Inspiratie

Vronesteyn start studiejaar 2019-2020

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 11 september 2019

“Ja, hier ben ik”, zegt diakenkandidaat Melchior Kerklaan. (Foto: Peter van Mulken)

5 priesterstudenten en 5 diakenkandidaten voor het bisdom Rotterdam

Op donderdag 5 september startte Centrum Vronesteyn voor de Priesteropleiding en Diakenopleiding het nieuwe studiejaar met een eucharistieviering in de Eendrachtskapel in Rotterdam. In deze eucharistieviering werd Melchior Kerklaan opgenomen onder de wijdingskandidaten (‘admissio’). Hij sprak daarvoor de Geloofsbelijdenis en de Eed van trouw uit. Op zaterdag 16 november zal Mgr. Van den Hende hem diaken wijden tijdens een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius- en Elisabeth Kathedraal.

Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistie. Naast rector Broeders concelebreren ook de priester-stafleden van Vronesteyn en de pastoors van de Gouda en Delft. Melchior Kerklaan deed zijn pastorale stage bij pastoor Van Klaveren in Gouda en wordt benoemd in de parochie van pastoor Verbakel in Delft. Ondertussen start priesterstudent Sander Verschuur dit jaar zijn pastorale stage bij pastoor Van Klaveren.

Rector Walter Broeders van Vronesteyn heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder Melchior Kerklaan en zijn echtgenote. Vronesteyn heeft ook dit jaar een aantal nieuwe studenten, vertelt de rector: er is één nieuwe priesterstudent voor het bisdom Rotterdam en er zijn drie nieuwe diakenstudenten.

Rector Walter Broeders heet de aanwezigen welkom. (Foto: Bisdom Rotterdam)

In de eucharistieviering wordt de kandidaat voor de wijding na de Schriftlezingen naar voren geroepen. Staand voor de bisschop zegt Melchior, nadat zijn naam heeft geklonken: “Ja, hier ben ik.” Daarop neemt hij weer plaats in de kerkbank om na de homilie van de bisschop weer op te staan om aan het altaar bij de opengeslagen Bijbel de Geloofsbelijdenis en de Eed van trouw uit te spreken.

“Het is de Heer die je roept en als je zegt ‘Hier ben ik’, is dat niet alleen een antwoord aan mij als bisschop, maar laat je je ook roepen door de Kerk die in naam van de Heer vraagt om naar voren te komen en beschikbaar te zijn voor het ambt van diaken”, preekt de bisschop. “Dat kan niet zonder gebed en moet in vertrouwen op de Heilige Geest, de Geest van God die met Pinksteren neerdaalde op de apostelen en vele anderen, en die de geboorte van de Kerk mogelijk maakte. De Geest die de apostelen heeft geleid toen ze druk bezig waren met verkondiging en zagen dat ze tekortschoten in de bediening van de armen. Geleid door de Geest hebben ze mannen uitgekozen voor het dienstwerk aan de armen en de handen opgelegd. Die mannen worden bij name genoemd in de Bijbel. De apostelen hebben hen geroepen bij hun namen.”

Melchior Kerklaan spreekt de Geloofsbelijdenis en de Eed van trouw uit. (Foto: Peter van Mulken)

“We mogen een nieuw studiejaar openen met de familie van Vronesteyn en het bisdom. Het is belangrijk om die verbinding te leggen. Je bent als Vronesteyn een kleine familie binnen de familie van het bisdom. Het seminarie is het hart van het bisdom, heeft paus Johannes Paulus II gezegd, omdat daar, gedragen door het gebed en geïnspireerd door de Heilige Geest, steeds nagedacht mag worden over het besef van onze roeping. Vandaag mogen we nadenken in het diocesane Jaar van de Roepingen over alle roepingen die de Heer zijn Kerk geeft. We mogen onze roeping beantwoorden en beschikbaar zijn voor het geheel van de Kerk en haar zending: de verspreiding van het evangelie en het dienstwerk van de liefde. Dat dienstwerk van de liefde is niet iets dat aan de diakens wordt uitbesteed. Maar de diaken behartigt het namens de apostelen en spoort ook anderen aan om die belangrijke opdracht van de liefde niet te vergeten.”

De evangelielezing (Lucas 5, 1-11) spreekt over de apostelen die de hele nacht niets hebben gevangen, maar die op het woord van Jezus de netten nog een keer uitgooien. Mgr. Van den Hende: “Ze spreken Hem aan met ‘Meester’ en vertrouwen zich dus aan de Heer toe. En dan hebben ze ook de moed om zijn aansporing te volgen: ‘Vaar nu naar het diepe en gooi de netten uit voor de vangst.’ We beseffen als Kerk in ons tijdsgewricht, dat niets belangrijker is dan te vertrouwen op de Heer en de netten opnieuw uit te gooien. We zijn het soms wat vergeten misschien, onder de indruk als we zijn van de kerkelijke krimp. Maar hebben we, te midden van wat we daarin moeten uithouden, de moed en de souplesse om te zeggen: ‘Meester zeg ons wat ons te doen staat’?”

Foto: Peter van Mulken

Uiteindelijk wordt er veel vis gevangen door de apostelen, vermeldt het evangelie. “Ik verwacht niet dat we morgen gelijk weer grond kopen en kerken bouwen en dat we hier in deze kapel weer drie missen op zondag zullen vieren”, zegt de bisschop. “Maar als we het over een andere boeg durven te gooien, zal de Heer, denk ik, altijd instemmend knikken: doe maar, het is naar mijn hart en het is in mijn Geest.” En hij sluit af: “Als staf en studenten van Vronesteyn mogen jullie samen een biddende gemeenschap zijn, die steeds opnieuw stappen zet in het vertrouwen dat de Heer, die het goede werk in ons begonnen is, het ook zal voltooien. Mogen we zo het jaar beginnen, gestuwd door het optimisme van God zelf, gesterkt door zijn Geest en uitgedaagd door de apostelen van het eerste uur om recht te staan voor de verkondiging, de opdracht van het gebed en de liefdewerken aan de tafel van de armen.”

Foto: Peter van Mulken

Studiejaar 2019-2020

Bij de start van dit studiejaar is er 1 nieuwe priesterstudent voor het bisdom Rotterdam en zijn er 3 nieuwe diakenstudenten. In totaal zijn er voor het bisdom Rotterdam 5 priesterstudenten en 5 diakenkandidaten, waaronder de genoemde wijdingskandidaat Melchior Kerklaan.

Centrum Vronesteyn is het diocesane Centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Het is tevens het woonhuis van de rector en van priesterstudenten. Het Centrum Vronesteyn heeft geen eigen studieroute. De studenten zijn verbonden met verschillende opleidingsinstellingen.

  • 3 priesterstudenten en 4 diakenstudenten, seminarie Bovendonk te Hoeven
  • 2 priesterstudenten te Utrecht
  • 1 diakenstudent die zich voorbereidt op de wijding

Steun Vronesteyn met uw gift bij de start van het nieuwe studie- en vormingsjaar. Dat kan eenvoudig met onderstaand formulier.

Uw gegevens

Als u de bovenstaande velden niet invult, doneert u anoniem.

Met een bedrag van:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven