Inspiratie

Nationale Bedevaart Brielle: Getuigen van het Woord

Door: Bisdom Rotterdam zondag 12 juli 2020
De schrijn met de relieken van de Martelaren van Gorcum in Brielle. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Gebed om de moed, de kracht en het inzicht om op vruchtbare wijze in onze tijd Christus te verkondigen

“Als katholiek worden we vaak ter verantwoording geroepen voor onze overtuiging. Dit kan soms best intimiderend zijn. We worden dan geconfronteerd met onze zwakheid en gebrek aan moed. Maar de woorden van Jezus en Paulus gelden niet alleen voor de mensen in de eerste eeuw of de Martelaren van Gorcum, maar ook voor ons.” Zo preekte kardinaal Eijk op zaterdag 11 juli in Brielle op de dag van de Nationale Bedevaart Brielle.

Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus was dat dit jaar niet mogelijk. Daarom werd de eucharistieviering op deze dag live gestreamd. Zo was het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.

Kardinaal Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Bisschop Van den Hende concelebreerde, evenals custos pastoor Jack Glas. Vanuit de gemeente Brielle was burgemeester Rensen aanwezig. “Christus laat ons niet alleen”, preekte de kardinaal. “Als wij durven te getuigen, speekt door ons de Heilige Geest, die Hij met Pinksteren aan de Kerk gaf. Bidden we dat Gods Geest ons op voorspraak van de Martelaren van Gorcum de moed, de kracht en het inzicht geeft om op vruchtbare wijze in onze tijd Christus te verkondigen.”

Kardinaal Eijk tijdens zijn homilie. (Foto: Bisdom Rotterdam)

De Nationale Bedevaart en zo de homilie van de kardinaal sloot met het thema ‘Getuigen van het Woord’ aan bij het Jaar van het Woord van God dat wordt gehouden in het bisdom Rotterdam. Het aartsbisdom Utrecht houdt momenteel het Jaar van de Eucharistie. In dit verband is het standvastige geloof van de Martelaren van Gorcum in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie een krachtig getuigenis, ondanks hun broosheid.

Kardinaal Eijk vertelde hoe de Martelaren van Gorcum in een twistgesprek door predikanten werden bevraagd. Het zuiver christelijk geloof was volgens deze predikanten alleen in de Bijbel te vinden en niet in de Overlevering en de leer van de Katholieke Kerk. Maar een van de priesters vroeg hen van wie zij dan wel niet wisten dat de Bijbel het Woord van God was. “Het evidente antwoord hierop, namelijk van de Katholieke Kerk, werd niet afgewacht. De discussie werd voortijds beëindigd en de priesters en religieuzen werd afgevoerd naar een turfschuur in Brielle.”

De Martelaren van Gorcum werden opgehangen door de Geuzen en stierven een trage verstikkingsdood. In Brielle werd van hen gevraagd dat ze het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie zouden opgeven en hun geloof in de paus als het zichtbaar hoofd van de Kerk en de plaatsbekleder van Christus op aarde. “Ondanks mishandeling en bedreiging met een vreselijke dood waren zij niet bereid die essentiële geloofspunten te verloochenen. Paulus vergelijkt ons christenen in de tweede lezing met aarden potten: we zijn als het op onze menselijke kracht aankomt, broos, breekbaar en kwetsbaar. Dit gold ook voor de martelaren van Gorcum. Maar toen het erop aankwam, gaven zij Christus de gelegenheid door de overgrote kracht van zijn genade in hun hart te overwinnen.”

Lector mevrouw Walrave. (Foto: Bisdom Rotterdam)

“De Heer staat garant voor deze kracht in hen die bereid zijn desnoods hun leven te geven om te getuigen van de door Hem geopenbaarde waarheid: ‘Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken; op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader’” (Matteüs 10, 18-20).

Aan het begin van de eucharistieviering werd de bedevaartkaars ontstoken. Pelgrims zijn de komende maanden welkom om naar de bedevaartskerk in Brielle te komen voor gebed en bezichtiging en voor deelname aan de liturgische plechtigheden. Vanaf zondag 12 juli tot en met zondag 30 augustus is het Heiligdom elke middag geopend van 13.00-17.00 uur (behalve maandagen en zaterdagen). Daarnaast zijn er wekelijkse eucharistievieringen, is er rozenkransgebed en wordt de kruisweg gebeden. Zie hiervoor onder de agenda op de website martelarenvangorcum.nl.

Klik op de foto voor een vergroting en om te bladeren.

Livestream

De livestream van de Nationale Bedevaart op zaterdag 11 juli was vanaf 11.00 uur te volgen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven