Hij spreekt de hoop uit dat Kerkbalans 2023 voor alle parochies en geloofsgemeenschappen positief mag zijn “niet alleen qua financiële bijdrage, maar ook zeker ten aanzien van de kerkelijke betrokkenheid.”

Hans Vis, coördinator Kerkbalans in de parochiekern.

Bisschop Van den Hende opent daarna met gebed. “Bij elke activiteit, ook bij de actie Kerkbalans, mogen we de inspiratie vragen van God”, zegt deze. “Daarmee erkennen we dat de inspiratie, de kracht op de eerste plaats komt van God die ons gemaakt heeft en die van ons houdt.” De bisschop bidt: “We mogen de liefde die we van U ontvangen niet voor onszelf houden, maar juist vanuit de liefde die we van u ontvangen naar buiten gaan naar onze medeparochianen en naar alle mensen van goede wil.” De bisschop vraagt de Heer om zegen voor de actie tot opbouw van de Kerk.

Bisschop Van den Hende opent met gebed.

Dan gaat diaken Melchior Kerklaan in op het thema van de actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. “Er is afgelopen jaar weer veel vuurwerk afgestoken. Met velen van ons lijkt het dus best aardig te gaan”, zegt hij. “Maar lang niet iedereen heeft geld over.” Hij vertelt over huisbezoeken die hij de afgelopen tijd bracht: “Juist in de donkere dagen rond Kerstmis wilden we mensen een steuntje in de rug geven met een gesprek, met een gebed en voor degenen die het goed konden gebruiken een ‘boodschappenkaart’ met geld voor wat extra inkopen. De verhalen die mensen me vertelden waren soms best pittig. ‘Geef vandaag’ is voor de één dus gemakkelijker dan voor de ander.”

In Lucas 21 wordt verteld over een weduwe die twee penningen offert. Andere mensen geven iets van hun overvloed, maar zij offert van haar armoede alles waar ze van leven moest (Lucas 21). Diaken Kerklaan: “Alles weggeven hoeft natuurlijk ook weer niet bij Kerkbalans. Het is juist andersom. Want als het lastiger wordt voor mensen om rond te komen, willen we juist vanuit de Kerk graag helpen. Maar daar is geld voor nodig.” Ook voor de andere activiteiten van de Kerk is een financiële basis nodig, geeft hij aan. “Dat geldt voor alle activiteiten waardoorheen de liefde van en voor God mag stralen en de liefde voor elkaar. Dat was zo in de Kerk van gisteren, dat is zo in de Kerk van vandaag en dat zal ook zo zijn in de Kerk van morgen, hoe die er ook uit zal zien.”

Diaken Melchior Kerklaan.

De afgelopen jaren zijn in de parochiekern in Maasland gesprekken gehouden in onder meer huiskamerbijeenkomsten en rond een online raapleging. Tineke van Nimwegen die hierover zou spreken, is deze ochtend verhinderd. Namens haar vertelt Maureen de Winter hierover. Vanuit de gesprekken werd een aantal actiepunten opgesteld, waarvan het eerste punt was: aandacht voor de identiteit van de parochiekerk vanuit de patrones Maria Magdalena. Andere punten waren onder meer het investeren in jonge gezinnen en het contact met de katholieke basisschool in het dorp, de St. Aloysius school. De afgelopen periode is een online vragenlijst uitgezet bij verschillende generaties parochianen. Daarvan wordt een analyse gemaakt om opnieuw verder over in gesprek te gaan. “We hopen antwoorden te vinden op vragen vanuit jongere generaties, rekening houdend met de tijd waarin we leven, en een aantal nieuwe actiepunten te formuleren.”

Maureen de Winter.

Voordat de bijeenkomst afsluit met het ‘rode loper-moment’ is de bisschop gevraagd als laatste spreker. “Ik ben blij dat we ook dit jaar de actie Kerkbalans houden”, zegt hij. “Het is een teken dat we verder willen gaan met de Kerk van morgen, die vandaag leeft en al lang geleden begonnen is.” De bisschop bedankt alle vrijwilligers die zich inzetten om de actie Kerkbalans mogelijk te maken. “Je doet het niet alleen uit eigen kracht, maar allereerst met de kracht van de Heilige Geest die ons gegeven is, steeds opnieuw”, aldus de bisschop.

“Ik zal de komende weken bidden dat het enthousiasme dat we krijgen van elkaar en van de Heilige Geest werkelijk mag meehelpen om de actie Kerkbalans dit jaar weer op alle plaatsen zichtbaar te maken. Alleen al in ons bisdom gebeurt dat in meer dan 160 locaties.” En hij benadrukt: “Mogen wij de actie Kerkbalans zien als een actie vanuit ons geloof, met de kracht van de Heilige Geest om te delen wat we ontvangen hebben. En met het vertrouwen dat heel veel mensen er baat bij hebben om in die rijkdom te delen. Ik dank u hier aanwezig en in u dank ik alle mensen die op veel plaatsen de moed hebben om op weg te gaan, om bijdrages te vragen en zo als parochies ook in dit opzicht in balans te blijven of misschien wel te komen.”

Aan het eind van de bijeenkomst nodigt Ad Sosef uit tot het ‘rode loper moment’. Hij nodigt verschillende mensen uit om over de rode loper te gaan. Daarbij spreken ze uit waarom geven voor de Kerk belangrijk is. Zo zegt iemand: “Om ook voor de komende generaties een plek te hebben waar ze bij elkaar kunnen komen om te rouwen en te trouwen, om met elkaar te vieren, elkaar te steunen en te helpen. Dat kan alleen door nu een financiële bijdrage te geven.” En een ander: “In de Kerk ontvangen we liefde en wij mogen die liefde doorgeven.” De lopers die de Kerkbalansbrief bij parochianen thuis bezorgen nemen daarna voorin de kerk hun tasje mee met enveloppen en dan is er koffie en een broodje in de ontmoetingsruimte naast de kerk.

Ad Sosef.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven