Inspiratie

Gesprek over priesterschap voor de Nationale Roepingenweek

Door: Bisdom Rotterdam maandag 08 november 2021

Glas-in-loodraam in de kapel van Vronesteyn. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Online ontmoeting ambassadeurs Vronesteyn, bisschop Van den Hende en rector Broeders

Voorafgaand aan de Nationale Roepingenweek (7-14 november) troffen ambassadeurs van Vronesteyn, rector Broeders en bisschop Van den Hende elkaar online op 4 november. Ook aanwezig was Sander Verschuur, die op zaterdag 13 november in de kathedraal in Rotterdam de priesterwijding zal ontvangen.

Sander Verschuur vertelt op deze avond over zijn roeping en over het belang van het gebed voor roepingen. Sander was werkzaam als maatschappelijk werker in de jeugdhulpverlening. Op verschillende momenten in zijn leven stelden mensen hem de vraag of hij priester wilde worden, vertelt hij. Hij geeft aan hoe belangrijk het is om die vraag te stellen en om deze ook op een goede manier te stellen. In het gesprek met de ambassadeurs dat daarna ontstaat geeft Sander als tip om de vraag open te formuleren als ‘heb je er wel eens aan gedacht om priester te worden’. Een van de ambassadeurs, die werkzaam is als docent, geeft aan dat je bij de jongeren zelf moet beginnen en hun persoonlijke leven. Rector Broeders vertelt dat hem de vraag toen hij jong was nooit is gesteld. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om die wel te laten klinken. Een ambassadeur vertelt hoe ze met een groep vormelingen een bezoek bracht aan de blauwe zusters. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk en een van de kinderen stelde de vraag of er ook blauwe paters zijn.

Bisschop Van den Hende houdt op deze avond een korte inleiding over het sacrament van de wijding, vanwege het Jaar van de Sacramenten. “Themajaren in ons bisdom reiken ons fundamentele elementen aan van ons geloof”, zegt de bisschop, “waar we meer over geïnformeerd worden en die zo ook meer voor ons kunnen gaan leven.” Hij vertelt hoe aan het eind van het Matteüs evangelie is opgetekend dat Jezus na zijn verrijzenis zegt: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28, 20). Jezus blijft bij ons, zegt de bisschop en hij noemt drie manieren waarop dat gebeurt: door de Heilige Geest, door het Woord van God, door de viering van de sacramenten.

“Het gewijde ambt is een rode draad in de voortgang van de Kerk.”

“In de sacramenten raakt de Heer ons aan”, aldus de bisschop. “Het is een vreugde als je zo mag leven vanuit het besef dat God ons niet in de steek laat, dat de Heer in kracht van zijn Geest, met zijn Woord en de viering van de sacramenten bij ons is.” Het sacrament van de wijding is ons door de Heer gegeven, opdat het apostolische werk doorgaat. De bisschop noemt het gewijde ambt daarom “een rode draad in de voortgang van de Kerk.”

Bij het sacrament van de wijding zijn handoplegging en gebed kenmerkend. De bisschop verwijst als voorbeeld naar het boek Handelingen van de apostelen, waarin diakens worden aangesteld om de apostelen te helpen. Er worden kandidaten “aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden” (Handelingen 6, 6). Naast het “ambtelijk of hiërarchisch priesterschap” is er het “algemeen of gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen”, zegt het Tweede Vaticaans Concilie (Lumen Gentium 10). Deze zijn onderscheiden maar steeds op elkaar betrokken.

Ambassadeurs van Vronesteyn helpen mee om in de parochies in het bisdom het gebed om roepingen te stimuleren, geven aandacht aan Vronesteyn en de opleiding tot priester of diaken voor het bisdom Rotterdam, en ondersteunen de campagne van Roepingenzondag en de collecte. Tijdens de online ontmoeting en in gesprek met rector Broeders komen op deze avond alle aspecten daarvan aan bod.

  • Op maandag 8 november is er ’s avonds (19.30-20.30 uur) in de Nationale Roepingenweek een uur van aanbidding in de kapel van Vronesteyn. Meebidden kan via de livestream op YouTube en bisdomrotterdam.nl.

Bekijk ook de video ‘Voor de priesterwijding - Sander Verschuur’:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven