Inspiratie

Kerk zijn is een roeping: Cursus voor nieuwe parochiebestuurders

Door: Bisdom Rotterdam maandag 05 september 2022

Foto: Lum3n via Pexels

Bisschop Van den Hende opent de cursusreeks van zes bijeenkomsten

Op donderdag 1 september startte de diocesane cursus voor nieuwe parochiebestuurders. Vorig jaar werd deze voor de eerste keer gegeven. Aan het begin van de eerste avond heette coördinator diocesane bijeenkomsten Anneke Donkers de ongeveer dertig deelnemers welkom met een korte toelichting op de cursus. Vijf bijeenkomsten zijn online, de zesde bijeenkomst is een ontmoeting op een locatie. Daarna was het woord aan bisschop Van den Hende voor zijn bijdrage met als titel: Kerk zijn is een roeping.

“We zeggen liever niet dat het bisdom ‘is ingedeeld’ in parochies”, zegt bisschop Van den Hende deze avond, “maar dat het bisdom door de parochies ‘wordt opgebouwd’.” De bisschop vertelt over het bisdom als de plaatselijke Kerk, waar parochies en hun caritasinstellingen deel van zijn. De bisschop vertelt over de beelden die het Tweede Vaticaans Concilie gebruikt voor de Kerk. Drie beelden in het bijzonder licht de bisschop eruit, “omdat deze laten zien dat verscheidenheid en eenheid twee gaven van de Geest zijn.”

De apostel Paulus spreekt over de Kerk als het lichaam van Christus met vele ledematen en met Christus als het hoofd (1 Korintiërs 12). De ledematen in het lichaam hebben elkaar nodig, zegt Paulus. Een tweede beeld is uit de eerste brief van Petrus (1 Petrus 2, 4-5). Daar wordt de Kerk omschreven als een bouwwerk dat uit vele levende stenen bestaat met Jezus Christus het fundament. Het derde beeld is wijnstok en de ranken. Jezus zegt in een gelijkenis die Hij tegen zijn apostelen vertelt: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken (Johannes 15).

Zo vormen parochies en de parochiebestuurders een netwerk, waarin mensen samen als “volk van God” onderweg weg zijn. Op deze eerste avond spreekt de bisschop meer in detail over de zending van de Kerk. Van de drievoudige opdracht is een gespreksstarter gemaakt, waar parochies gebruik van kunnen maken.

“We zeggen liever niet dat het bisdom ‘is ingedeeld’ in parochies, maar dat het bisdom door de parochies ‘wordt opgebouwd’.”

“Zolang wij het Woord van God lezen en daar ook naar leven, zolang we de sacramenten vieren, met name de eucharistie, en zolang we vertrouwen op de Heilige Geest en elkaar dienen in geloof, dan -zegt het Tweede Vaticaans Concilie- zijn de belangrijke elementen van het Kerk zijn aanwezig. Dan gebeurt in het bisdom als plaatselijke Kerk wat in de hele Kerk aan de orde is”, zegt de bisschop.

“Wat voor het bisdom geldt, geldt ook voor een parochiegemeenschap. Ook dat is niet zomaar een plaatselijke afdeling, maar onderdeel van het lichaam van Christus, onderdeel van het bouwwerk van de levende stenen. En ook juist vanuit het woord, de sacramenten en de liefdewerken is een parochie als kleine cel van een bisdom, in verbondenheid met de bisschop werkelijk Kerk. Dat betekent dat grote of kleine parochies niet met elkaar moeten wedijveren: wie is meer Kerk of minder Kerk? De enige gezonde wedijver is: komen we aan al die drie taken toe?”

In de cursus komen de zes beleidsterreinen aan bod die ook een rol spelen in de vitaliteitstoets die het bisdom op aanvraag van het parochiebestuur beschikbaar heeft voor parochies: 1) geloof, 2) pastoraat, 3) personeel en vrijwilligers, 4) financiën, 5) gebouwen en begraafplaatsen, 6) besturen en beheren.

Van de drievoudige zending van de Kerk is een gespreksstarter gemaakt voor parochies. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven