Inspiratie

Priesterraad spreekt over de bisschoppensynode

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 18 november 2021

Gesprek over de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’

De voorbereidingsdocumenten voor de bisschoppensynode bevatten rijke thema’s om over in gesprek te gaan. Dit was de eerste voorlopige conclusie van de Priesterraad die er op 16 november tijdens een online Teams-vergadering over sprak. Dit gebeurde tijdens een reeds eerder geplande vergadering van de Priesterraad. Er is enige tijd nodig om de thematiek te laten landen in parochies, maar inmiddels komen de eerste gesprekken op gang over de vragen van de synode. Naast de landelijke handreiking die daarvoor is bedoeld stelde bisschop Van den Hende nog een ‘gespreksstarter’ in het vooruitzicht voor de parochies in het bisdom. Daarop worden de kernwoorden van de synode (communio, participatio, missio) verbonden met de zending van de Kerk.

In de landelijke handreiking, die is gepubliceerd op rkkerk.nl en de website van de bisdommen, zijn drie thema’s opgenomen met de vragen daarbij van het Secretariaat van de Bisschoppensynode. De thema’s voor het gesprek over de synode in de Nederlandse bisdommen zijn: vieren, medeverantwoordelijk voor missie, dialoog in Kerk en samenleving. In de Priesterraad werd ook het in gesprek zijn als zodanig als onderwerp aangestipt. Wanneer je elkaars tochtgenoot bent, is dat op zich al vormend.

Een andere deelnemer aan de digitale ontmoeting van de Priesterraad, waarvan naast de priesters die lid zijn ook een pastoraal werkster en een diaken deel uitmaken als toehoorders, gaf aan blij te zijn met de gekozen thema’s vieren, missie en dialoog, die een concrete inhoud voor het gesprek aanreiken. De Priesterraad wisselde uit over de vraag vanuit welk thema je in parochies het gesprek het beste zou kunnen starten. De missionaire parochie staat veel in de aandacht. Daarom kan het thema “medeverantwoordelijk voor missie” een goede ingang zijn voor dialoog.

Groepen in het bisdom die in gesprek gaan over de vragen voor deze synode, kunnen het verslag daarvan aan de bisschop sturen via het secretariaat van de bisschop.

De Priesterraad sprak daar vervolgens ook zelf over. De deelnemers wisselden uit over ervaringen in de parochies met vernieuwing van pastorale programma’s om momenten te creëren waarop mensen persoonlijk geraakt kunnen worden en kunnen groeien in hun relatie met God. Dan is de Heilige Geest aan het werk. Omdat het vormsel bij uitstek het sacrament van de Heilige Geest is, kwam daarop het gesprek op het aanbod aan vormelingen, vanuit de vraag van de bisschoppensynode: Hoe wordt elke gedoopte persoon geroepen om de missie van de Kerk te bevorderen?

De Priesterraad zal in een volgende ontmoeting verder spreken over de thema’s van de synode. Ook in parochies zullen de komende maanden gesprekken plaatsvinden. Voor het samen op weg zijn als tochtgenoten zijn het gemeenschappelijk luisteren naar het Woord van God en de viering van de eucharistie noodzakelijk, zegt het thema “vieren”. Het is daarmee fundamenteel voor het geloofsgesprek over de vanuit Rome aangereikte vragen. In die zin benadrukte een van de leden van de Priesterraad dat wanneer het gesprek in zijn parochie start, zal worden begonnen met een eucharistieviering: “We willen niet rechtstreeks vanuit de koek en de koffie in gesprek, maar starten vanuit gebed.”

Wanneer groepen in het bisdom in gesprek gaan over de vragen voor deze synode en daarvan een verslag willen maken, kan dit verslag worden gestuurd aan de bisschop via het secretariaat van de bisschop (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl). Gevraagd wordt om een verslag van maximaal twee pagina’s met een voorblad waarop wordt aangegeven welke personen deelnamen aan het gesprek en waar en wanneer dit werd gevoerd.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven