Inspiratie

Tour of Faith in de maand van Allerzielen

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 13 november 2019

Foto: Bisdom Rotterdam

Jongeren bezoeken de begraafplaats St. Laurentius

Op zondag 10 november kwamen de jongeren van Tour of Faith met de bisschop bijeen op de R.K. Begraafplaats St. Laurentius in Crooswijk (Rotterdam). “We komen vandaag bij Tour of Faith op deze begraafplaats samen, omdat november in de Kerk de maand van Allerzielen is”, heette Mgr. Van den Hende de jongeren welkom. “Op 1 november hebben we gebeden in verbondenheid met alle heiligen. Op 2 november was het Allerzielen en baden we voor de mensen die gestorven zijn en die Gods barmhartigheid nodig hebben. Vandaag staan we stil bij het begraven worden en ons geloof in de verrijzenis. We mogen steeds opnieuw geloven in het perspectief van het eeuwig leven.”

De Tour of Faith begon met een eucharistieviering in de Mariakapel op de begraafplaats. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant en kapelaan Daan Huntjens concelebreert. De lezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament gaan over het geloof in de verrijzenis (2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14 en Lucas 20, 27.34-38). “De Sadduceeën geloofden niet in het eeuwig leven. Als ze met Jezus spreken, is duidelijk dat ze Hem vragen voorleggen om Hem klem te praten”, preekt de bisschop. “Ze vragen Hem: hoe zit dat dan in het eeuwig leven als een vrouw met meerdere mannen getrouwd is geweest? In de vraag van de Sadduceeën ging het over een vrouw die trouwde maar van wie de man overleed. Diens broer werd haar man en dit herhaalde zich zo meerdere keren, zodat er sprake was van meerdere mannen en de vrouw meerdere keren weduwe werd. De Sadduceeën komen dan met een rare vraag: als er eeuwig leven is, bij wie hoort ze dan? Jezus zegt dat het huwelijk een verbond is tussen man en vrouw in dit leven. Als men sterft, heeft het huwelijk als zodanig geen voortgang in het leven hierna. Jezus zegt: het eeuwig leven bestaat en jullie vraag is louter een strikvraag.”

“Mensen die gehuwd zijn, leven het verbond van man en vrouw en dat is een eerbare roeping. Jezus spreekt ook over degenen die niet huwen en die celibatair blijven omwille van het Koninkrijk van God, uit liefde voor de Heer. Op verschillende manieren is het mogelijk te getuigen van je geloof. De Heer vraagt ons om als christenen te getuigen. Dat doen ouders die hun kinderen groot brengen, dat doen de man en vrouw die gehuwd zijn ten opzichte van elkaar. De religieuzen, priesters en bisschoppen laten als ongehuwde zien: het is de moeite waard om allereerst voor God te kiezen.”

Bij het graf van de eerste bisschop van Rotterdam, Mgr. Jansen. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Na de mis vertelt de directeur van de begraafplaats, Theo van Werkhoven, over de geschiedenis van de begraafplaats en bijzondere plekken, zoals de kapel. De begraafplaats bestaat nu 152 jaar. Theo van Werkhoven vertelt over details die hij daarna ook tijdens een wandeling over de begraafplaats zal aanwijzen. Zoals het poorthuis bij de ingang. Het poorthuis dateert uit 1937 en heeft een lamp die altijd brandt: “Dat is vanwege Jan van Crooswijk (+ 4 maart 1494). Hij was een trouwe katholiek die met zijn parochiebestuur had afgesproken dat bij het Mariabeeld bij zijn graf tot in eeuwigheid een lamp zou branden. Dat is lang gebeurd, totdat de graven bij de kerken geruimd moesten. Ook zijn graf werd geruimd, maar met deze lamp willen we de belofte die door hem is gedaan nakomen."

De rondleiding gaat ook langs het graf van Mgr. Martinus Jansen, de eerste bisschop van Rotterdam, door de speciale hof met de graven van baby’s en kinderen, het eigen crematorium en de bewaarplaats van de urnen, de priestergraven en de graven van religieuzen die in de stad hebben gewerkt in onderwijs en zorg.

Foto: Bisdom Rotterdam

Na de wandeling over de begraafplaats geeft de bisschop een korte catechese over het begraven van de doden als werk van barmhartigheid. De bisschop vertelt over de eerbied voor iedere overledene en voor het lichaam dat met die persoon een eenheid vormt. “Onze namen staan geschreven in Gods hand, zegt de profeet Jesaja. Dat klinkt misschien alsof je met een pen iets op je hand hebt geschreven. Maar in het Hebreeuws staat: het is erin gekerfd. Dus meer zoals een hartje dat je in een boom kerft en dat blijft. We staan echt bij God in aanzien (cf Psalm 8). En we willen onze overledenen met naam en toenaam blijven gedenken. Ook wordt in de evangelies gesproken over de graflegging van Jezus door zijn leerlingen en vrienden.”

Uiteindelijk vertelt de bisschop hoe in de 17e eeuw een typisch Nederlandse traditie ontstond met bidprentjes, waarop de naam van de overledene staat, een bijbeltekst of een levensbeschrijving en een afbeelding van een bijbels tafereel, een symbolische aanduiding van door en verrijzenis of (in latere tijden) met een foto van de overledene. “Die bidprentjes werden in de kerkboeken gestoken, zodat je de mensen tegen bleef komen als je in de kerk was en voor ze kon bidden.” Ook nu is het uitgeven van bidprentjes een goede gewoonte. Als voorbeeld toont de bisschop het bidprentje van plebaan Christ Bergs die in mei plotseling stierf en die ‘op Laurentius’ begraven is.

De Tour of Faith werd afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Tour of Faith vindt plaats elke tweede zondag van de maand. De volgende bijeenkomst is op 8 december in Den Haag.

Foto: Bisdom Rotterdam

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven