Inspiratie

Mgr. Van den Hende: ‘Roeping heeft te maken met het leven in geloof’

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 14 november 2018

Foto: Aartsbisdom Utrecht

Landelijke dag van het Interdiocesaan Roepingen Overleg

Onder het motto ‘Beter horen’ organiseerde het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) op 7 november (Hoogfeest van H. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie) in Utrecht een landelijke impulsdag over roepingen in de parochie. Centraal tijdens de dag stond de geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan. De impulsdag begon met een eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. In de Nicolaïkerk verzorgde daarna Mgr. Van den Hende een lezing over het thema.

Wanneer het gaat om roeping, vertelde de bisschop, “is horen niet louter een kwestie van techniek, niet alleen iets van de oren. Het gaat om heel de mens die in kracht van zijn geloof wordt aangesproken door God. Roeping heeft te maken met het leven in geloof.” Daarom ging hij eerst te rade bij de Catechismus, “bij uitstek een geloofsboek.” Vervolgens focuste hij op roeping in het licht van de heilige Schrift en daarna op een aantal kerkelijke documenten waarin aandacht wordt besteed aan roepingen, zonder daarbij naar volledigheid te streven, stelde hij de aanwezigen gerust. Ook stond de bisschop stil bij de pauselijke boodschappen die zijn verschenen sinds paus Paulus VI in 1964 de Wereldgebedsdag voor roepingen instelde, die sindsdien jaarlijks op de vierde zondag van Pasen wordt gevierd.

Tot slot had de bisschop een aantal aanvullingen op het motto ‘beter horen’. Om het verband te zien tussen geloof en roeping, moeten we ‘beter kijken’. Roeping en gebed horen bij elkaar, daarom moeten we ook ‘beter bidden’. De volgende stap is ‘meer binden’: aan Christus, aan de Kerk, aan elkaar. Verder moeten we ‘beter buigen’ om Gods roepstem te verstaan. Mensen zijn vaak overtuigd van hun eigen zwakheden, dat vraagt volgens Mgr. Van den Hende om ‘meer vertrouwen’. Met het oog op de menselijke vrijheid, die bij jongeren vaak leidt tot uitstelgedrag, is ‘beter kiezen’ van belang. Ten slotte is er ‘meer toeleg op de roeping tot heiligheid’ nodig. Zo kan de geloofsgemeenschap meer dan nu het geval is “een omgeving zijn om Gods roepstem te verstaan.”

Na de lunch volgden presentaties over ‘best practices’, van onder meer de Rotterdamse priester Michel Remery, die momenteel werkzaam is voor het jongerenpastoraat in het aartsbisdom Luxemburg. Hij is bekend van het project ‘Twitteren met GOD’ en sprak over ‘De virtuele geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan’.

Foto: Aartsbisdom Utrecht

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven