Inspiratie

Twee vicariaatsbijeenkomsten voor PCI-en

Door: Bisdom donderdag 22 september 2016

“Doorbreken van sociaal isolement staat centraal in ons PCI-werk”

De Parochiële Caritasinstelling (PCI) helpt mensen die door omstandigheden niet over de middelen beschikken om in hun levensbehoeften te voorzien en die daarvoor niet terecht kunnen bij bestaande voorzieningen, zoals de bijstand en andere gemeentelijke regelingen. “Centraal in ons werk staat het doorbreken van sociaal isolement,” aldus Ruud van ’t Pad Bosch, voorzitter van de PCI Hillegom. “In de praktijk is er vaak een combinatie van financiële problematiek en sociaal isolement.” Deze PCI geeft niet alleen financiële hulp, maar organiseert met de parochie ook activiteiten die het sociale isolement moeten ontbreken. Dan kan je denken aan de rolstoelvierdaagse voor ouderen en de kerst- inn.

Van ’t Pad Bosch hield zijn presentatie op een bijeenkomst voor PCI-en in het vicariaat Den Haag op donderdag 15 september, waaraan 30 vertegenwoordigers van PCI-en deelnamen. Een dag eerder had eenzelfde bijeenkomst plaats gevonden met 15 PCI-bestuurders in het vicariaat Rotterdam. Daar gaf Hans de Goeij, voorzitter van de PCI Drechtsteden, inzicht in het werk van deze gefuseerde PCI. De individuele hulpverlening wordt gedaan door drie lokale caritaswerkgroepen, die daarvoor een budget krijgen en jaarlijks verantwoording afleggen. De PCI beheert het vermogen, zorgt voor de publiciteit en heeft contacten met het parochiebestuur en met maatschappelijke organisaties. “Er zijn veel organisaties en fondsen actief op het gebied van de materiële nood. Wat is het eigene van de Caritas?’ is een vraag die momenteel speelt in het bestuur van de PCI Drechtsteden en die de Goeij ook voorlegde aan de aanwezigen. Beide presentaties leidden tot een geanimeerde uitwisseling.

Op beide vicariaatsbijeenkomsten hield Marieke Wijnbeld van Maät Juridische Diensten ook een inleiding over de ontwikkelingen rond de ANBI-status voor PCI-en. Zo hebben de PCI-en sinds kort een publicatieplicht rond zaken als de bestuurssamenstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de financiële verantwoording. Daarvoor is centraal een ANBI-website R.K. Kerkgenootschap gemaakt, waarop de minimaal noodzakelijke gegevens worden gepubliceerd op basis van de bij het bisdom bekende gegevens.

Het financiële jaarverslag 2015 van de Diocesane Caritasinstelling en de nieuwe afdrachtregeling leverden weinig vragen op. Uit de verplichte afdrachten van de PCI-en heeft de DCI in 2015 €156.000,- toegekend aan diaconale projecten.

Download de presentatie ontwikkelingen rond ANBI-status (PDF).

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven