Inspiratie

Online presentatie ‘De lector: Het Woord van God horen en voorlezen in de liturgie’

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 20 januari 2021

Het is een teken van het gezamenlijk de Schrift openen als vanuit het volk Gods iemand de taak van lector op zich neemt

Voorafgaand aan de Zondag van het Woord van God 24 januari vond op maandagavond 18 januari een online bijeenkomst plaats met de presentatie van een nieuwe brochure voor lectoren. De uitgave heeft als titel ‘De lector: Het Woord van God horen en voorlezen in de liturgie’. De brochure werd geschreven door broeder Johan te Velde o.s.b. en verschijnt bij het bisdom Rotterdam.

Bisschop Van den Hende hield tijdens deze livestream een inleiding en overhandigde het eerste exemplaar van de brochure aan lector Marianne Koster-de Graaf. In een kort interviewgesprek vertelde zij hoe zij zich als lector voorbereidt op een lezing, over haar ervaringen en wat het voor haar betekent om te lezen in de liturgie.

“Toen we de uitnodiging uitdeden, konden we niet vermoeden dat zo’n 200 mensen zich zouden aanmelden voor deze bijeenkomst”, vertelt de bisschop aan het begin van de avond. De bisschop opent met gebed en vertelt over de Zondag van het Woord van God, die door paus Franciscus werd ingesteld en die dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden. De aandacht die de paus vraagt voor het Woord van God ligt in het verlengde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) vertelt de bisschop. “Het concilie vroeg om de liefde voor het Woord van God te bevorderen.”

De bisschop geeft aan dat de lector in de Kerk oude papieren heeft. Er zijn op grafstenen inscripties uit de tweede eeuw gevonden waarin iemand als ‘lector’ wordt aangeduid. In de middeleeuwen werd de taak van lector vooral verbonden met de taken die de clerus had. Bisschop Van den Hende: “Het Tweede Vaticaan Concilie heeft het weer als aparte taak hersteld. Het is een taak waarin je met toewijding en nauwkeurigheid de Schrift leest. Het is een teken van het gezamenlijk de Schrift openen als vanuit het volk Gods iemand de taak van lector op zich neemt. Ook bij de belangrijke taak van lector wordt zichtbaar dat de Kerk één gemeenschap is met onderscheiden functies en taken.”

De bisschop geeft daarna het woord aan Marianne Koster. In het interview met Daphne van Roosendaal (afdeling communicatie bisdom) vertelt ze dat ze al 35 jaar lector is. Marianne is parochiaan van de Theresia van Ávila parochie in de Drechtsteden. “Er waren oudere lectoren in de parochie die wel wilden stoppen en toen kwam men bij mij uit. Ik heb ja gezegd, omdat ik hou van voorlezen.” Marianne vertelt hoe ze zich voorbereidt op een lezing. Enerzijds is dat een technische voorbereiding, waarbij het bijvoorbeeld gaat om de interpunctie en (plaats)namen. Anderzijds is dat een inhoudelijke voorbereiding: begrijp je wat er staat?

Ze benadrukt dat techniek en inhoud met elkaar samenhangen: “Ik wil graag dat de mensen die naar mij luisteren begrijpen wat ik voorlees. Als ik een zin lees, heb ik de tekst op dat moment voor mij. Mensen in de kerk hebben die tekst ook als ze luisteren, maar daar zit een vertraging in. Het is dus belangrijk dat ik na elke zin stop, zodat mensen de kans hebben om die zin tot zich door te laten dringen, voordat de volgende zin start. Dat is dus een techniek, maar die heeft met betekenis te maken.”

Eén favoriete bijbeltekst heeft ze niet, maar een tekst die haar erg aanspreekt is de lezing over de talenten uit het evangelie volgens Matteüs. “Dat is in deze context ook wel toepasselijk. Ik kan toevallig goed lezen en dat gebruik ik in de liturgie.” In al de jaren dat ze lector is, waren er verschillende bijzondere momenten. Een van die momenten is vastgelegd op de foto op de voorkant van de brochure: “Deze foto is genomen in 2017 in een oud kerkje in Vipiteno tijdens de bedevaartreis van het bisdom naar Rome. Die reis was heel bijzonder en ook de ervaring om daar onderweg lector te mogen zijn.”

“Ik hoop dat ook in komende generaties mensen te vinden zijn die, zoals jij het hebt overgenomen van de generatie vóór jou, het Woord van God willen lezen en willen bewaren in hun hart.”

Daarna overhandigt de bisschop haar het eerste exemplaar van de brochure: “Ik wil je danken en met jou alle lectoren die zich in het bisdom inzetten om het Woord van God over te brengen met hun hart en door goed voorlezen. En ik hoop van harte dat ook in komende generaties mensen te vinden zijn die, zoals jij het hebt overgenomen van de generatie vóór jou, het Woord van God willen lezen en willen bewaren in hun hart.”

De bisschop sluit de bijeenkomst af met een kort gebed en de zegen, nadat hij heeft opgeroepen: “Het Woord van God is het geschreven Woord in de Schrift. Het is ook bij uitstek het mensgeworden Woord, Jezus zelf die tot ons spreekt met zijn blijde boodschap. En daarnaast is het zo dat we ook zelf een woord van God kunnen worden als het Woord van de Heer een plaats heeft in ons hart, wanneer het evangelie ons doen en laten bepaalt en voedt. Ik hoop van harte dat u als lectoren, die het Woord van God horen en voorlezen aan anderen en dienstbaar wilt zijn in de liturgie van het Woord, ook anderen aanspoort om een woord van God te worden met hun talenten, met hun gaven en altijd in het licht van hun roeping die ieder van ons door God is toevertrouwd.”

Deelnemers aan deze bijeenkomst ontvangen binnenkort per post een presentexemplaar van de brochure. De brochure is voor iedereen verkrijgbaar via de online bestelmogelijkheid op de bisdomwebsite. De brochure voor lectoren (32 pagina's) kost € 3,00.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven