Inspiratie

Zomerkampen 2019: De liefde van God ontvangen en delen

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 juli 2019

Foto: Bisdom Rotterdam

Vrijwilligers en deelnemers beleven een warme week

In de tweede helft van juli, de week waarin oude hitterecords werden doorbroken, namen ruim tachtig kinderen, tieners en jongeren deel aan de zomerkampen van het bisdom Rotterdam. Meer dan twintig jongeren zijn mee als leiding. Zij zetten als vrijwilliger een week van hun vakantie in en maken er met de deelnemers een geweldig kamp van.

Mgr. Van den Hende bezocht op woensdag 24 juli het kinderkamp in Eindhoven en het jongerenkamp in ’s-Hertogenbosch. Vicaris-generaal Visser bezocht deze dag het tienerkamp in Lisse, waar een dag eerder vanuit het kernteam Sander Verschuur en Desiree Bühler ook waren geweest. Mgr. Van den Hende bezocht die dinsdag 23 juli het Willibrordkamp in Doetinchem, dat al meer dan tien jaar wordt georganiseerd door de parochie in Den Haag voor kinderen uit de Schilderswijk. De bisschop vierde de mis met de meer dan dertig deelnemers en deed mee met het avondeten. Het thema van dit kamp was ‘Geloven is vertrouwen’. Pater Vincent Wang svd nam deel aan het kamp als lid van het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee.

De zomerkampen van het bisdom worden begeleid door een team van vrijwilligers en diakens. Mgr. Van den Hende bezoekt deze kampen samen met Desiree Bühler, medewerker jongerenpastoraat. Het thema dat de leiding van de zomerkampen van het bisdom voor dit jaar heeft uitgewerkt, is ‘Wie ben je?’ Jezus zegt in het evangelie over zichzelf dat Hij de deur is (Johannes 10, 9-10), de wijnstok (Johannes 15, 1), de goede herder (Johannes 10, 11) en het levende brood (Johannes 6, 35). Tijdens de zomerkampen worden de deelnemers uitgedaagd om deze en andere verhalen die Jezus vertelt goed te beluisteren en samen na te denken over wie zijzelf zijn in het licht van het evangelie.

Diaken Steef Lokken, die het kinderkamp mee begeleidt, zegt daarover: “Als Jezus zegt ‘Ik ben de goede herder’ is de vraag aan de kinderen wie zij zijn. Zijn ze het ene schaapje dat verloren loopt en dat wordt gezocht door de herder, of zijn ze een van de 99 schaapjes die bij elkaar blijven en op de herder wachten? Jezus wil ons laten zien wie Hij is en wie zijn Vader is. Dat doet Hij in gelijkenissen. Die verhalen vertellen we door specifiek voor de leeftijd van elk kamp. Ze kunnen er hun weg in zoeken en hun positie bepalen in de gelijkenissen.”

Foto: Bisdom Rotterdam

“Er komen constant gesprekjes op gang met en tussen de kinderen, merken we. Ze zijn vol respect in de tent, waarin we de dagopening hebben en waar we de eucharistie vieren met de bisschop. Ze maken zich de verhalen eigen en er komt echt een gesprek op gang. Veel kinderen weten al veel over Jezus en God en hebben een groot geloof. Daarin nemen ze andere kinderen mee. De belangrijkste boodschap van de hele week is in de kern heel eenvoudig, dat God liefde is. Vanwege de eucharistieviering met de bisschop heb ik ze deze ochtend verteld dat God in Jezus in de eucharistie aanwezig is en dat wij zijn liefde mogen ontvangen en mogen delen.”

De bisschop preekt voor de kinderen over Jezus die de goede herder is: “Jezus zoekt het ene schaapje, omdat Hij het bij de kudde wil brengen. We mogen erop vertrouwen dat God ook zoveel van ons houdt. Daar mogen we aan denken en bij stilstaan op dit kamp.” Tijdens de mis gaat de lezing uit het Oude Testament over God die het volk Israël uit de slavernij bevrijdt. Tijdens de tocht door de woestijn geeft God hen elke dag brood om te eten. “God leerde ze niet meer te nemen dan voor één dag en om te delen met anderen. De liefde van God moet je delen met anderen.” Mgr. Van den Hende spoort de kinderen aan om, ook als de temperatuur weer daalt, een warm hart te bewaren voor de liefde van God.

Foto: Bisdom Rotterdam

Op het jongerenkamp staan de deelnemers deze dag stil bij de parabel van de verloren zoon, ofwel de parabel van de barmhartige vader. Ook zij horen in de mis hoe God het manna geeft uit de hemel als brood voor de Israëlieten op hun tocht door de woestijn. “De lezingen uit de Schrift zijn als voedsel voor ons”, legt de bisschop uit. “Brood is niet alleen datgene wat je eet, maar ook een bijbels beeld voor wat je nodig hebt om voldoende kracht te hebben om Jezus na te volgen. Zo zijn de woorden van de Bijbel voedsel voor onderweg: God is barmhartig, ook voor ons. Wat kun je deze week op zomerkamp leren van die barmhartigheid? Kun je ontdekken hoe je de liefde van God met elkaar kunt delen? Je kunt God vragen om vergeving, maar als wij elkaar niet vergeven, is de liefde van God nog niet voldoende ons brood geworden. Jezus heeft de liefde van God in zijn hart. Als we Hem ontvangen in de communie, is Jezus net zo dicht bij ons als bij de eerste leerlingen. We ontvangen in de eucharistie zijn kracht en liefde in zijn woord en persoon. Als we ter communie gaan, betekent dat dat we die liefde aannemen als opdracht in ons leven.”

De avond ervoor is in een deelgroep spontaan een gesprek ontstaan over jongeren en de Kerk. Na de mis krijgt de bisschop het resultaat aangeboden: een mindmap ‘Meer jongeren@Church’. De groep licht toe hoe ze erover hebben gesproken en aan wat voor activiteiten ze denken. Kunnen we bij elkaar blijven komen met activiteiten, inhoud en ontmoeting, is de vraag. De bisschop vertelt over de bisschoppensynode over jongeren van oktober 2018 en over de Tour of Faith, de maandelijkse jongerenbijeenkomst in het bisdom. Ook zijn er in parochies RKJ’s actief, waar jongeren gastsprekers uitnodigen rond specifieke onderwerpen. “Dat jullie met die vraag komen sterkt mij in wat we in het bisdom voor jongeren willen doen”, reageert de bisschop. De jongeren en de bisschop maken een afspraak om na de zomer samen verder door te praten.

Klik op de foto voor een vergroting en voor meer foto's.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven