Netwerk van liefde

Bisschop bij start schooljaar Stanislascollege in Delft

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 02 september 2021

Bisschop zegent de vernieuwingen die zijn gedaan in de kapel op het schoolterrein

Op maandag 30 augustus was bisschop Van den Hende bij de opening van het schooljaar op het Stanislas College in Delft. De bijeenkomst voor docenten met schriftlezingen, gebed en muziek vond plaats in de vernieuwde kapel op het terrein van de school. De kapel kreeg onder meer betere verlichting, een nieuw plafond en een extra ingang. Bisschop Van den Hende zegende de vernieuwingen door besprenkeling met wijwater en gebed.

Moderator en docent levensbeschouwing Limarley Kingsale leidt de bijeenkomst. Directeur Jeroen van de Kraan (Stanislas Dalton Delft) steekt bij de opening de paaskaars aan. Daarna volgt muziek en wordt gelezen uit de Heilige Schrift. Bisschop Van den Hende spreekt vanuit de lezing uit het Oude Testament over Mozes (Numeri 13, 1-3.17-33) over de inzet van docenten voor de toekomst van de leerlingen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

“Mozes is met zijn volk uit de slavernij getrokken en heeft een tocht van veertig jaar door de woestijn gemaakt. Maar hij zal zelf het Beloofde Land niet binnen gaan”, zegt de bisschop. “Dat zou je misschien kunnen opvatten als een teleurstelling. Maar Mozes gelooft in zijn voorbereidingswerk en gunt hen dat zij kunnen leven in het land dat God voor hen heeft bereid. In zekere zin moet u, actief in het onderwijs, ook de bereidheid hebben mensen te begeleiden zonder ze later in hun leven nog tegen te komen, met het vertrouwen dat wat je ze aanreikt vrucht mag dragen.”

De bisschop karakteriseert de inzet van docenten als onbaatzuchtig en bepaald niet zonder passie: “Het is eigenlijk een combinatie van passie en bescheidenheid, van je inzetten voor alle mensen die in het onderwijs aan je zorg zijn toevertrouwd en voor wat in hun leven mag opbloeien. En je hoopt dat al die leerlingen hun bestemming zullen vinden in overeenstemming met hun talenten, met hun gaven en hun mogelijkheden, die je als docent vaak op het spoor komt als je in de loop van de jaren met hen optrekt.”

Het Stanislascollege is van oudsher een jezuïetenschool, gesticht door deze orde. De school en de orde zijn nog steeds met elkaar verbonden. Bij de opening van het schooljaar leest pater Peter Peelen sj de lezing uit het Nieuwe Testament (Johannes 2, 1-12). Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. “Door deze verandering van water in wijn wil Jezus overvloedige liefde van God laten zien”, aldus de bisschop die spreekt over het onderwijs als een dienst aan de samenleving en als een teken van liefde, dat mensen elkaar kunnen dienen op de weg van vorming en ontplooiing.

Voordat de bisschop de ruimte van de kapel besprenkelt met wijwater en in gebed vraagt om Gods zegen, benadrukt hij tot slot hoe belangrijk de kapel is. “Meestal is het middelpunt van de organisatie de plaats waar het druk is, waar de computers warm worden en waar vergaderd wordt. Maar juist deze plek met de nodige stilte is een centrum van deze schoolgemeenschap, waar je binnen kunt lopen om je hart voor God te openen, waar je je vragen aan Hem voor kunt leggen, waar je omhoog kunt kijken om ontvankelijk te blijven voor wat God je geeft, zoals je talenten en hoe je die kunt inzetten.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven