Inspiratie

Wat geef je iemand mee die aan je vraagt ‘Hoe moet je bidden?’

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 22 november 2018

“Wees niet bescheiden in je antwoord wat bidden voor jou betekent. Open de Schrift en vertel van Jezus die bidt", zegt Mgr. Van den Hende tijdens de Randstadavond over gebed.

‘Hoe moet je bidden? En hoe bid je zelf?’ Wat zou je degene die deze vraag stelt als eerste willen meegeven? Deze vraag legt Mgr. Van den Hende tijdens de Randstadavond op 12 november voor aan de studenten die hun opleiding volgen tot priester, diaken of pastoraal werk(st)er voor het bisdom Rotterdam.

Voorafgaand aan de lezing op Vronesteyn, bidt de bisschop samen met de studenten het gebed dat geschreven is voor het Jaar van Gebed. “Daarin komen de prominente momenten van Jezus’ bidden voorbij”, zegt Mgr. Van den Hende. “Ik merk dat het voor veel mensen een eye-opener is hoeveel Jezus zelf gebeden heeft. Het gebed is Zijn band met de Vader.”

In zijn inleiding benadrukt de bisschop het belang van blijven bidden om te blijven geloven: “Wanneer je denkt ‘ik geloof toch wel, dus het gebed kan op een laag pitje’, dat zou ik niet doen. Het gebed is je band met de Heer, de voortdurende relatie met God en daar moet je geen onderbreking in hebben. Je hebt gebed nodig om je geloof te onderhouden.”

“Wanneer je aan het werk gaat, pak je misschien niet zo snel een boek erbij. Je gaat eerder terug op wat je al geleerd hebt. Maar zeker een centraal thema als bidden moet ons blijven inspireren.” De bisschop geeft tijdens de Randstadavond ook literatuurtips. “Als het gaat over gebed, is het eerste boek dat we moeten raadplegen de Heilige Schrift.”

De leerlingen van Jezus hadden dezelfde vraag: Hoe moet ik bidden?

Net zo divers als de studenten zijn, zo divers zijn ook de antwoorden op de vraag van de bisschop welke bijbelpassage over gebed hen persoonlijk aanspreekt. Voor de een is dat de roeping van Samuël: ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3,10), voor een ander het gebed van Christus in de Hof van Olijven: ‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede’ (Matteüs 26, 42). Een van de studenten noemt het Onze Vader (Matteüs 6, 9-13): “We bidden het elke dag. Maar zijn wij in staat te doen wat het gebed van ons vraagt, namelijk de ander vergeven zoals wij onszelf vergeven. We bidden het zo makkelijk en toch is het niet vanzelfsprekend dat het deel van ons wordt.”

Ook het gebed van de honderdman wordt genoemd: ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden’ (Matteüs 8, 8). De student zegt hierover: “Het is mijn wens dat ik ook zo’n groot geloof zal hebben als de honderdman.”

Naast de Heilige Schrift noemt de bisschop het getijdenboek als tweede bron. Aan de hand van een citaat van een benedictines legt hij uit hoe de psalmen en het innerlijk gebed een wisselwerking kennen die ons tot God brengt. “Het innerlijke gebed helpt je om een psalm te kunnen bidden. De psalm is het voedsel voor ons inwendig gebed. Als je een gebedsleven hebt dan kan de psalm, het getijdengebed, resoneren in je gelovige hart.”

Om je naast de Heilige Schrift en het getijdenboek blijvend te laten inspireren over gebed, raadt de bisschop de studenten een aantal boeken aan om te lezen. Ook vraagt hij hen om elkaar daarin scherp te houden: “We willen getuigen zijn van Christus. In onze professionaliteit moet onze eigen geloofspraktijk de toon zetten.”

‘Hoe moet ik bidden?’ kan een vraag in het pastoraat zijn. Mgr. Van den Hende hoopt dat de studenten zich op die vraag voorbereiden: “Wees niet bescheiden in je antwoord wat bidden voor jou betekent. Open de Schrift en vertel van Jezus die bidt." Het gebed van het Jaar van Gebed, geeft daar een aanleiding voor.

De studenten delen hun ideeën en ervaringen met elkaar en de bisschop over hoe zij zich voorbereiden op die vraag: ‘Hoe moet ik bidden?’. Een van de studenten zegt: “Als ik die vraag krijg dan praat ik over heil, hulp en hoop. ‘Heil’ als dankzeggen: God danken voor al het goede dat je overkomt. Bij ‘hulp’: durf te vragen dat Hij je zal helpen. En ‘hoop’: leg je hoop en verwachtingen maar bij Hem neer. Als het een mooie hoop is, werkt Hij eraan mee.”

“De leerlingen van Jezus hadden dezelfde vraag, en de Heer gaf hen het 'Onze Vader'. Begin met dat gebed. Ik denk dat wij niet moeten schromen om overal te bidden.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven