Inspiratie

Mgr. Van den Hende hoopt op een gebedsgroep in elke parochie

Door: Bisdom woensdag 01 augustus 2018

Geloofsgesprek met de bisschop over het Jaar van Gebed

“Parochies moeten canoniek een kerkbestuur hebben, we moeten een locatieraad hebben en een club die de dakgoten dicht houdt. Zo zou ik ook graag in elke parochie een gebedskring hebben. Mensen die samenkomen om als groep te bidden, ook voor het wel en wee van de parochie en voor een vruchtbaar geloof in het hele bisdom. Om op zo’n manier ook als netwerk van liefde gehoor te geven aan de uitnodiging van de Heer om te doen wat Hij vraagt.” Op zondag 29 juli is Mgr. Van den Hende te gast bij Leo Fijen in het Geloofsgesprek. De bisschop spreekt over het Jaar van Gebed en zijn hoop dat een van de vruchten van dit jaar is dat parochies in het bisdom die nog geen gebedsgroep hebben deze straks wel zullen hebben.

Mgr. Van den Hende: “Ik bid ervoor dat het gebed in het Jaar van Gebed meer een levende werkelijkheid wordt voor mensen, meer een belangrijk bestanddeel van hun dag. Ik ben me heel erg bewust van het feit dat God met al die mensen afzonderlijk een dialoog aangaat en iets wil opbouwen. Als Paulus spreekt over de Heilige Geest die in ons bidt, geloof ik en vertrouw ik erop dat in een Jaar van Gebed niet zozeer ik op een knop heb gedrukt, maar dat bij meer mensen het hart open is om het gesprek met de Heer aan te gaan. Het is dus veel meer dan wat je kunt organiseren en faciliteren. Ik bid dat mensen door het Jaar van Gebed gezamenlijk en individueel meer oog krijgen voor het gesprek met God, dat Hij van zijn kant begonnen is.”

“Het gebed hoort bij je roeping als christen.”

“Bidden hoort bij de fundamenten van ons kerkelijk leven”, vertel de bisschop. “Dat betekent dus, en dat gebeurt ook, dat mensen het gebed oppakken als iets dat hoort bij hun roeping. Ik kan niet alleen maar een christen zijn die de geloofsbelijdenis uitspreekt, ik kan niet alleen maar een christen zijn die de handen uit de mouwen steekt. Het moet gedragen worden door gebed. Als je naar de catechismus kijkt, zie je dat die vier belangrijke stukken heeft: over de geloofsbelijdenis, over het geloof vieren, over het geloof leven, en over het gebed. In de inleiding wordt gezegd dat het gebed het cement is tussen die drie. Geloven, vieren en leven in het licht van de principes van de tien geboden, worden mogelijk gemaakt door het gebed en daardoor bezield.”

De bisschop sluit in het Geloofsgesprek aan bij zijn homilie en de evangelielezing van deze zondag over de broodvermenigvuldiging (Johannes 6, 1-15). De Kerk heeft vanouds een verbinding gelegd tussen het bijzondere teken van de broodvermenigvuldiging en het laatste avondmaal, de eucharistie. “Met de gaven die we ontvangen in de eucharistie, bouwen we de Kerk op en kunnen we onze van de Heer ontvangen zending in de wereld gestalte geven”, zegt de bisschop daarover in het Geloofsgesprek. “Paus Franciscus heeft verschillende keren gezegd dat je in de ontmoeting met Jezus pas ontdekt hoeveel Hij van ons houdt. En die grote liefde voor ieder van ons maakt het mogelijk om die liefde die wij ontvangen met anderen te delen.” En zo schreef ook paus Benedictus XVI in Sacramentum Caritatis (nr. 88) dat de eucharistie als sacrament van Gods liefde een sociale opdracht in zich heeft.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven