Inspiratie

Pastoraatsgroepen voor een levendige gemeenschap

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 08 september 2022

Foto: Bisdom Rotterdam

Ontmoeting en gesprek over tijd inruimen voor het geloofsgesprek en de dialoog met het pastoraal team

Op zaterdag 3 september werd na drie jaar weer een ontmoetingsbijeenkomst voor pastoraatsgroepen georganiseerd. Ruim twintig pastoraatsgroepleden gaven gehoor aan de uitnodiging om in Delft samen te komen.

Onder de titel ‘Een levendige gemeenschap. Ja, ik ben aanspreekbaar’, hield Hein Steneker, medewerker kerkopbouw van het bisdom, een inleiding. Hij pleitte ervoor dat leden van pastoraatsgroepen vooral samenwerken met het pastoraal team om levendige kerkgemeenschappen vorm te geven. Om samen te werken is het niet alleen nodig om veel activiteiten te regelen en te organiseren. Het is met name nodig om structureel tijd in te ruimen voor het geloofsgesprek en de dialoog met het pastoraal team, om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie. Vanuit een gezamenlijke visie wordt het makkelijker om andere gelovigen in beweging te krijgen. Wat dat betreft zouden leden van pastoraatsgroepen ‘voorbeeldig’ moeten zijn voor andere gelovigen, opdat ook zij zeggen: “Ja, ik ben aanspreekbaar op mijn geloof.”

Daarnaast was er aandacht voor de opvolging van pastoraatsgroepleden. Hierbij is het belangrijk te realiseren dat leden van pastoraatsgroepen de neiging hebben om veel werkzaamheden zelf te (gaan) doen. Hierdoor ontstaat het beeld van een topzware functie, die niemand graag wil overnemen. Het samenwerken met andere gelovigen en hen vragen voor taken is noodzakelijk om dat imago te doorbreken.

Naar aanleiding van de inleiding waren er gesprekken in kleine groepen. Uit de uitwisseling daarna bleek dat er in de groepen onder meer gesproken was over het betrekken van jongere generaties bij de parochie en over meer oog hebben voor de projectmatige inzet van vrijwilligers. Niet alle parochie-activiteiten hoef je in stand te houden, werd gezegd, en het belang van uitwisseling van ervaringen tussen pastoraatsgroepen, zoals op deze dag gebeurde, werd benadrukt. Daarnaast was er vraag naar meer bezinningsmogelijkheden voor leden van pastoraatsgroepen, bijvoorbeeld door een jaarlijks kloosterweekend.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gebedsviering en een eenvoudige lunch.

De datum van de ontmoetingsdag voor pastoraatsgroepen in 2023 is nu reeds bekend. Deze vindt plaats op zaterdag 13 mei. Op deze bijeenkomst zal ook bisschop Van den Hende aanwezig zijn voor gesprek en ontmoeting met de deelnemers. De uitnodigingen worden medio maart 2023 verzonden.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven