Inspiratie

Tour of Faith met presentatie boek Mgr. Van den Hende

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 02 juli 2019

Foto: Peter van Mulken

12,5 jaar bisschop in het diocesane Jaar van de Roepingen

De laatste Tour of Faith van het seizoen was een bijzondere. Het boek van Mgr. Van den Hende vanwege zijn 12,5-jarig bisschopsjubileum werd gepresenteerd en de data van het komende seizoen werden aangekondigd, waaronder een jongerenbedevaart naar Banneux, zomerkampen en een nieuw initiatief. Naast de maandelijkse Tour of Faith is er in september ook twee keer een School of Faith, op verzoek van jongeren om eens iets langer bij een onderwerp stil te kunnen staan. Op zaterdag 7 september is het onderwerp het kerkelijk jaar en de liturgie. Op zaterdag 21 september is dit de sociale leer van de Kerk.

De Tour of Faith op 30 juni in de basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans opent zoals gebruikelijk met de viering van de eucharistie. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant en verzorgt de homilie. De pastoor van de parochie, pastoor Duynstee, en rector Egging van de basiliek concelebreren samen met rector Broeders van Vronesteyn en kapelaan Plavčić. Diaken Steiger is diaken van dienst.

In zijn homilie preekt de bisschop over het volgen van Jezus. “De lezingen van deze dertiende zondag door het jaar vallen mooi samen met deze Tour of Faith in het Jaar van de Roepingen. Vandaag horen we in de evangelielezing (Lucas 9, 51-62) dat Jezus onderweg spreekt over roeping, over navolging. Mensen willen graag met Jezus mee, maar hebben zo hun eigen planning”, preekt de bisschop. “Het volgen van de Heer gebeurt niet onder dwang. De Heer wil dat we zelf in vrijheid van harte ja zeggen en echt in beweging komen. Je mag de Heilige Geest vragen, om na te denken over hoe jij de Heer kunt navolgen. We zijn een gemeenschap van geroepenen, waarin aan ieder van ons taken en opdrachten door de Heer worden toevertrouwd voor de zending van de Kerk.”

Foto: Peter van Mulken

Na de eucharistieviering is er een ontspannen middagprogramma dat eindigt met een barbecue. Op verzoek van Desiree Bühler, medewerker jongerenpastoraat, vertelt de bisschop deze middag iets over zijn eigen roepingverhaal. In het diocesane Jaar van de Roepingen staat roeping in het meervoud. De bisschop laat de kaart zien ‘Hier ben ik’, die naar parochies is gestuurd vanwege het Jaar van de Roepingen bij gelegenheid van Pasen, wanneer de doopbeloften worden hernieuwd in de paaswake. De bisschop zelf deelt de kaart uit bij het vormsel in parochies, niet alleen aan de vormelingen, maar ook aan de ouders en grootouders en medeparochianen.

Mgr. Van den Hende: “‘Hier ben ik’ is een antwoord dat door ieder persoonlijk invulling mag krijgen. Op Pinksteren zette het vuur van de Heilige Geest zich op ieder neer (Handelingen 2). Dat betekent dat ieder van ons een taak heeft in de zending van de Kerk en in de opbouw van een beschaving van liefde. Dat is persoonlijk, met jouw talenten en gaven, maar besef dat het geen een-tweetje is tussen jou en God. Je bent met elkaar verbonden door God. Jouw antwoord ‘hier ben ik’ mag aansluiten bij het antwoord van anderen om zo het geheel te volbrengen waar God ons toe roept. En we mogen de roepstem van God zo in ons leven opnemen, dat we op die manier door ons getuigenis ook anderen kunnen roepen.”

Marc Bollerman houdt een korte inleiding op het boek van de bisschop. (Foto: Peter van Mulken)

Daarna houdt Marc Bollerman een korte inleiding op het boek ‘Bouwen aan een netwerk van liefde: 12½ jaar bisschop Van den Hende’. Marc Bollerman was jongerenwerker van het bisdom Breda, waar Mgr. Van den Hende in 2006 bisschop-coadjutor werd en in 2007 Mgr. Muskens als bisschop opvolgde, en is nu directeur bij Stichting Mara in Rotterdam. Hij vertelt: “In die 12,5 jaar heeft u heel wat keren laten zien dat dat onvoorwaardelijk en zonder angst vertrouwen op de Heilige Geest, op Gods nabijheid, uiteindelijk de motor is die alles gaande houdt in onze Kerk. En het boek dat we vandaag in handen krijgen, laat dat zien alle 285 bladzijden lang. Het zijn toespraken, preken, catecheses van 12,5 jaar bisschop. Ze staan erin in chronologische volgorde. Dat is mooi: het begint met de catechese tijdens de WJD in Sydney, toen u en ik daar samen optrokken met zo’n 40 jongeren uit het bisdom Breda. Het was de eerste keer dat ik u zo hoorde in een catechese. Een feest van herkenning dus, toen ik het boek opensloeg.”

Foto: Peter van Mulken

Marc Bollerman: “Maar eigenlijk moet je daar niet beginnen. U ordent het boek ook op een andere manier: langs de grote thema’s van de catechismus: je geloof belijden, je geloof vieren, je geloof leven en je geloof uitdragen, met als afsluiting enkele teksten over ons bidden. Als je het boek zo leest, ga je er kriskras doorheen. Een beetje zoals in het echte leven. Je begint weliswaar helemaal vooraan, maar echt leven is voortdurend vooruit kijken en af en toe op je schreden terugkeren. En dus begint de reis door uw boek op pagina 77. Dat is ook een mooi vertrekpunt. Want dat is de catechese in Madrid tijdens de WJD. U sprak over het thema van de WJD: gebouwd zijn op Christus. En u werkte dat uit als de opdracht om antwoord te geven op de roepstem in je hart. In de woorden van de heilige Franciscus: wat wilt U dat ik doen zal? En het antwoord dat je geeft, is ieder naar zijn eigen talent en mogelijkheden. Ik weet nog goed hoe u ons waarschuwde: bouwen op Christus is nooit af. Je moet er voortdurend aan werken, je laten voeden, er zijn voor de mens naast je, levende steen zijn in de Kerk. En, zo hield u ons voor: wees niet bang. Sine timore serviamus Illi.”

Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, ‘Bouwen aan een netwerk van liefde: 12½ jaar bisschop Van den Hende’. Uitgave: © 2019, Adveniat, Baarn, 285 pp. € 19,90.

Foto: Peter van Mulken

Foto: Peter van Mulken

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven