Inspiratie

Nationale Bedevaart Brielle: bisschop kondigt Jaar van de Sacramenten aan

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 15 juli 2021

Foto: Bisdom Rotterdam

‘Een getuigenis dat het geloof ons leven verrijkt en dat de Heer ons vasthoudt’

“Op 9 juli 1572 werden bij Brielle negentien priesters en kloosterlingen - voor het merendeel inwoners van Gorcum - gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie en het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk.” Met deze woorden opende pastoor Jack Glas, custos van het bedevaartsoord in Brielle, op zaterdag 10 juli de Nationale Bedevaart.

“Vandaag 449 jaar na hun marteldood en 154 jaar na hun heiligverklaring zijn wij bijeengekomen om hen te eren en hun geloofsgetuigenis te vieren. Op deze plaats van duisternis en dood werd voor hen de deur geopend naar het licht en het eeuwig leven”, luiden de laatste woorden van de ‘proclamatie’ waarmee de Nationale Bedevaart traditiegetrouw opent. Volgend jaar is het dus precies 450 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum werden gedood. De Bisschoppelijke Brielse Commissie hoopt daar dan weer met vele pelgrims bij stil te kunnen staan. Nu is het aantal mensen dat in de bedevaartkerk mee kan vieren beperkt. De Nationale Bedevaart wordt daarom ook dit jaar als livestream uitgezonden via YouTube.

“Het raakt ons elke keer weer als we weten hoe deze mensen bedreigd werden, hoe deze priesters en religieuzen onder druk werden gezet en toch stand hielden om hun geloof te bewaren in de levende Heer”, preekt bisschop Van den Hende die hoofdcelebrant is in de eucharistieviering. Hij vertelt hoe ze kracht putten uit het Woord van God en uit het vieren van de eucharistie: “Je leven op Christus bouwen, je leven in zijn hand leggen, moet je steeds opnieuw voeden, dat geloof en dat vertrouwen. En dat deden zij waarachtig door het Woord van God in hun hart te bewaren en door de eucharistie te vieren.”

“We zullen het geloof in de eucharistie moeten doorgeven en moeten voorleven.”

De bisschop gaat in zijn preek in op het thema van de Nationale Bedevaart: ‘Huisgenoten van God’. Dit thema verwijst naar het Jaar van de Familie dat de Wereldkerk viert. “De familie is enerzijds het gezin, dat door het sacrament van het huwelijk wordt geheiligd en gesterkt. Anderzijds is het ook de familie die wij samen mogen vormen rond de Heer op grond van ons doopsel, omdat wij zijn kinderen zijn, familie van God; huisgenoten”, aldus de bisschop. Dat huis “is op de eerste plaats het geestelijke huis dat wij met de Heer mogen vormen, waarvan wij de levende stenen zijn (cf 1 Petrus 2, 5), waarvan wij met ons hart een kamer mogen zijn door de liefde van de Heer. Het gaat bovenal ook om het huis van God in de hemel, niet door mensenhanden gemaakt (cf 2 Korintiërs 5, 1).”

Huisgenoot zijn van God “betekent dat we in alle omstandigheden steeds mogen weten dat onze band met de Heer niet verloren gaat, dat onze band met de Heer niet verdwijnt, dat alle omstandigheden, zelfs als ze bedreigend zijn en angstig, geen bewijs vormen dat de Heer ons in de steek laat. De Martelaren van Gorcum hebben in dat vertrouwen en dat geloof geleefd. En in die kracht waren ze in staat om te wijzen op het Woord van de Schrift en waren ze in staat het geloof in de eucharistie te verdedigen.”

“Willen wij het getuigenis van de Martelaren die met ons de familie van God vormen ook in de toekomst begrijpen, naar waarde schatten en ook werkelijk zien als een groot voorbeeld, dan zullen we ook het geloof in de eucharistie moeten doorgeven en moeten voorleven”, benadrukt de bisschop die aangeeft dat het bisdom Rotterdam daarom het komende jaar een Jaar van de Sacramenten wil vieren.

“Het is geen folklore, die Kerk van ons, het vraagt een getuigenis dat het geloof ons leven verrijkt.”

De Kerk kent zeven sacramenten: de sacramenten van de doop, het vormsel en de eucharistie, de sacramenten van de ziekenzalving en de biecht, de sacramenten van de wijding en het huwelijk. Bisschop Van den Hende: “Als we in staat zijn om die sacramenten steeds weer te vieren als een geschenk van onze Heer, als wij als familie van de Heer in staat zijn om ons te laten voeden door deze genademiddelen van de Kerk door de Heer geschonken, dan zijn we al bezig met ons voor te bereiden op het geloofsgetuigenis van de toekomst. Want dan zijn we in staat om niet alleen uit te leggen waar de sacramenten mee te maken hebben, namelijk met Christus de verrezen Heer, maar kunnen we ook laten zien hoe je erin kunt leven, hoe je erdoor gesterkt kunt worden en hoe het ons samenbrengt hier in de kerk.”

“We hebben een verantwoordelijkheid om de zending die de Kerk is toevertrouwd ook door te geven aan de komende generaties. Het is geen folklore, die Kerk van ons, het vraagt een getuigenis dat het geloof ons leven verrijkt en dat de Heer ons vasthoudt, opdat wij Hem vasthouden en elkaar bemoedigen op de weg van het evangelie.”

Klik op de foto voor een vergroting en meer foto's:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven