Netwerk van liefde

 • De nood van stadsgenoten zichtbaar maken

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 23 november 2018

  Sint Maarten gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar. Vanwege zijn feestdag op 11 november besteden parochies in die periode extra aandacht aan diaconie door een diaconaal weekend te houden. Want hulp aan de naaste is nog altijd nodig, ook dicht bij huis.

 • Het moet blijven kriebelen in de parochie om aan diaconie te doen

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 23 november 2018

  Op verschillende plekken in het bisdom Rotterdam werd invulling gegeven aan de Werelddag van de Armen. Een van die actieve plekken was in Zoeterwoude waar de Diaconale Commissie MeerMens materiaal verspreidde onder diaconale contactpersonen ter inspiratie voor hun werk. Ook hielden zij een inzameling bij de supermarkt voor de Voedselbank.

 • November: bidden voor de gestorvenen in het Jaar van Gebed

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 02 november 2018

  Op vrijdag 2 november, de gedachtenis van Allerzielen, vierde monseigneur Van den Hende in concelebratie met plebaan Bergs, de eucharistie tot intentie van de overledenen die begraven zijn en zijn bijgezet op de R.K. Begraafplaats St. Laurentius in Rotterdam.

 • Bisschop bezoekt Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 oktober 2018

  Op dinsdag 23 oktober bezocht Mgr. van den Hende het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Bisschoppelijk gedelegeerde voor de categoriale zorg Emile Boleij vergezelde de bisschop bij de ontmoeting.

 • PCI-avond: Gebed geeft het netwerk van liefde kracht

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 14 oktober 2018

  “Bouwen aan een beschaving van liefde vraagt om gebed.” Dit zei Mgr. Van den Hende op woensdag 10 oktober tijdens de bijeenkomst van PCI-bestuurders rond ‘Diaconie: een gebed zonder einde?’ Wilbert van Erp is voorzitter van de DCI. Hij opende de avond, waar ongeveer 40 PCI-bestuurders aan deelnamen.

 • De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept via de bisdommen parochies op om zondag 14 oktober een extra collecte te houden voor Sulawesi. De opbrengst is bestemd voor directe noodhulp.

 • Diaconie en gebed versterken elkaar

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 13 september 2018

  Diaconie en gebed kunnen niet los van elkaar bestaan. In het Jaar van Gebed besteedt de Diocesane Caritas Instelling extra aandacht aan hoe gebed het diaconale werk van Parochiële Caritas Instellingen (PCI’en) kan versterken.

 • Het bisdom Rotterdam en de Werelddag van de Armen

  Door: Bisdom dinsdag 24 juli 2018

  “De Werelddag van de Armen wil een teken zijn van de bereidheid om te delen met mensen in nood.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in een brief aan onder meer parochiebesturen, PCI-besturen en werkgroepen diaconie. De bisschop nodigt hen uit om aan te sluiten bij dit initiatief van paus Franciscus.

 • “Antonius is een van de meest vereerde heiligen in onze Kerk”, stelde Mgr. Van den Hende op woensdagavond 13 juni, de feestdag van de heilige Antonius van Padua. “Antonius was oprecht bekommerd om het lot van de armen en hij spande zich in om hun situatie te verbeteren. In zijn liefde en zorg voor de armen toonde Antonius zich een volgeling van Jezus Christus.”

 • Op 23 mei sprak Mgr. Van den Hende bij de start van de internationale ontmoeting van CIDSE. Dit netwerk van katholieke organisaties voor ontwikkelingswerk had zijn ontmoeting in Den Haag, in het bisdom Rotterdam, in het kader van een forum over communicatie, educatie en fondswerving.

 • Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven