Netwerk van liefde

Bisschop bezoekt de gevangenis in Alphen aan den Rijn

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 21 oktober 2022

Geestelijk verzorgers en bisschop Van den Hende. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Ontmoeting van de bisschop en geestelijk verzorgers en gedetineerden

In Penitentiaire Inrichtingen (PI) werken geestelijk verzorgers met een zending vanuit de Kerk. Zij staan vanuit de kerkgemeenschap gedetineerden bij. Op 18 oktober bezocht bisschop Van den Hende de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn. Hij deed dat op uitnodiging van pater Anyaeze c.ss.p. Ook aanwezig was r.-k. geestelijk verzorger Kurstjens. De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties die samen plaats kunnen bieden aan ruim 1100 gedetineerden. Het is een van de grootste inrichtingen in het land. In het huis van bewaring verblijven mannen die verdacht worden van een misdrijf en die in afwachting zijn van hun rechtszaak. In de gevangenis zitten mensen die van de rechter een straf opgelegd hebben gekregen. Er werken veertien geestelijke verzorgers vanuit in totaal acht denominaties.

Wanneer de bisschop welkom wordt geheten zijn ook een protestantse geestelijk verzorger, twee imams en een humanistisch geestelijk verzorger aanwezig. Ze vertellen over hun werkzaamheden en de veelheid aan problematieken die speelt. De geestelijk verzorgers vertellen de bisschop over hun werk. Ze voeren individuele gesprekken en begeleiden groepsgesprekken en bieden op de zondagen twee kerkdiensten aan. Het overgrote deel van de mannen maakt hier gebruik van, vertellen ook de imams die hun gebedsdiensten op vrijdag houden. Vanwege de veiligheidsmaatregelen is er een maximaal aantal mensen dat hieraan per keer kan deelnemen. Vrijwilligers helpen bij de vieringen.

Het werk van de geestelijk verzorgers vindt plaats binnen de kaders die het gevangenisregime voorschrijft. Het werken in de gevangenis is een missie, zegt pater Anyaeze, een “missie met lege handen”, omdat je anders dan in het parochiepastoraat niet tot nauwelijks praktische hulp kunt bieden. Toch gebeurt dat wel. In samenwerking met kerken uit de omgeving is er een ‘kledingbank’. Het gesprek met de bisschop gaat over de rechtsstaat, over het strafrecht en de thema’s gerechtigheid en barmhartigheid. Ook wordt uitgewisseld over de rol van de geestelijk verzorgers en anderen die werken in de PI. Daaronder zijn ook mensen van ‘Perspectief Herstelbemiddeling’ dat contact begeleidt tussen direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf.

De twee r.-k. geestelijk verzorgers leiden de bisschop rond langs verschillende afdelingen, waaronder de werkplaatsen waar een aantal uren per dag arbeid kan worden verricht. De bisschop spreekt daarbij ook met medewerkers die vertellen over hun werk. Daarna is hij welkom bij de bijbelgroep die wekelijks samenkomt. Eerder las de groep van ongeveer tien mannen de tekst over Petrus die over het water loopt als Jezus Hem uitnodigt naar Hem toe te komen (Matteüs 14, 22-33). Het laat zien dat Petrus op Jezus vertrouwt, maar ook dat hij dreigt te zinken als hij bang wordt. Deze keer worden twee teksten gelezen over Petrus (Matteüs 16, 13-16; Johannes 21, 15-19). Het gesprek wordt geleid door de protestantse geestelijk verzorger. Ook de bisschop neemt eraan deel. “Drie keer heeft Petrus Jezus verloochend en nu vraagt de Heer hem na zijn verrijzenis drie keer of Petrus van Hem houdt”, zegt de bisschop. “Petrus mag opnieuw kiezen om Jezus, die hij heeft verloochend, te volgen.”

‘Dag van de gevangene’

Op zondag 13 november vraagt het Rooms-Katholiek Justitiepastoraat aandacht voor de ‘Dag van de gevangene’. Dit is een initiatief dat in vele landen al langer bestaat. Op deze zondag wordt er in gevangenissen en in parochies gebeden voor gevangenen, hun familie en de slachtoffers van criminaliteit. Het R.-K. Justitiepastoraat vraagt parochies om met onderstaand gebed in de vieringen van 13 november aandacht aan deze dag te geven. Kijk voor meer informatie op: justitiepastoraat.nl.

Heer, we bidden voor allen die in detentie zitten
en voor allen die gebukt gaan onder de gevolgen
van criminaliteit en detentie.
Wij vragen U, doorbreek gevoelens van angst en eenzaamheid.
Schenk uw liefde en barmhartigheid aan de gevangenen,
aan hun families en vrienden, aan het gevangenispersoneel
en aan iedereen die om hen geeft.
Wees bij allen die gewond zijn geraakt door het gedrag van anderen,
wees vooral bij de slachtoffers van misdrijven.
Help ons om elkaar te vergeven,
om steeds rechtvaardig te handelen,
en om met de kracht van de heilige Geest
vast te houden aan de liefde en nederigheid
van Christus, vandaag en alle dagen. Amen.

(Bron: rkkerk.nl)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven