Netwerk van liefde

40-dagencampagne: Soberheidsmaaltijden voor Vastenactie of ander diaconaal doel

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 10 april 2019

Soberheidsmaaltijd (Foto: Bisdom Rotterdam)

Soberheidsmaaltijden voor Vastenactie of ander diaconaal doel

Naast de vastenwandelingen behoren ook de soberheidsmaaltijden tot de populairste activiteiten van de 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’. Het overzicht van deze zesde week in de Veertigdagentijd bevat zestien soberheidsmaaltijden in parochies van het bisdom Rotterdam op een totaal van 56 activiteiten. Bij een soberheidsmaaltijd wordt vaak informatie gegeven over het Vastenactieproject en deelnemers kunnen een gift doen voor dit doel.

In de soberheidsmaaltijd komen de drie kenmerkende praktijken van de Veertigdagentijd samen: vasten, gebed en aalmoezen geven. Of in modernere bewoordingen: soberheid, spiritualiteit en solidariteit. Parochies gebruiken soms andere namen voor de soberheidsmaaltijd, zoals: vastensoep, maaltijd van soep en brood, vastenmaaltijd, solidariteitsmaaltijd. In de kern gaat het steeds om hetzelfde: een gezamenlijke sobere maaltijd, waarbij ook aandacht is voor bezinning en gebed, informatieverstrekking en fondswerving.

Samen eten is gezellig. Meer nog dan bij een informatieavond met een spreker, komen deelnemers in contact met elkaar: ze halen de band met oude bekenden en doen nieuwe contacten op. Grenzen worden zo doorbroken.

In veel plaatsen zijn de soberheidsmaaltijden een oecumenisch initiatief geworden. De rooms-katholieke parochie en protestantse gemeente (PKN) organiseren dan samen de soberheidsmaaltijd, of het is een activiteit van de plaatselijke Raad van Kerken. Zeker tien van de zestien maaltijden deze week hebben een oecumenisch karakter. Dat gebeurt zowel in kleinere dorpen (bijvoorbeeld Leimuiden, Lekkerkerk, Hazerswoude-Dorp, Maasdijk of Schipluiden) als in parochie(kernen) in de stad Rotterdam (Pax Christi, Emmaüsgangers, O.L. Vrouw van Lourdes). Een soberheidsmaaltijd brengt zo ook gelovigen uit verschillende kerkgenootschappen bijeen.

Vastenmaaltijd in Zevenhoven met hulp van vormelingen Zevenhoven-Nieuwveen, maart 2019

Het is een goed gebruik dat bij een soberheidsmaaltijd enige informatie wordt gegeven over het Vastenactieproject. Deelnemers kunnen een vast bedrag betalen of een vrijwillige gift doneren, voor Vastenactieof voor een ander diaconaal doel. De parochie De Emmaüsgangers in Rotterdam-Zuid heeft al vele jaren de gewoonte om met de protestantse buurtkerken vier maaltijden te organiseren in de Veertigdagentijd en de opbrengst te bestemmen voor een of twee diaconale projecten in de eigen omgeving. Vertegenwoordigers van deze projecten krijgen de gelegenheid om tijdens de maaltijd het project toe te lichten.

Dit jaar staan twee projecten in IJsselmonde centraal. Project ‘De ontmoeting’ geeft maatschappelijke begeleiding aan dak- en thuislozen, ‘Goede buren’ is een initiatief van twee vrouwen voor eenzame en kwetsbare wijkbewoners. In Lekkerkerk is de opbrengst bestemd voor een reis van enige jonge dorpsgenoten met World Servants naar een derdewereldland.

Het aantal deelnemers aan de soberheidsmaaltijden loopt per parochie(kern) uiteen, van zo’n 25 tot soms wel 75 tot 100 deelnemers. Maar hoe klein of groot ook het aantal eters is, soberheidsmaaltijden geven een zinnige invulling aan de praktijk van vasten en dragen bij aan gemeenschapsopbouw.

De soberheidsmaaltijden maken deel uit van de 40-dagencampagne. Het bisdom Rotterdam richt in de Veertigdagentijd (6 maart – 20 april 2019) de schijnwerper op de vele diaconale activiteiten die katholieke parochies, instellingen en scholen in deze periode organiseren. Traditioneel krijgt in deze periode de Vastenactie veel aandacht. De 40-dagencampagne heeft ook oog voor de diaconale inzet voor mensen in nood dichtbij. Met deze 40-dagencampagne wil het bisdom een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de Kerk als netwerk van liefde.

• Bekijk de activiteiten van deze week (week 15).

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven