Inspiratie

‘In het teken van de weg’: Geloofsgesprek over het doopsel, de eerste communie en het vormsel

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 20 juli 2021

Foto: Tatiana Syrikova via Pexels

Materiaal voor parochies voor een geloofsgesprek met ouders over de initiatiesacramenten

Pastorale beroepskrachten uit het bisdom Rotterdam maakten op maandag 15 juli kennis met ‘In het teken van de weg’. Dit nieuwe materiaal is ontwikkeld door het bisdom Rotterdam voor pastorale teams. ‘In het teken van de weg’ nodigt ouders van kinderen die de initiatiesacramenten ontvangen uit tot een geloofsgesprek. De initiatiesacramenten zijn: het doopsel, de eerste communie, het vormsel.

Liesbeth Stalmeier schreef het materiaal voor drie bijeenkomsten. Zij presenteert het deze ochtend aan de pastorale beroepskrachten. Ze doet dat samen met diaken Jos van Adrichem van de parochie De Vier Evangelisten in Den Haag. Daar vond dit voorjaar een pilot plaats.

Liesbeth Stalmeier is medewerker van het bisdom Rotterdam voor catechese. Zij benadrukt tijdens deze ochtend dat ‘In het teken van de weg’ geen sacramentencatechese is, maar de bestaande sacramentenvoorbereiding in de parochies aanvult. “Het komt niet in de plaats van sacramentencatechese. Bij ‘In het teken van de weg’ gaat het om het geloofsgesprek, waarin mensen ontdekken wat geloof in hun dagelijks leven betekent, hoe de sacramenten daar een rol in spelen en hoe dat iets is voor iedere dag.”

Pastorale beroepskrachten zijn de beoogde begeleiders van de bijeenkomsten met de ouders. Zij kunnen geholpen worden door vrijwilligers, maar er wordt theologische kennis verondersteld en ook zijn pastorale vaardigheden nodig. “Een geloofsgesprek kan immers heel wat losmaken bij mensen”, aldus Liesbeth. In de parochie De Vier Evangelisten sluit deze insteek aan bij het persoonlijke contact dat de leden van het team willen opbouwen met jonge gezinnen. Jos van Adrichem: “We willen in onze parochie optrekken met de gezinnen. Wat kunnen we betekenen voor de gezinnen thuis en hoe zij als katholiek in het leven staan? Persoonlijk en duurzaam contact met mensen levert vruchten op. Dit draagt bij aan datgene wat we als parochie in gang willen zetten.”

Leven vanuit de sacramenten die worden gevierd in de gemeenschap van de Kerk.

‘In het teken van de weg’ bestaat uit drie bijeenkomsten die fysiek of online kunnen worden gehouden. De titel verwijst naar de uitspraak van Jezus in het Johannes evangelie (Johannes 14, 6): “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” In elke bijeenkomst staat één sacrament centraal en het geloofsgesprek over hoe je kunt leven vanuit deze sacramenten, die worden gevierd in de gemeenschap van de Kerk.

Diaken Jos van Adrichem vertelt over de pilot, hoe de bijeenkomsten verliepen, wat na afloop de reacties waren en hoe het was om de bijeenkomsten online te houden. Dat laatste heeft voor- en nadelen, geeft hij aan. Mensen kunnen vanuit hun eigen vertrouwde huiskamer deelnemen, maar je mist een stuk non-verbale communicatie. Aan de andere kant kun je bij een online bijeenkomst iedereen recht in het gezicht kijken, merkt een van de deelnemers op.

De doelgroep van ‘In het teken van de weg’ zijn ouders met een kind dat wordt gedoopt, of dat zich voorbereidt op de eerste communie of het vormsel. Tijdens de ontmoeting vullen de deelnemers dat aan met andere groepen voor wie het geloofsgesprek over de sacramenten verdiepend kan zijn, zoals ouders die meehelpen met de kinderwoorddienst.

Deze zomer wordt de laatste hand gelegd aan het materiaal. Zo is de online bijeenkomst op 15 juli een eerste informatie voor de pastorale teams met ruimte om te reageren en vragen te stellen. Liesbeth Stalmeier wijst op de kaart die speciaal werd ontwikkeld voor ‘In het teken van de weg’. Daarop kunnen ouders aan het eind van elke avond een persoonlijke boodschap schrijven voor de geloofsweg van hun kind. En ze wijst op de ‘identiteitskaart’ die eerder door het bisdom werd gemaakt voor de gegevens van de doop, de eerste communie en het vormsel. De kaarten sluiten op elkaar aan en kunnen gebruikt worden in de parochies.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven