Inspiratie

Jongeren vieren Palmzondag

Door: Bisdom vrijdag 14 april 2017

Foto: Peter van Mulken

Jongeren van het bisdom Rotterdam en van het bisdom Breda vieren samen Palmzondag op 9 april in de St. Victorkerk in Waddinxveen. Dit gebeurt in het kader van de diocesane Wereldjongerendag. De ontmoeting start met een eucharistieviering, waarin Mgr. Van den Hende hoofdcelebrant is en pater Mark-Robin Hoogland en parochiepriester Bertrand van Paassen concelebreren.

In zijn preek zegt de bisschop: “Als we het evangelie van deze Palmzondag goed tot ons door laten dringen, dan mogen we beseffen dat het de Zoon van God is die lijdt en dat het de mensen zijn die Hem bespuwen en bespotten en opjagen. Bij zoveel lijden zou je kunnen uitroepen: waar is God? Maar eigenlijk kunnen we beter vragen: wat is er met de mens gebeurd, dat mensen zover gaan en een onschuldige Jezus vernederen en pijn doen en kruisigen? God is niet ver weg. Want waar lijden en dood is, daar staat onze Heer Jezus, de gekruisigde, naast ons. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Hij staat op uit de dood. Hij gaat voor ons uit naar het eeuwig leven.”

“We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat geldt voor alle mensen, ook al wordt het leven van veel mensen en ook hun menselijke waardigheid met voeten getreden. Als kinderen van God mogen wij zijn beeld van liefde en trouw, dat in ons binnenste is gelegd, met eerbied bewaren en blijven vernieuwen. Dat doen we door te bidden en om vergeving te vragen in het sacrament van boete en verzoening en in Jezus’ Naam te komen tot daden van barmhartigheid en liefde.”

Aan het begin van de middag vragen de jongerenwerkers van het bisdom Rotterdam en het bisdom Breda aandacht voor een aantal activiteiten. Zoals de Maria Ommegang in het bisdom Breda (25 juni) en de Nationale Bedevaart Brielle (8 juli) in het bisdom Rotterdam. Zomerkampen, jongerenbedevaart Banneux. Er is genoeg te doen.

Foto: Peter van Mulken

Mgr. Van den Hende geeft vervolgens een korte inleiding over de boodschap van paus Franciscus voor deze Wereldjongerendag (WJD). Op weg naar de WJD in Panama (2019) geeft de paus jongeren woorden van Maria mee. Dit jaar zijn dit de woorden uit het Magnificat: Omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn Naam (Lucas 1, 49). “Maria kreeg de kracht om moeder van de Heer te worden en met Hem mee te gaan tot onder het kruis”, vertelt Mgr. Van den Hende. “Je mag met je eigen gaven aansluiten bij wat God met je voor heeft. De paus roept op de eerste plaats op om te bidden. Maria was een vrouw van gebed. Ze bewaarde alles in haar hart. En de paus roept op om in de Bijbel te lezen. Dan kan God je ook aanspreken in de woorden van de Bijbel. Paus Franciscus maakte laatst de vergelijking met je telefoon. Als je op de fiets of in de bus zit, weet je niet hoe snel je omkeert en je telefoon gaat halen als je die bent vergeten. Hoe is dat met je Bijbel? vraagt de paus. Heb je dan dezelfde ijver?”

Mgr. Van den Hende: “Nieuwe generaties mogen met God op weg gaan. God heeft ervoor gekozen met ons verbonden te zijn en Hij heeft voor ons een plan van liefde. Dat geldt als je trouwt, als je priester of religieus wordt of wanneer je anderszins naar Gods bedoelingen je talenten inzet. Het is niet zomaar duidelijk van de ene Palmzondag naar de andere. Dat mag duidelijk worden door elke dag te bidden, de Schrift te lezen, de eucharistie te vieren en erop te vertrouwen dat God een plan heeft met jouw leven. God is dichtbij ons. Jezus, Gods mens geworden Zoon, is dicht bij de mens in ellende. Maar waar zijn wij zelf als mens? Dat God zijn beeld in ons mag bewaren en dat Maria ons mag helpen om in dit opzicht te groeien.”

"Bij de bisdombedevaart naar Rome mag je met je hart op reis gaan, kijken in geloof en Rome op die manier beleven."

Voordat de workshops starten is er een korte presentatie over de bisdombedevaart naar Rome. Veel van de aanwezige jongeren kennen elkaar van de WJD. Diaken Iwan Osseweijer: “Jullie weten dus hoe mooi het is om samen op reis te gaan. Er zijn veel redenen om mee te gaan. De bisschop nodigt iedereen van harte uit. Er gaat pastorale begeleiding mee. Het gaat bij de bedevaart niet alleen om je ogen de kost te geven bij het zien van prachtige cultuur en architectuur en het lekkere eten, maar je mag op de eerste plaats met je hart op reis gaan, kijken in geloof en Rome op die manier beleven, samen met pelgrims uit het hele bisdom.” Jongeren die meegaan komen in een eigen deelgroep. Voorafgaand aan de reis kunnen er ook samen sponsoractiviteiten worden gehouden.

In de tweede helft van de middag geeft Mgr. Van den Hende een workshop over Maria in de evangelies, aansluitend bij het Magnificat. Diaken Dick Vrijburg kookt samen met de jongeren volgens bijbels recept. Parochiaan en historicus Bart Wiekart vertelt over Onze Lieve Vrouw van Waddinxveen. Er is een zangworkshop met Willien van Wieringen. En pater Mark-Robin Hoogland CP en Nina Mertens leren hoe je een rozenkrans knoopt. De bijeenkomst wordt afgesloten met een goed verzorgde maaltijd, waarbij ook de vruchten van de kookworkshop worden opgediend.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven