Inspiratie

Vernieuwde cursus: van rouwverwerking naar rouwondersteuning

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 13 september 2023

Foto: Bisdom Rotterdam

Doelstelling van de cursus is meer inzicht te krijgen hoe rouw werkt om zo mensen beter bij te kunnen staan

Naar aanleiding van vragen vanuit parochies biedt de pastorale dienstverlening kortlopende cursussen en impulsbijeenkomsten aan. Verschillende parochies vroegen naar een cursus rouwverwerking. Deze cursus werd het afgelopen jaar vernieuwd door de pastorale dienstverlening en kan nu gegeven worden.

De vernieuwde cursus gaat over rouwondersteuning en werd online gepresenteerd op donderdag 31 augustus door Emile Boleij. Hij herschreef en actualiseerde een reeds bestaande, langere cursus vanuit de nieuwe werkwijze van de pastorale dienstverlening: ‘kort en krachtig’. Emile Boleij is bisschoppelijk gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat.

De cursus bestaat uit een korte reeks van vier bijeenkomsten die begeleid kunnen worden door een pastorale beroepskracht uit de eigen parochie. Als er cursisten uit verschillende parochies zijn, kan de pastorale dienstverlening van het bisdom eventueel zorgen voor een geschikte docent en locatie.

Pastorale beroepskrachten in het bisdom Rotterdam en contactpersonen (van de voormalige Pastorale School) ontvingen de uitnodiging voor de online presentatie. Ruim twintig personen meldden zich hiervoor aan.

“Vanuit verschillende parochies/regio's was de vraag gekomen naar materiaal voor rouwverwerking”, vertelt Emile Boleij na afloop. “Dat betekende voor de pastorale dienstverlening met als uitgangspunt ‘kort en krachtig’, dat het oude project omgezet zou moeten worden naar ongeveer drie bijeenkomsten.” Als bisschoppelijk gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat organiseerde Emile Boleij enkele jaren geleden een expertmeeting over rouw voor geestelijk verzorgers. “Van daaruit heb ik gewerkt aan de nieuwe cursus waarin de laatste inzichten rond rouw verwerkt zijn”, zegt hij.

De cursus is opgebouwd aan de hand van het naslagwerk ‘Helpen bij verlies en verdriet’ van Manu Keirse. De vier bijeenkomsten die de cursus uiteindelijk telt, bevatten naast enige theorie veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen en ideeën uit te wisselen.

“De cursus is bewust ‘rouwondersteuning’ genoemd en niet ‘rouwverwerking’, omdat verlies nooit overgaat. Volgens Manu Keirse leert men leven met verlies. Verlies beperkt zich niet tot een moment of een periode”, aldus Emile Boleij. “Doelstelling van de cursus is meer inzicht te krijgen hoe rouw werkt om zo mensen beter bij te kunnen staan.”

Inhoud

De cursus rouwondersteuning bestaat uit vier bijeenkomsten:

  1. De eerste bijeenkomst worden zeven stellingen besproken rond rouw. Wat moet je wel en wat moet je niet doen bij mensen die rouwen?
  2. De tweede bijeenkomst wordt deelnemers gevraagd om zelf een tekst (gedicht) over rouw mee te nemen en deze twee aan twee te bespreken. In deze bijeenkomst gaat het om het herkennen van verschillende ‘rouwtaken’ (‘rouwtaken’ zijn onder meer de pijn van het verlies ervaren, je aanpassen aan een leven zonder de ander)
  3. De derde bijeenkomst wordt er gekeken naar de verschillende vormen van rouw aan de hand van een artikel en een YouTube-video. Welke stijlen en vormen van rouw zijn er?
  4. De laatste bijeenkomst wordt deelnemers gevraagd een casus mee te nemen en deze met elkaar via een methode te oefenen. Ook wordt stil gestaan bij de kracht en betekenis van rituelen bij rouwen.

Foto: Marek Studzinski via Unsplash

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven