Inspiratie

Tour of Faith gesprek: hoe breng jij nu de blijde boodschap van Jezus verder?

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 01 mei 2024

Foto’s: Bisdom Rotterdam

Gesprek over Pasen, de zending van de Kerk, de kracht van de Heilige Geest

Op zondag 28 april kwamen de bisschop en tientallen jongeren samen voor de Tour of Faith in Lisse. De ontmoeting startte met een eucharistieviering in de Sint-Agathakerk en werd daarna vervolgd in het Paus Franciscushuis naast de kerk. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant, verschillende priesters concelebreerden. De diakens Osseweijer en Prins assisteerden. Jongeren verzorgden de zang en de begeleiding op piano. Daarbij werden er verschillende liederen gezongen die bekend zijn van de Wereldjongerendagen.

In zijn korte catechese spreekt de bisschop deze middag over Pasen en de zending van de Kerk, met de kracht van de Heilige Geest. “Na zijn verrijzenis komt Jezus bij zijn leerlingen”, zegt de bisschop. “Hij zegt hen: Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik U. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest’” (Johannes 20, 19-23).

“Zo staat het in het Johannesevangelie, terwijl het in het Lucasevangelie op de veertigste dag eerst Hemelvaart is”, legt de bisschop uit. “Je vindt de belofte van ‘kracht uit den hoge’ in Lucas, terwijl Lucas in het boek Handelingen die belofte van Jezus ook noemt, waarna de leerlingen volharden in gebed om de komst van de Geest, die uiteindelijk neerdaalt over allen” (Lucas 24, 49; Handelingen 1, 4.8.14; Handelingen 2, 1-13).

“Wezenlijk is dat de Heilige Geest gekomen is, zoals beloofd”, benadrukt de bisschop. “De Kerk is ondenkbaar zonder de Heilige Geest”, vervolgt de bisschop en hij verwijst naar de Geloofsbelijdenis, “waarin de Kerk als vrucht van de Heilige Geest naar voren komt en wordt beleden.”

Vervolgens vertelt de bisschop over de Handelingen van de apostelen: over de groei van de Kerk in Jeruzalem en over de reizen van de apostel Paulus. “Verspreiding van het evangelie is de eerste opdracht van de Kerk”, benadrukt de bisschop.

De leerlingen worden uitgezonden. Aan het einde van het evangelie volgens Matteüs zegt Jezus: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen” (Matteüs 28, 19). En Marcus zegt: “Zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden” (Marcus 16, 20). Bisschop Van den Hende: “Denk maar aan de tekenen van genezing, van vergeving, van bevrijding, aan de tekenen van naastenliefde en de tekenen van de sacramenten.”

“Het is Pasen geweest en we zijn op weg naar Pinksteren. De vraag voor vandaag is: hoe brengen wij nu het evangelie en de blijde boodschap van Jezus verder? Denk niet: daar hebben we een enthousiaste priester of diaken voor, of de zusters gaan daar wel mee aan de slag. Dat doen ze inderdaad, maar elke gedoopte die met het Woord van God in aanraking is gekomen, wordt gevraagd ook zelf daar een verantwoordelijkheid in te nemen. De Kerk is bedoeld om het evangelie te verspreiden.”

Daarbij blijft er ook altijd zelf wat te leren. Bisschop Van den Hende: “Je blijft altijd een leerling, want er is altijd genoeg wat je onderweg in je leven nog opnieuw door je heen moet laten gaan, waar je tegenaan loopt, waar je antwoord op wil hebben, of antwoorden om anderen te geven die jou bijvoorbeeld vragen: waarom ga jij naar de kerk?”

De bisschop heeft tot slot een aantal vragen voor de jongeren. Die gaan daarover aan verschillende tafels in gesprek, samen met de aanwezige priesters en blauwe zusters. Daarna wordt er kort plenair teruggekoppeld. De Tour of Faith wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarna pastoor Bosma afsluit met gebed.

De gespreksvragen waren:

  • Hoe ben jij zelf op het spoor gekomen van het geloof in Jezus?
  • Je bent gedoopt en gevormd: hoe werk jij mee om het evangelie te verspreiden (wat doe jij eraan)?
  • Voel jij persoonlijk een verantwoordelijkheid om de persoon en boodschap van Jezus te verspreiden?
  • Welke dingen in het geloof maken jou onzeker om over het evangelie aan anderen te vertellen?
  • Zijn er onderwerpen in het geloof waar je meer over wilt weten? Waarnaar ben je nieuwsgierig?
  • Durf je samen met de Kerk te vertrouwen op de Heilige Geest?
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven