Netwerk van liefde

 • Bisschop zegent kerststal op basisscholen

  Door: Bisdom vrijdag 15 december 2017

  Voorafgaand aan Kerstmis zegende Mgr. Van den Hende een nieuwe kerststal op twee basisscholen. Op vrijdag 8 december zegende de bisschop een kerststal op Basisschool de Bavokring in Rotterdam. De maandag erop was de bisschop te gast op de RK Montessorischool De Schakel in Rotterdam Hoogvliet.

 • Kerstactie bisdom Rotterdam steunt ouderen in Paramaribo

  Door: Bisdom woensdag 13 december 2017

  “Aan allen die in zijn Naam geloven gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.” Met deze tekst uit het Johannes evangelie (Johannes 1, 20) wenst Mgr. Van den Hende iedereen via de kerstkaart van het bisdom een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. Het bisdom Rotterdam steunt deze Kerst de zorg voor ouderen in het bisdom Paramaribo (Suriname).

 • Jaar van Gebed van start

  Door: Bisdom Rotterdam zondag 03 december 2017

  Vandaag op de eerste zondag van de Advent, ging het diocesane Jaar van Gebed van start. Bisschop Van den Hende was als celebrant aanwezig in de zondagse eucharistieviering in de Hartebrugkerk van Leiden. Daar opende hij aan het einde van de eucharistieviering het diocesane Jaar van Gebed met een speciaal gebed om zegen over het komende jaar.

 • Voorleesbrief Mgr. Van den Hende over het Jaar van Gebed

  Door: Bisdom vrijdag 01 december 2017

  “Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer.

 • Video met paus Franciscus over eerste Werelddag van de Armen

  Door: Rkkerk dinsdag 28 november 2017

  Zondag 19 november vierde paus Franciscus de eucharistie met armen, migranten en daklozen. Tussen de 6.000 en 7.000 mensen woonden de eucharistieviering bij. Na de viering lunchte de paus met 1.500 mensen in de audiëntiezaal van het Vaticaan.

 • Laurentiusconferentie over de zorg voor migranten

  Door: Bisdom maandag 06 november 2017

  Tijdens de Laurentiusconferentie op vrijdag 3 november spreken de deelnemers over de zorg voor migranten. Het is voor de derde keer dat een Laurentiusconferentie wordt gehouden. Liesbeth Stalmeier is gespreksleider. Mgr. Van den Hende leidt het onderwerp in.

 • Mgr. Van den Hende bezoekt psychiatrische instelling

  Door: Bisdom maandag 06 november 2017

  “De geestelijke verzorging levert een veel grotere bijdrage aan het herstel dan ik vooraf had kunnen denken”, zegt de heer Ronald Geleynse op woensdag 25 oktober. Hij verwelkomt Mgr. Van den Hende bij Parnassia Groep in Den Haag.

 • De Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland leven mee met de bewoners van het Caribisch gebied die getroffen zijn door orkaan Irma. De beelden van verwoesting door de orkaan en onder meer de enorme schade op Sint-Maarten maken indruk en doen een dringend beroep op hulp. De bisschoppen vragen om te bidden voor de slachtoffers en om royaal te geven.

 • “Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, uw God” (Leviticus 19, 34). Met deze bijbeltekst opent de pauselijke boodschap voor de 104de Werelddag voor migranten en vluchtelingen (14 januari 2018).

 • “Daadwerkelijke zorg voor gelovigen die vervolgd worden of die uit de verdrukking komen is een daad van liefde. Het is een getuigenis als ledematen van het lichaam van Christus elkaar helpen en steunen wanneer andere ledematen te lijden hebben.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in het nieuw verschenen nummer van het internationaal katholiek tijdschrift Communio (2017/3-4), dat als thema heeft de christelijke vluchtelingen in Europa.

Lees meer