Inspiratie

Online Tour of Faith over de Handelingen van de Apostelen

Door: Bisdom Rotterdam maandag 11 mei 2020

Foto: Bisdom Rotterdam

Bijbelboek staat centraal in de paastijd en vanwege het Jaar van het Woord van God

“Lees het boek Handelingen van de Apostelen in de paastijd.” Die oproep van bisschop Van den Hende was het thema van de Tour of Faith voor jongeren op zondag 10 mei. De Tour of Faith werd live gestreamd. Jongeren ontvingen de link via de whatsapp-groep van het jongerenpastoraat. Via whatsapp konden ze ook vragen stellen aan de bisschop over de catechese.

Elk jaar wordt in de paastijd gelezen uit de Handelingen van de Apostelen. De eerste lezing uit het Oude Testament komt daarmee in deze periode te vervallen. Het boek Handelingen van de Apostelen krijgt op deze manier veel aandacht van Pasen tot Pinksteren. De keuze om bij dit bijbelboek stil te staan was ook ingegeven door het diocesane Jaar van het Woord van God.

Bisschop Van den Hende vertelde over het verband tussen het evangelie van Lucas en het boek Handelingen. Het evangelie volgens Lucas beschrijft het leven van Jezus Christus als een lange reis naar Jeruzalem. Daarna vertelt het boek Handelingen over de verspreiding van het evangelie als een weg met als vertrekpunt Jeruzalem. Het leven van leerlingen van Jezus is een weg die dóórgaat na de dood en de verrijzenis van Jezus. In Handelingen 9, 2 worden de leerlingen “aanhangers van de Weg” genoemd. In Handelingen 19, 9 “volk van de Weg” en onder meer in Handelingen 19, 23 wordt gesproken van “de Weg”. “De Kerk is met de verrezen Heer samen op weg”, benadrukte de bisschop. Jezus vereenzelvigt zich met de Kerk. “Ik ben Jezus die gij vervolgt”, hoort Paulus (Handelingen 9, 5).

De bisschop besprak verschillende passages. Zoals de leerlingen die eensgezind volhardden in gebed (Handelingen 1, 14) en hoe zij de Heilige Geest ontvingen met Pinksteren (Handelingen 2, 1-13). En over Petrus die een lamme bedelaar geneest en zegt: “Zilver of goud heb ik niet; maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreeër: gebruik uw voeten!” (Handelingen 3, 6). Het boek Handelingen beschrijft hoe de eerste diakens werden aangesteld en de handen opgelegd kregen (Handelingen 6, 6) en ook de marteldood van Stefanus (Handelingen 7, 60). Het boek beschrijft verder onder meer de bekering van Paulus en de reizen die hij maakte tot zijn reis in gevangenschap naar Rome.

“Het gaat in het boek Handelingen over concrete personen”, vertelde de bisschop in het gesprek met de jongeren. “En zo gaat het ook concreet om jouw persoon. Wat zou jij van Jezus willen vragen? Hoe zou jij met Hem op weg willen gaan in de gemeenschap van de Kerk? En hoe kun je ook iets voor een ander betekenen op de weg van het evangelie?”

Het boek Handelingen gaat over de vroege Kerk, hoe het na de verrijzenis van Jezus verder ging in de kracht van de Heilige Geest. Bisschop Van den Hende: “In Handelingen vind je de elementen om ook nu Kerk te zijn, met volgehouden gebed, gemeenschapszin en het met elkaar delen van het geloof. Daar hoort ook bij dat je bij tegenslagen niet meteen teleurgesteld bent, of stopt, maar dat je ook weet dat in moeilijkheden de gekruisigde en verrezen Heer ons vasthoudt.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven