Inspiratie

Meet & greet Kerkbalans: denken in digitale kansen

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 18 mei 2022

Foto: Johan Wouters

Online ontmoeting over digitale mogelijkheden voor Kerkbalans en lokale Kerkbalansfolders

Op dinsdag 10 mei vond de meet & greet van Kerkbalans plaats. De bijeenkomst werd gehouden als online ontmoeting. Algemeen econoom John Bakker opende de avond. “We voeren de actie Kerkbalans onder het thema ‘geef vandaag voor de Kerk van morgen’ en we realiseren ons dat het best een uitdaging is om steeds opnieuw weer de jaarlijkse actie tot een succes te laten worden”, zei hij. “Dat vraagt veel inspanning en ook veel zorgvuldigheid om op een verantwoorde manier bij medeparochianen aandacht te vragen voor een financiële bijdrage.” Die bijdrage voor de kerkgemeenschap is nodig als financiële basis om het geloof door te geven door de verkondiging, het vieren van de sacramenten en door de naastenliefde.

John Bakker: “We willen van elkaar leren. Dat kunnen we doen door de ervaringen met elkaar te delen. Samen zetten we de schouders onder de actie Kerkbalans om samen verantwoordelijkheid te nemen naar de toekomst toe.” Hij geeft daarna het woord aan Ad Sosef die de eerste inleider is deze avond. Ad Sosef spreekt over: denken in digitale kansen. “Verzamel nu al e-mailadressen van parochianen die informatie over Kerkbalans straks in januari digitaal willen ontvangen”, zegt hij. “In coronatijd was het voor vrijwilligers lastig om langs de deuren te gaan en we hebben geleerd dat mensen ook graag digitaal de informatie ontvangen.” In de uitwisseling op de avond wordt dat bevestigd door deelnemers, die daarbij ook vertellen hoe ze mensen nog persoonlijk benaderen als na enige tijd blijkt dat zij hun bijdrage toch nog niet hebben overgemaakt aan de parochie.

De software programma’s die parochies gebruiken, DocBase in combinatie met Exact Online, zijn een goede basis voor een digitale benadering van parochianen. Ad Sosef: “Door deze op een goede manier in te zetten voor de actie Kerkbalans leg je ook in een eigentijdse computeromgeving een basis voor de inzet van de jongere generatie toekomstige Kerkbalansvrijwilligers.” Daarna vertelt hij over de verschillende alternatieven die er zijn voor digitaal collecteren. Vaste kerkgangers kunnen bijvoorbeeld een app installeren voor de collecte. Voor incidentele kerkbezoekers, bijvoorbeeld bij uitvaarten, is een QR-code beter geschikt. Banken bieden verschillende opties. Parochies die hierover meer informatie willen, kunnen terecht bij Ad Sosef via kerkbalans@bisdomrotterdam.nl. Tot slot vraagt Ad Sosef aandacht voor een gezamenlijk startmoment van de actie Kerkbalans, samen met vrijwilligers en met een uitnodiging aan de lokale pers.

Meer dan dertig geloofsgemeenschappen maakten gebruik van de diocesane ondersteuning bij het maken van een lokale folder.

Het diocesane Actie Kerkbalans Servicecentrum ondersteunde in 2022 op een nieuwe manier bij het maken van een eigen Kerkbalansfolder. Voor de uitvoering legde het bisdom contact met bureau voor geloofscommunicatie De Zalige Zalm, zodat gebruik kon worden gemaakt van hetzelfde systeem als waar veel parochiebladredacties in het bisdom mee werken. Celine Timmerman, die deze ondersteuning verzorgde, geeft aan dat er twee varianten beschikbaar waren voor parochies: een folder met tekst en beeld kant-en-klaar voor parochies en waarop alleen nog het eigen logo en adresgegevens toegevoegd hoefden te worden en een folder met de mogelijkheid om basisteksten en beelden te vervangen met eigen materiaal. De belangstelling voor deze folders was groot. Meer dan dertig geloofsgemeenschappen maakten er gebruik van met in totaal een oplage van bijna 60.000 exemplaren.

Onder de parochies die hieraan deelnamen hield het bisdom een kleine enquête om te vragen naar de ervaringen. Ongeveer de helft van de plekken reageerde. De service werd positief gewaardeerd en er waren enkele vragen, zoals de vraag om meer voorbeelden van Kerkbalansfolders van parochies te kunnen inzien om ideeën op te doen voor de eigen folder. Van haar kant geeft Celine Timmerman de tip om al vroeg in het jaar te beginnen met het verzamelen van bruikbare foto’s voor de folder en ook de QR-code waarmee mensen hun Kerkbalansbijdrage eenvoudig digitaal over kunnen maken.

Tijdens de meet & greet worden ervaringen uitgewisseld en onderling vragen gesteld. Aan het eind van de avond dankt John Bakker de deelnemers voor hun inbreng deze avond en voor hun inzet voor de actie Kerkbalans vanuit hun betrokkenheid op de parochie.

Voorafgaand aan de Kerkbalans 2023 worden vanuit het Kerkbalans servicecentrum artikelen voor de parochiebladen en parochiewebsites aangeboden. Deze komen beschikbaar via de bisdomwebsite en zullen gaan over de QR-codes en over Kerkbalans.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven