Inspiratie

Videoboodschap van de bisschop aan vormelingen

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 01 mei 2020

Bisschop Van den Hende richt zich in een videoboodschap rechtstreeks tot vormelingen

In een videoboodschap richt bisschop Van den Hende zich rechtstreeks tot de jongeren die dit jaar het vormsel ontvangen. Door de omstandigheden kunnen vormselvieringen in de parochies momenteel niet doorgaan. En de jaarlijkse Vuurdoop, waar vormelingen uit het hele bisdom elkaar ontmoeten op de zaterdag voor Pinksteren, moest worden afgelast vanwege het coronavirus.

“De komende weken zullen we helaas geen vormselviering kunnen houden”, zegt de bisschop in de video. “Maar van uitstel komt geen afstel.”

De boodschap is opgenomen in de kapel van het bisdomhuis in Rotterdam. Daar leest de bisschop de tekst uit de Handelingen van de Apostelen, waarin wordt beschreven hoe de apostelen de Heilige Geest ontvangen voordat ze eropuit trekken om het evangelie te verspreiden (Handelingen 2, 1-11).

Deze zelfde tekst zou ook gelezen worden tijdens de Vuurdoop. Bisschop Van den Hende: “We zouden samenkomen in de kathedraal om te bidden om de Heilige Geest en elkaar te leren kennen als de leerlingen van Jezus in onze tijd.”

“De Heilige Geest heb je nodig om een leerling van Jezus te zijn”, zegt de bisschop, die zijn videoboodschap afsluit met een vraag aan de vormelingen.

De boodschap wordt via de parochies verstuurd aan de vormelingen.

Handelingen 2, 1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

(rkbijbel.nl)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven