Inspiratie

LIVESTREAM Hemelvaart

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 19 mei 2020

De Hemelvaart van Christus. (Hans Suss von Kulmbach, 1513)

Met het hoogfeest van Hemelvaart begint de periode van tien dagen vóór Pinksteren

Op donderdag 21 mei werd om 11.00 uur via een livestream de eucharistieviering uitgezonden op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Bisschop Van den Hende was celebrant in deze eucharistieviering. De viering kan worden bekeken hieronder en ook op het YouTube-kanaal van het bisdom (www.youtube.com/bisdomrotterdam1956).

Vanwege het coronavirus zijn er nog geen publieke liturgievieringen. Normaliter zou bisschop Van den Hende het hoogfeest van Hemelvaart vieren met de gelovigen van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Nu vierde de bisschop in verbondenheid met alle gelovigen het hoogfeest van Hemelvaart in de kerk van de HH. Laurentius en Ignatius (in de volksmond Eendrachtskapel) in het centrum van Rotterdam.

  • Klik op de video hieronder voor de livestream van Hemelvaart:

Met het hoogfeest van Hemelvaart, veertig dagen na Pasen, begint de periode van tien dagen vóór Pinksteren (31 mei). Zoals in de gehele paastijd wordt ook met Hemelvaart gelezen uit het boek Handelingen van de apostelen.

In Handelingen 1 wordt geschreven over de hemelvaart van Jezus:

Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven