Inspiratie

‘Ten tijde van een pandemie’ bij slot bedevaartseizoen in Brielle

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 06 oktober 2020

Foto: Bisdom Rotterdam

Sluiting van een bijzonder bedevaartseizoen, waarin toch veel mensen het bedevaartsoord bezochten

Op zaterdag 3 oktober werd in Brielle het bedevaartseizoen afgesloten. Leden van de Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC), vrijwilligers van de bedevaartskerk, leden van de gebedskring en andere betrokkenen kwamen nog eenmaal in Brielle bijeen voordat de bedevaartskerk gesloten werd om in het voorjaar 2021 weer de deuren te openen.

Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. De custos van het bedevaartsoord, pastoor Jack Glas, concelebreerde en diaken Iwan Osseweijer assisteerde. Ook dit jaar bezochten weer velen mensen, individueel of in kleine groepjes, het bedevaartsoord. “Zelfs in onze tijd, waarin het soms lijkt alsof pelgrimages en bedevaarten op hun eind lopen is hier nog altijd en opnieuw een grote belangstelling en verbondenheid met de Martelaren van Gorcum”, preekte de bisschop.

“Ook dit jaar mogen we zeggen dat we met de Martelaren verbonden zijn en tot hen bidden, juist ook nu er zoveel moeilijkheden zijn met betrekking tot het coronavirus en de gevolgen ervan. We hadden niet kunnen denken aan het begin van het jaar dat we er zo door zouden worden bepaald en beïnvloed. En nu er in deze periode een tweede golf is, zie je bij veel mensen ook wel de angst van ‘niet nog een keer’, en ook wel de vermoeidheid ‘daar gaan we weer’ of ook wel de onzekerheid ‘hoe lang nog…”

Voor deze eucharistieviering is daarom gekozen voor de schriftlezingen en de gebeden van het misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’. In de brief aan de christenen van Rome schrijft de apostel Paulus dat niets ons kan scheiden van de liefde van God (Romeinen 8, 31b-39). En in de lezing uit het evangelie volgens Marcus wordt verteld dat Jezus de storm bedwingt (Marcus 4, 35-41). Vanuit de lezingen preekt de bisschop over het paasgeloof: “Het paasgeloof van de verrijzenis van de Heer. Het paasgeloof dat zijn ellende en kruisdood niet het laatste woord zijn, maar dat het laatste woord is aan de verrezen Heer, aan zijn liefde en vrede.”

“De Martelaren hadden nooit hun getuigenis kunnen volhouden als ze niet de verrijzenis van Christus centraal zouden stellen in hun geloof. Ze zouden nooit zo met moed en vertrouwen hebben kunnen antwoorden om de eucharistie te verdedigen en om de band met de paus te bestendigen als ze niet het eeuwig leven in hun hart sloten, terwijl ze nog te lijden hadden en kwetsbaar waren. En zo, broeders en zusters, mogen wij geloven dat zelfs de dood ons niet kan scheiden van Christus. Sterker nog, als mensen zoals de Martelaren sterven omwille van de Heer, dan laat Hij hen niet los, dan vallen ze niet in het duister, maar dan mogen zij rekenen op zijn eeuwige liefde.”

De bisschop dankte de vrijwilligers voor hun inzet, waardoor ook dit bedevaartseizoen weer vele mensen in de gelegenheid zijn geweest om te komen bidden op voorspraak van de Martelaren van Gorcum. De vrijwilligers hielpen om dat mogelijk te maken, “omdat altijd weer de deur van de bedevaartskerk open stond, omdat er altijd weer mensen waren, en velen van u zijn hier, die de mensen ontvingen en op die manier ook hen vertrouwd maakten met deze plek en als het ware gastvrijheid boden ter ere van de Martelaren. Het is Paulus die schrijft in een van zijn brieven: beoefent de gastvrijheid, want je weet nooit wie je ontvangt (cf. Hebreeën 13, 2). En zo, wanneer deze kerk open is, en de afgelopen maanden ook open was voor allerlei mensen die kwamen bidden, kwamen vieren, vergeving zochten, hebben we daarmee de gastvrijheid van Christus kunnen waarmaken.”

Gebed uit het misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’

Almachtige eeuwige God,
onze bijzondere beschermer bij elk gevaar,
Gij die het gelovig gebed verhoort van uw kinderen in nood,
wees in uw goedgunstigheid ons genadig;
geef, zo bidden wij U,
eeuwige rust aan de overledenen, troost aan wie treuren,
herstel aan de zieken en aan de stervenden vrede;
geef kracht aan wie zich inzetten
voor de gezondheid van hun broeders en zusters,
en de geest van wijsheid aan hen die ons met gezag besturen;
geef de moed om iedereen welwillend te benaderen,
opdat wij allen uw heilige naam mogen verheerlijken.
Door onze Heer.

Klik op de foto voor een vergroting en voor meer foto's.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven