Inspiratie

Online bijeenkomst: Godsdienstvrijheid en de martelaren van nu

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 09 juli 2021

Ook in onze tijd bestaat het martelaarschap

Voorafgaand aan de Nationale Bedevaart Brielle, bij de feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum, nodigde bisschop Van den Hende belangstellenden uit voor een online bijeenkomst op 5 juli naar aanleiding van het recente rapport ‘Vrijheid van godsdienst, wereldwijd rapport 2021’. Dit rapport werd in april uitgebracht door Kerk in Nood. Naast bisschop Van den Hende was daarom Dennis Peters van Kerk in Nood inleider op deze avond.

Bisschop Van den Hende: “Als we aan de Martelaren van Gorcum denken, beseffen we dat er mensen zijn die omwille van hun geloof hun leven hebben gegeven. In de eerste eeuwen van de Kerk was dat schering en inslag. Er vonden grote vervolgingen plaats. De eerste eeuwen van de Kerk worden wel de tijd van de martelaren genoemd. Daarna zie je dat er in de Kerk steeds grote verering is gebleven voor de martelaren die gestorven zijn omwille van hun geloof. Zij zijn een groot voorbeeld, omdat ze zich zo aan Christus durven te hechten, die de verrezen Heer is, dat ze hun eigen leven aan Hem durven geven.”

“In onze tijd hebben wij in onze streken minder te maken met vervolging. Maar ook in onze tijd bestaat het martelaarschap wel degelijk”, aldus de bisschop. “Paus Benedictus XVI heeft in zijn encycliek Deus Caritas Est (nr. 25) gezegd dat het getuigenis afleggen bij de Kerk hoort, zoals de liturgie bij de Kerk hoort en de dienst van de diaconie. Dus God eren in gebed en liturgie, God eren in de naaste die onze dienst nodig heeft, God eren door getuigenis door in woord en daad voor Hem in te staan, maar ook in uiterste gevallen je leven geven omwille van de Heer, als uiterste consequentie van onze trouw aan de Heer.”

“Wereldwijd hebben steeds opnieuw christenen de moed om Jezus trouw te blijven.”

“Het is niet zo dat we het lijden verheerlijken”, benadrukt de bisschop. “Het gaat erom dat het lijden zin en betekenis heeft, omdat het met de Heer verbonden is die zijn leven heeft gegeven voor ons. Door de verlossing door zijn kruisdood en verrijzenis mogen wij ons toekeren naar de Heer en door Hem verlossing krijgen en eeuwig leven.”

“Als wij in Brielle de Martelaren van Gorcum gedenken die zo trouw waren aan de eucharistie en aan de band met de paus, kunnen we niet vergeten dat ook nu elders in de wereld heel veel mensen te maken hebben met vervolging, met lijden en dat ook in onze tijd christenen hun leven geven omwille van het geloof. Wereldwijd hebben steeds opnieuw christenen de moed om Jezus trouw te blijven. Het is goed om na te denken over de uiterste consequenties van ons geloof. Omdat ook ons gevraagd kan worden om ons leven te geven én omdat ik hoop dat wij solidair zijn met alle mensen die in de wereld te lijden hebben omwille van hun band met de Heer.”

Daarna is het woord aan Dennis Peters van Kerk in Nood. “Als ik denk aan de mensen die om zijn gekomen, ook de afgelopen tijd, dan is belangrijk te beseffen dat het mensen zijn zoals u en ik”, vertelt hij. “Het zijn vaders, moeders, zonen en dochters, mensen die een baan hebben en daar gewoon mee doorgaan. Twee derde van de wereldbevolking leeft in landen waar godsdienstvrijheid op de één of andere manier wordt geschonden.”

“Het zijn mensen zoals u en ik: vaders, moeders, zonen en dochters, mensen die een baan hebben en daar gewoon mee doorgaan.”

Het begint vaak met onverdraagzaamheid ten aanzien van de ander, bijvoorbeeld omdat die tot een andere (religieuze) groep hoort. Daar spelen dan vaak nog andere factoren een rol bij. Zo zegt het rapport bijvoorbeeld over Afrika bezuiden de Sahara dat het kwetsbaar is voor islamistische ideologieën: “Generaties van armoede, corruptie, reeds bestaand geweld tussen herders en boeren over landrechten (nog verergerd door de gevolgen van de klimaatverandering) en zwakke staatsstructuren zijn een broedplaats geworden voor gemarginaliseerde en gefrustreerde jonge mannen.” Europa is wit op de kaart. Maar het rapport wijst erop dat mensen steeds minder van geloof weten en dat ook dit tot onbegrip en onverdraagzaamheid kan leiden.

Dennis Peters beschrijft drie manieren waarop christenen omgaan met vervolging en met onderdrukking. “Mensen nemen beschermingsmaatregelen en investeren in veiligheid door camera’s op te hangen en bijvoorbeeld het terrein te ommuren. Gemeenschappen bouwen bruggen, met gematigde andersgelovigen en via internationale contacten. En ze vertellen wat ze meemaken, protesteren en gaan het gesprek aan.”

Via de chat kunnen de deelnemers vragen stellen aan de inleider. Die gaan onder meer over de vraag wat je in Nederland kunt doen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door in je eigen omgeving onverdraagzaamheid tegen te gaan, vertelt Dennis Peters. Ook kan het door mee te doen met de actie Red Wednesday, waarbij kerken rood worden verlicht om aandacht te vragen voor christenvervolging.

In zijn slotwoord gaat ook de bisschop daarop in. “In de prefatie over de martelaren in het missaal staat dat Gods kracht daadwerkelijk in onze zwakheid tot ontplooiing kan komen en dat het God zelf is die onze broosheid sterk kan maken om te blijven getuigen”, zegt hij. “Misschien kunnen we niet alleen zeggen dat God de vervolgden in hun broosheid sterkt en hen helpt om trouw te blijven aan Christus, maar dat Hij ook ons in onze broosheid, door ongeloof of onverschilligheid, sterkt en ons helpt om meer aandacht te hebben voor onze vervolgde broeders en zusters. Dat God onze broosheid mag sterken, zodat we in ons hart meer ruimte krijgen voor hen en voor wat het betekent om vervolgd te worden.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven