Inspiratie

Verslag met foto's van de Nationale Bedevaart Brielle 2018

Door: Bisdom vrijdag 13 juli 2018

Foto: Peter van Mulken

Verdragen wat moeilijk is in het gebed en blijven verlangen om met God verbonden te zijn. Dat is de boodschap van de Nationale Bedevaart 2018 in Brielle

De Nationale Bedevaart in Brielle 2018 begon op zaterdag 7 juli in een volle bedevaartskerk met een eucharistieviering om de Heilige Martelaren van Gorcum te gedenken. Ook was er aandacht voor de martelaren van nu door een getuigenis van Geert van Dartel die in Syrië projecten heeft bezocht van Caritas Syrië. Hoofdcelebrant Mgr. Van den Hende lichtte in zijn homilie het thema van de bedevaart toe ‘Volharden in gebed’.

“De Heer zegt: Als je gered wilt worden moet je volharden”, vertelt Mgr. Van den Hende in zijn homilie. Hij legt uit dat de betekenis van volharding die wij kennen - de tanden op elkaar zetten, niet zeuren en doorgaan - niet de betekenis van volharding is zoals Jezus die heeft voorgeleefd: “Volharding in bijbelse zin heeft ermee te maken dat je bereid bent om dingen te verdragen en uit te houden die moeilijk zijn. Een andere belangrijke betekenis van volharding in de Schrift is dat we niet opgeven. (…) Onze Heer Jezus heeft verdragen wat er aan onrecht op hem afkwam en heeft volgehouden tot het uiterste aan het kruis. Daarbij is Hij niet moe geworden om steeds opnieuw de liefde te verkondigen.”

De bisschop ziet dit terug bij de Martelaren van Gorcum. Zij verdroegen de bedreigingen en martelingen toen ze weigerden hun geloof in de eucharistie en trouw aan de paus op te geven: “Het verslag van hun terechtstelling getuigt dat ze niet moe zijn geworden om steeds opnieuw uit te leggen wat het geloof voor hen betekent. Wat de Kerk is, wie Jezus Christus is, wat de eucharistie als bron en hoogtepunt voor ons inhoudt" (cf. Matteüs 10, 19-20).

Bidden heeft ook te maken met volhouden en niet opgeven. Mgr. Van den Hende haalt daarbij de getuigenis aan van kardinaal Văn Thuận uit Vietnam die gevangen zat in een donkere cel: “Hij zegt: ‘Op dat moment is bidden evenmin gemakkelijk en evenmin vanzelfsprekend. Alsof je zomaar in één keer je nood kunt klagen, zomaar ineens onder woorden kunt brengen waar je bang voor bent, dan voel je je zwakheid en komt er soms geen woord over je lippen.’” Juist vanuit die zwakheid groeide het verlangen van de kardinaal om met God verbonden te willen zijn. 

“Kunnen wij blijven bidden in het leven van alledag? Kan ons leven misschien een doorlopend gebed worden?” vraagt Mgr. Van den Hende aan de bedevaartgangers. “Niet dat we niet meer naar buiten gaan, zullen werken of elkaar ontmoeten. Maar je leven laten dragen door gebed is dat je altijd wel een moment vindt om te weten: ‘De Heer is er en ik mag zijn kind zijn. Ik heb een opdracht als gedoopte om de liefde van God te verkondigen en ook het nodige te verdragen als het moeilijk is. Niet moe te worden als het tegen zit. En als ik word uitgelachen, me niet snel terug te trekken.’”

Voorafgaand aan de collecte die onder meer bestemd is voor de projecten van Caritas Syrië, getuigt Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging van Oecumene over zijn bezoek aan Syrië in april van dit jaar. Hij ging naar Damascus, Aleppo en bezocht het graf van Pater Frans van der Lugt in Homs: “Ik heb de mensen ontmoet die het werk van Caritas Syrië doen. Ik heb de onvoorstelbare verwoesting gezien in de grote steden. Maar ik ben vooral onder de indruk van de veerkracht en de vitaliteit van de mensen in de kerkgemeenschappen die er onder de oorlogsomstandigheden het beste van maken.”

Caritas Syrië is een organisatie van de Katholieke Kerk in Syrië en maakt deel uit van Caritas Internationalis. De projecten richten zich op armenhulp, onderwijs, medische zorg, huisvesting, psychosociale zorg en ouderenzorg. Van Dartel: “Het werk wordt gedaan door jonge, goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Ik wil u vragen om dit werk gul te steunen en vooral ook de mensen en de volkeren in het Midden-Oosten in uw gebed te blijven gedenken.” De collecte tijdens de eucharistieviering brengt € 3.197 op. De helft daarvan is bestemd voor het bedevaartsoord Brielle, de andere helft voor Caritas Syrië.

Aan het einde van de viering wijst de custos van het bedevaartoord, pastoor Glas, de aanwezigen op de nieuwe tentoonstellingen in de twee gangen tussen de bedevaartskerk en het martelaarsveld. De tentoonstelling kent twee verhaallijnen over de Martelaren van Gorcum. Een verhaallijn gaat over de feitelijke gebeurtenissen in Brielle in 1572. De andere over de verering van de Martelaren. De custos nodigt de bedevaartgangers uit deze zomer terug te komen en de volledige tentoonstelling nog eens in alle rust te bekijken, die om praktische redenen tijdens de Nationale Bedevaart deels opgeborgen is. Gastconservator Roy Tepe van het Gorcums Museum heeft de tentoonstelling samengesteld, en ontvangt van Mgr. Van den Hende een boek om aan de collectie toe te voegen.

Tijdens de eucharistieviering concelebreren een groot aantal priesters, waaronder emeritus bisschop Van Luyn en de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Hendriks, vicaris-generaal Visser en pastoor Glas als custos van het bedevaartsoord. 

De eucharistieviering wordt onder meer bijgewoond door burgemeester Rensen en wethouders Van der Kooi en Schoon namens het College van Burgemeester en Wethouders van Brielle. Ook kardinaal Simonis werd speciaal als gast welkom geheten, evenals andere kerkelijke vertegenwoordigers: de delegatie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, onder leiding van Landscommandeur Brenninkmeijer, de vertegenwoordigers van de religieuzen, diaken Fikri Sümer en mevrouw Salaam Somi als vertegenwoordigers van de bisschop Mor Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de rectoren van de priesteropleidingen van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Rotterdam. Andere gasten waren de heer Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, mevrouw Marijke Holtrop van het Historisch Museum Den Briel en de vertegenwoordigers van de fondsen.


Klik op de foto hieronder om de foto’s van de eucharistieviering, het jongerenprogramma, de kruisweg, vespers en sacramentsprocessie tijdens de Nationale Bedevaart 2018 te bekijken.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven