Inspiratie

Startmoment Kerkbalans: ‘Kerk zijn ook financieel met elkaar mogelijk maken’

Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 16 januari 2021

Vrijwilligers en pastoor Huub Spaan zetten zich in voor Kerkbalans.

De H. Bonaventurakerk in Woerden gaf het diocesane startsein voor Kerkbalans 2021

Zaterdag 16 januari gaf de parochie Pax Christi in Woerden het startsein voor de actie Kerkbalans in het bisdom Rotterdam. Het diocesane startmoment begon vanwege de coronamaatregelen met een klein gezelschap in de H. Bonaventurakerk. Daarna werd buiten de rode loper van Kerkbalans uitgerold, begeleid door trompetmuziek, en werd de Kerkbalans vlag gehesen.

Pastoor Huub Spaan opent in de H. Bonaventurakerk met gebed. Hij spreekt in een woord ter bemoediging over de inspirerende vieringen die in de kerk worden gehouden, waarbij je even kunt uitstijgen boven de drukte van de dag “om te bidden en aangeraakt te worden door God.” Hij spreekt over de kerkgemeenschap waarin mensen elkaar bemoedigen, elkaar helpen en voor elkaar zorgen. “Wie u ook bent en waar u ook vandaan komt: in onze kerk bent u welkom. U vindt er een luisterend oor. God houdt van u en kent u zoals u echt bent.”

“Deze kerk is niet alleen een prachtig mooi gebouw in de samenleving, maar we zijn ook kerk met onze handen en voeten en als we een luisterend oor zijn voor mensen”, zegt hij. “Dat willen we nog heel lang blijven doen. We weten dat de actie Kerkbalans voor onze parochie belangrijk is en voor onze parochiegemeenschap Bonaventura. We kunnen alleen kerk zijn als we dat ook met elkaar financieel mogelijk maken.”

Klik op de nieuwsvideo (1 minuut) voor een impressie:

“De actie Kerkbalans heeft als slogan: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Dat gaat over de toekomst, waarin we kerk mogen zijn én blijven. Daarvoor is uw activiteit voor de actie Kerkbalans de komende weken van wezenlijk belang”, aldus de pastoor.

Ad Sosef van het diocesane Kerkbalans Service Centrum bedankt daarna de vrijwilligers namens de bisschop voor hun inzet. “Uw inzet de komende weken is groot. Maar die inzet van u en andere vrijwilligers was ook de afgelopen tijd al heel groot”, zegt hij. “Om de actie Kerkbalans voor te bereiden heeft u heel intensief werk gemaakt van de ledenadministratie in DocBase, niet alleen in Woerden maar in alle kernen van de Pax Christi parochie. U heeft er veel energie in gestoken. Namens de bisschop spreek ik zijn erkentelijkheid uit voor wat u heeft gedaan en voor wat u gaat doen.”

Namens bisschop Van den Hende dankt Ad Sosef alle vrijwilligers voor hun inzet.

Gebed

Voordat de rode loper werd uitgerold en de vlag werd gehesen, werd in de H. Bonaventurakerk het gebed voor in coronatijd gebeden van de Nederlandse bisschoppen.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.
Amen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven