Inspiratie

Mgr. Van den Hende wijdt Daan Huntjens tot priester

Door: Bisdom dinsdag 05 juni 2018

Foto: Peter van Mulken

Wijdingsplechtigheid in het teken van de opdracht om onophoudelijk te bidden

“Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar ik dat Daan Huntjens waardig bevonden is.” Met deze woorden beveelt rector Broeders van Vronesteyn op zaterdag 2 juni Daan Huntjens aan bij Mgr. Van den Hende voor de priesterwijding. De rector laat de aanbeveling voorafgaan door een korte verklaring, waarin hij Daan onder meer schetst als een ijverig en toegewijd man, intelligent en met een grote bijdrage aan het gemeenschapsleven.

De rector van Vronesteyn spreekt daarbij zijn dank uit aan de instellingen en personen die een aandeel hebben gehad in de opleiding en vorming van Daan Huntjens. Dat zijn onder meer de seminaries Sint Willibrord (De Tiltenberg), Sint Willibald (Eichstätt), Bovendonk (Hoeven), zijn stageparochie Maria Sterre der Zee (Den Haag) en parochiefederatie De Vlietstreek, waar Daan als diaken actief was en nu zijn benoeming als priester ontvangt.

De priesterwijding vindt plaats door handoplegging en gebed. In zijn homilie gaat Mgr. Van den Hende in op het gebed. “Midden in het Jaar van Gebed priester gewijd worden, Daan, betekent dat je ook gedragen mag worden door gebed en dat je de opdracht om met de Heer in gebed verbonden te zijn ook zelf wil aannemen”, preekt de bisschop. “In de wijdingsliturgie wordt gevraagd of je Gods barmhartigheid wilt afsmeken voor het volk dat aan je is toevertrouwd, door onophoudelijk gevolg te geven aan het gebod van de Heer om te bidden. Het is een opdracht van de Heer (mandatum orandi) die je niet kunt vergeten en niet kunt weg wissen. Het is het fundament van je ja-woord, Daan, vandaag hier in de kerk. En wanneer ik in de liturgie mag zeggen ‘Moge God, die het goede werk in jou is begonnen, het zelf tot voltooiing brengen’ dan bidden we eigenlijk de Heer dat Hij je kracht mag geven en sterkte om een biddende priester te zijn en te blijven, om zo met vrucht de sacramenten te vieren en het woord te verkondigen.”

“Als u zelf bidt, zal daardoor des te meer het ontvangen van de sacramenten vruchtbaar zijn, zal des te meer het woord van God doordringen in uw hart, zult u des te meer geraakt worden door de noden van uw naaste en van de Kerk.”

“Het gaat om een leven in gebed”, aldus de bisschop. “Als de priester verbonden is met de bisschop en een dienstwerk oppakt, zou je kunnen denken: fijn voor de bisschop, hij heeft weer iemand die hem helpt ten dienste van de parochies. Maar op de eerste plaats ben ik blij dat er in Daan opnieuw een priester is die met mij als bisschop en met de andere priesters de barmhartigheid van God wil afsmeken. In het geloof en vertrouwen dat de kudde, de gemeenschap van de Heer, ook bidt. Broeders en zusters, als u zelf bidt, zal daardoor des te meer het ontvangen van de sacramenten vruchtbaar zijn, zal des te meer het woord van God doordringen in uw hart, zult u des te meer geraakt worden door de noden van uw naaste en van de Kerk. Onze donateurs die aan de priesteropleiding Vronesteyn geven, doen dat ook in het besef dat het een nood is om te voorzien in een goede opleiding en vorming van priesters en diakens, ter wille van de voortgang van de Kerk als verkondiger van de blijde boodschap in Christus’ Naam.”

Na de homilie spreekt de wijdeling zijn belofte uit, waaronder de belofte onophoudelijk te bidden. Daarna volgt de litanie van alle heiligen. Alle aanwezigen knielen en bidden voor de wijdeling die zich op de grond heeft uitgestrekt. De wijding gebeurt door handoplegging van de bisschop. Daarna leggen alle aanwezige priesters de wijdeling de handen op en spreekt de bisschop het wijdingsgebed uit. Daan wordt bekleed met de stool en de kazuifel. Zijn handen worden gezalfd met chrisma. Hij ontvangt het brood op de pateen en de kelk, waarin wijn en water zijn gedaan voor de viering van de eucharistie. Dit is een teken dat het voortaan zijn taak zal zijn om als priester de eucharistie te vieren.

“Dat je priesterschap een bron van grote vreugde mag zijn.”

Bij de viering van de eucharistie neemt de wijdeling deel als concelebrant. Hij neemt zijn plaats in te midden van Mgr. Van den Hende, de concelebrerende bisschoppen Mgr. Van Luyn en Mgr. Hendriks, vicaris-generaal Mgr. Visser, rectoren van de opleidingen waaraan Daan studeerde, en vele priesters van het bisdom Rotterdam.

Aan het eind van de viering overhandigt vicaris-generaal Visser de benoemingsbrief aan Daan. De benoeming is tot lid van het pastoraal team van de parochiefederatie De Vlietstreek: Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. De aanstelling is voor 1,0 fte. Daarna wenst Mgr. Hendriks Daan van harte proficiat met zijn wijding. “Dat je deze dag je hele leven lang als dag van grote genade en vreugde mag blijven herinneren. Dat je priesterschap een bron van grote vreugde mag zijn. En dat de eucharistie, die je elke dag opnieuw weer mag vieren, de bron van je leven mag zijn en iedere dag het hoogtepunt.”

De collecte in deze viering (€ 2.366) is bestemd voor de priesteropleiding van Centrum Vronesteyn en de restauratie van het orgel van de kathedraal. De wijdingsplechtigheid wordt muzikaal ondersteund door de Kathedrale Laurentius en Elisabeth cantorij onder leiding van Marc Schaap. Cantor is Richard Bot. Organist is Aad de Kort.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven