Netwerk van liefde

 • Jan Maasen neemt in juli afscheid van het bisdom Rotterdam. Decennia lang zette hij zich in voor caritas en diaconie, dichtbij en ver weg. Tijdens de impulsbijeenkomst ‘Together We’ op 18 juni wordt daar bij stil gestaan.

 • VIDEO Heiligverklaring Titus Brandsma

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 15 mei 2022

  Op 15 mei werd pater Titus Brandsma heilig verklaard door de paus in Rome. Katholiekleven.nl maakte tijdens de WJD@Home op Ameland een video met rector Henk Nota. Hij weet veel over pater Titus. Hij las honderden brieven van pater Titus, bekeek foto’s en las knipsels, boekjes en artikelen die hij schreef.

 • Chrismamis 2022: hulp van parochies bij opvang Oekraïense vluchtelingen

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 06 april 2022

  In de Goede Week, wanneer de Veertigdagentijd ten einde loopt, wordt aan de vooravond van het Paastriduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen) de Chrismamis gevierd, met de wijding van het chrisma en de zegening van de oliën voor de geloofsleerlingen en de ziekenzalving. In de Chrismamis brengen alle geledingen van het bisdom hun verbondenheid tot uitdrukking met Christus, die gekruisigd en verrezen is.

 • Paus Franciscus heeft op vrijdag 25 maart de mensheid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bijzonder toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op verzoek van de paus vond de toewijding plaats in bisdommen wereldwijd. In Den Haag sprak bisschop Van den Hende de daarvoor door de paus aangereikte “Akte van toewijding aan het onbevlekt hart van Maria” uit in een gebedsviering.

 • VIDEO Over het katholiek sociaal denken

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 23 maart 2022

  De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het echte hart van heel het katholiek handelen. Deze principes zijn: het algemeen welzijn, de waardigheid van de menselijk persoon, subsidiariteit en solidariteit. Wie Gods geboden wil volgen - en in het bijzonder het gebod van de liefde tot God en de naaste - kan niet om deze uitgangspunten heen.

 • Bisschop Van den Hende bezoekt Oekraïense gelovigen in Rijswijk

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 22 maart 2022

  Elke zondag komen gelovigen van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk samen in Rijswijk in de H. Bonifatiuskerk. Dit gebeurt nu al bijna tien jaar. Ze vieren de eucharistie die wordt gecelebreerd door hun priester Mykola Paliuh. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, komen er ook mensen die voor die oorlog op de vlucht zijn geslagen. Bisschop Van den Hende bracht hen een bezoek op zondag 20 maart.

 • Op vrijdagmiddag 25 maart zal paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarmee plaatst de paus Rusland en Oekraïne onder haar bescherming. De toewijding vindt plaats in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. De toewijding zal op verzoek van de paus ook plaatsvinden in bisdommen over de hele wereld.

 • Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet schrijven zij in de pastorale brief met als titel: Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.

 • Parochies in actie voor Oekraïne

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 18 maart 2022

  Er is een grote solidariteit en bereidheid om Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen te helpen. Het CIO en de Raad van Kerken adviseren parochies en protestantse gemeenten om een brugfunctie te vervullen en contact met de eigen burgerlijke gemeente te leggen die het aanspreekput zijn voor hulp. Geholpen wordt er op veel plekken.

 • Bisschoppen in Europa bidden om een einde aan de oorlog

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 18 maart 2022

  Op 25 maart sluiten de Nederlandse bisschoppen aan bij de gebedsestafette van bisschoppen die door heel Europa gaat. De estafette startte op Aswoensdag 2 maart in Albanië en wordt op 14 april in Hongarije afgesloten. Het is een initiatief van de vergadering van Europese bisschoppenconferenties (CCEE). De voorzitters van de bisschoppenconferenties in Europa zullen op opeenvolgende dagen de eucharistie vieren voor de vrede en voor al degenen die zijn overleden door oorlog.

 • Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven