Inspiratie

Tour of Faith: Wat zijn jouw goede voornemens deze Veertigdagentijd?

Door: Bisdom Rotterdam maandag 11 maart 2019

Foto: Bisdom Rotterdam

Probeer deze Veertigdagentijd te zien als iets tussen jou en God, je medemens én de schepping

“Het is goed dat we ons op Pasen voorbereiden om ons met heel ons hart aan de Heer te kunnen geven. Ons hart is vaak verder van Hem verwijderd dan we denken.” Op zondag 10 maart preekt Mgr. Van den Hende tijdens de Tour of Faith over de Veertigdagentijd als periode om je leven opnieuw af te stemmen op de Heer. In de Onze-Lieve-Vrouw Visitatie kerk spreekt de bisschop over de relatie tot God, de naaste en de schepping. Pastoor Kuipers en kapelaan Plavčić concelebreren. Pastoraal werker Halin verzorgt de voorbede. Een speciaal projectkoor zingt.

Tijdens de catechese na de eucharistieviering gaat de bisschop in op de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd. “De paus zegt bekering is niet alleen iets tussen mij en God, maar ook iets tussen mij, de medemens en de schepping. We gebruiken meer dan we mogen gebruiken, daarom is er uitputting van de aarde, vervuiling en misbruik. Probeer deze Veertigdagentijd eens te zien als een periode van jou en God, je medemens én de schepping. Kind van God zijn betekent ook dat je de schepping behoedt. En dan kan deze periode helpen om ook meer te zien wat Gods liefde beoogt: een eerlijke verdeling van de goederen en rechtvaardigheid.”

Foto: Bisdom Rotterdam

De bisschop nodigt de jongeren uit om dichter te komen bij God, bij de naastenliefde en bij hun roeping: “Want als je vanuit de geest van het evangelie aandacht hebt voor je naaste, kom je ook dichter bij je roeping. En als je de blijde boodschap snapt, moet je hem delen met anderen.”

De Veertigdagentijd roept christenen op om intenser en concreter het Paasmysterie in hun persoonlijk, familiair en maatschappelijk leven te belichamen, in het bijzonder door vasten, gebed en het geven van aalmoezen. De bisschop reikt de jongeren aan wat de paus hierover zegt in zijn boodschap: “Vasten, dat wil zeggen onze houding jegens de ander en de schepping veranderen: van de verleiding alles ‘te verslinden’ om onze gulzigheid te verzadigen tot het vermogen om te lijden uit liefde. Liefde, die de leegte van ons hart kan vullen. Bidden om af te kunnen zien van het verafgoden en de zelfgenoegzaamheid van ons ik en bekennen dat wij de Heer en zijn barmhartigheid nodig hebben. Aalmoezen geven om te treden uit de dwaasheid voor onszelf te leven en alles te vergaren, in de illusie dat wij ons van een toekomst verzekeren die ons niet toebehoort, en door het geven de vreugde van het plan dat God in de schepping en ons heeft gelegd terug te vinden, het plan van God om onze broeders en zusters en de hele wereld lief te hebben en in deze liefde het ware geluk te vinden.”

Foto: Bisdom Rotterdam

Het gesprek na de inleiding van de bisschop gaat over bijbelteksten die deze periode in de liturgie worden gelezen. Zoals “een mens leeft niet van brood alleen” (Lucas 4, 4 / Deuteronomium 8, 3) en “Als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt” (2 Korintiërs 6, 1). En de tekst van Jesaja: “Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien slaken, de strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven, en alle jukken door te breken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die gij ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?” (Jesaja 58, 6b-7).

Foto: Bisdom Rotterdam

“En wat ga je zelf doen deze Veertigdagentijd? Wat zijn je goede voornemens?” vraagt de bisschop tot slot. Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler inventariseert na een tijdje de antwoorden. Sommigen willen actief de stilte opzoeken om meer tijd te maken voor gebed, zoals een jongere uitlegt: “Niet wachten tot de rustige momenten op me afkomen, maar die bewust zoeken.” Anderen geven aan dat ze in deze periode hun social media gebruik terugschroeven: “Even geen Facebook en Instagram. Ik ga mensen bellen in plaats van door Facebook heen te scrollen en te liken.” Ook klinkt het voornemen om meer werk te maken van de zondagse kerkgang, elkaar te helpen in het geloof, en om in gesprekken bewust meer ruimte te laten aan de ander.

Foto: Bisdom Rotterdam

“En stel dat het een keer niet lukt om je goede voornemen vol te houden, geef het dan niet op”, zegt de bisschop tot slot. “Het is niet alles of niets. Pak de draad gewoon weer op. Je kunt elke dag weer opnieuw beginnen. Het gaat om een bekering van je hart.”

Een maaltijd van soep en broodjes die is bereid door vrijwilligers van de parochie sluit de bijeenkomst af.


Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven