Inspiratie

Mgr. Van den Hende publiceert boek bij 12,5-jarig bisschopsjubileum

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 19 juni 2019

Foto: Ramon Mangold

‘Bouwen aan een netwerk van liefde: 12½ jaar bisschop Van den Hende’

‘Bouwen aan een netwerk van liefde.’ Zo heet het boek met teksten van Mgr. Van den Hende dat op zondag 30 juni wordt gepresenteerd. De presentatie vindt plaats tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomer van Tour of Faith, de maandelijkse ontmoeting van de bisschop met jongeren. Het boek met teksten van de bisschop verschijnt bij gelegenheid van het 12,5-jarig bisschopsjubileum (2006-2019) en bevat onder meer de catecheses van de bisschop tijdens de WJD’s van 2008, 2011 en 2016.

In het boek van de bisschop is uitgebreid aandacht voor internationale themajaren, zoals het Jaar van het Geloof en het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, en voor diocesane themajaren, zoals het Jaar van Gebed. Momenteel viert het bisdom Rotterdam het Jaar van de Roepingen. Een lezing van de bisschop over roeping op de landelijke impulsdag in Utrecht (2018) sluit het boek af. Ook is er aandacht voor de katholieke sociale leer.

De teksten in de bundel zijn in chronologische volgorde opgenomen, maar verzameld en geordend aan de hand van de opbouw van de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK). “De ratio van deze ordening en opbouw is dat alle gelovigen geroepen zijn om de schat van de Blijde Boodschap van generatie op generatie door te geven door het geloof te verkondigen, het te beleven in een broederlijk delen en het te vieren in liturgie en gebed (cf CKK 3)”, schrijft de bisschop in het voorwoord.

“In meer dan tweeduizend jaar kerkgeschiedenis is een koperen verjaardag van een bisschopswijding niet opzienbarend. Maar aangezien op het feest van Pinksteren het vuur van de heilige Geest zich in tongen verdeeld op ieder van de aanwezigen neerzette (Handelingen 1,3) is de persoonlijke inzet van ieder van ons, ook die van een bisschop, niet zonder betekenis voor het geheel van wat de Heer voor ogen staat.”

“Tot het ambt van bisschop geroepen, krijg je de taak om in Christus’ naam als leraar de rijkdom van het geloof te verkondigen, door gebed en de sacramenten de heiligheid te bevorderen in onze omgang met God en met elkaar, en als herder te besturen en leiding te geven. De drievoudige taak krijg je als bisschop niet om louter op eigen kracht te volbrengen, maar vooral krachtens het sacrament van de wijding dat je door handoplegging en gebed ontvangt. En je mag bij voortduring deze taak verrichten in samenwerking met de priesters en diakens in verbondenheid met alle gedoopten.”

“Ten diepste leeft in mij het besef dat het ambt van bisschop niet een project is van mijzelf, maar ten dienste staat van de Kerk, die als gemeenschap van geroepenen door de verrezen Heer gezonden wordt om in de wereld van vandaag het evangelie te verspreiden, ter wille van de voortgang van ons leven in geloof en tot de opbouw van het rijk van God.”

Tijdens de presentatie op 30 juni houdt Marc Bollerman een korte inleiding op het boek. Hij was jongerenwerker van het bisdom Breda, waar Mgr. Van den Hende in 2006 bisschop-coadjutor werd en in 2007 Mgr. Muskens als bisschop opvolgde, en is nu directeur bij Stichting Mara in Rotterdam.

Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, ‘Bouwen aan een netwerk van liefde: 12½ jaar bisschop Van den Hende’. Uitgave: © 2019, Adveniat, Baarn, 285 pp. € 19,90.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven