Netwerk van liefde

Bisschop richt instelling op voor ondersteuning centra van barmhartigheid

Door: Bisdom maandag 04 april 2016

Nieuw: R.K. instelling Sint Elisabeth

Bisschop Van den Hende heeft de R.K. instelling Sint Elisabeth opgericht. Dit is bekendgemaakt in het Bisdom Magazine dat werd uitgedeeld bij de chrismaviering op 23 maart en dat wordt verspreid in parochies in het bisdom.

Formele oprichtingsacte: Witte Donderdag
De R.K. instelling Sint Elisabeth, die de bisschop bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het bisdom Rotterdam wilde oprichten, kreeg uiteindelijk middels de formele oprichtingsacte op Witte Donderdag 24 maart zijn beslag. Witte Donderdag is de dag waarop Jezus temidden van zijn leerlingen de eucharistie en het priesterschap instelde en middels de voetwassing ook de diaconale opdracht van de naastenliefde.

De zending van de Kerk
Paus Benedictus schrijft in de encycliek Deus Caritas Est (2005): “De zending van de Kerk drukt zich uit in een drievoudige opdracht: verkondiging van het woord van God (kerugma-marturia), viering van de sacramenten (leiturgia) en het dienstwerk van de liefde (diakonia). Het zijn opgaven die elkaar wederzijds veronderstellen en die niet van elkaar los te maken zijn. De dienst van de liefde is voor de Kerk niet een soort welzijnswerk dat men ook aan anderen kan overlaten, maar hoort tot haar wezen en is een onmisbare uitdrukking van haar wezen.”

De Kerk van Rotterdam is geroepen om de drievoudige opdracht heel concreet in haar gebied te vervullen. Op de eerste plaats krijgt de drievoudige opdracht gestalte in parochies. Deze gemeenschappen zijn als het ware cellen van het bisdom, van de Kerk in Zuid-Holland. In deze gemeenschappen wordt samengewerkt met de ter plaatse aanwezige parochiële caritas instellingen die weliswaar een binding hebben met de parochies maar die als zelfstandige rechtspersonen van de parochies onderscheiden zijn.

R.K. instelling Sint Elisabeth
Het dienstwerk van de liefde (diakonia) krijgt specifiek gestalte in concrete activiteiten en projecten op een aantal plaatsen die in kerkelijk verband worden beheerd en bemenst. Teneinde vanuit de Kerk een aantal van deze diaconale plekken, als centra van barmhartigheid mogelijk te maken en te steunen, is bij gelegenheid van het wereldwijde heilig jaar van de barmhartigheid en het diocesane jubileumjaar (60 jaar bisdom) door de bisschop op 2 februari 2016 de R.K. instelling Sint Elisabeth opgericht.

Bisschop Van den Hende: “Centra van barmhartigheid in en vanuit de Kerk zijn van vitaal belang voor het leven van de Kerk omdat diakonia wezenlijk deel uitmaakt van de zending van de Kerk en derhalve ook van het bisdom.”

“Naast de verkondiging van het Woord, dragen daden van liefde en barmhartigheid het evangelie uit: diakonia als vorm van verkondiging. In de woorden van de heilige Franciscus die door paus Franciscus werden herhaald: “Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.” In het bijzonder vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben. In de woorden van paus Benedictus XVI: “Eucharistie die zich niet vertaalt in concrete beoefening van de liefde is onvolledig.”

“Ten diepste maken de verkondiging van het woord, de viering van de sacramenten en het dienstwerk van de liefde deel uit van de ene zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Zo kan de Kerk van Rotterdam een netwerk van liefde zijn dat meebouwt aan een beschaving van liefde, in samenwerking met ieder mens van goede wil.”

Download het Bisdom Magazine: 60 jaar bisdom in het heilig jaar van de barmhartigheid

De heilige Elisabeth van Thüringen
De heilige Elisabeth van Thüringen (1207 - 1231) zette zich persoonlijk en radicaal in voor de zorg voor armen en zieken. Voor een vrouw van adel was dit verre van gepast en het bracht haar in problemen bij haar tijdgenoten. In 1229 werd ze lid van de Derde Orde van Franciscus van Assisi. Haar verdere leven verzorgt ze de zieken in het franciscaanse ziekenhuis dat ze liet bouwen bij het slot Marburg. Zij werd heilig verklaard in 1235. Elisabeth is een grote inspiratie geweest voor vele (franciscaanse) congregaties van zusters. Zij is patrones van onder meer de caritas. Elisabeth is patroonheilige van de kathedraal in Rotterdam.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven