Netwerk van liefde

Bisschop zegent crematorium op begraafplaats Sint Barbara

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 mei 2023

Foto’s: Bisdom Rotterdam

De Begraafplaats Sint Barbara is een r.-k. begraafplaats in de Haagse wijk Binckhorst

Op donderdag 25 mei zegende bisschop Van den Hende het nieuwe crematorium in op begraafplaats Sint Barbara in Den Haag. Geestelijk adviseur van het bestuur Ad van der Helm, pastoor in Zoetermeer, ging voor met de bisschop in een korte gebedsviering. De Stichting R.K. Begraafplaatsen had deze bijeenkomst georganiseerd voor mensen die betrokken waren bij de bouw en buurtbewoners en nodigde de bisschop uit. Ook uitgenodigd waren mensen uit de kring van de uitvaartverzorging. Manita Koop (voorzitter bestuur) en Astrid Oranje (directeur) heetten alle aanwezigen welkom en hielden een toespraak.

De bisschop besprenkelt de ruimtes met wijwater en bewierookt de nieuwbouw. In de korte gebedsviering wijst pastoor Ad van der Helm naar de woorden “Laudato si’” die in grote letters zijn aangebracht op de gevel. Deze verwijzen naar het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi die de mens in zijn loflied middenin de schepping plaatste. “De vormgeving van dit crematorium wil het gelovig vertrouwen wekken, verdiepen en versterken”, zegt Ad van der Helm. Hij spreekt over het Zonnelied en verwijst naar psalm 139 waaruit wordt gelezen in de korte gebedsviering: “Gij zijt die mijn kern hebt gevormd, die mij weefde in de schoot mijner moeder, en ik loof U in het besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel, een wonder is wat Gij schiep. Mijn wezen kent Gij volkomen.”

“We zien regelmatig beelden in de media over mensen die massaal begraven worden in oorlogstijd of in tijden van rampspoed en epidemieën, en die in een massagraf terechtkomen. Dat gaat je aan het hart”, zegt de bisschop in een korte overweging. “Wij geloven dat iedere mens een unieke persoon is, verbonden met God. Iedere mens heeft een naam en een gezicht. We zijn hier vandaag om deze katholieke begraafplaats op een bijzondere wijze opnieuw aan God toe te wijden en alle mensen die hier begraven liggen en nog begraven zullen worden of gecremeerd in het nieuwe crematorium. En we weten we dat niemand die hier komt een nummer is. Elke persoon heeft een verhaal.”

“Een prachtige plek als deze helpt om de eerbied voor iedere persoon in cultuur te brengen. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, en dat wil zeggen dat we in verbondenheid met God een hart hebben om lief te hebben, om gewetensvolle keuzes te maken, dat we een hart hebben om elkaar vast te houden en te dienen”, aldus de bisschop, die aangeeft dat de doden begraven een van de werken van barmhartigheid is. “We mogen onze overledenen toevertrouwen aan God. En wij die achterblijven mogen ook rekenen op zijn aandacht en zijn steun.”

“Zelfs als iemand hier misschien begraven wordt zonder dat er familieleden of vrienden bij zijn, want het komt voor dat mensen zo vereenzaamd en arm zijn, mogen we weten dat God de mens kent en in zijn hart sluit. Jezus Christus is gestorven en verrezen en door Hem mogen we zeggen: er is een weg voorbij de dood, omdat Christus de dood heeft overwonnen. En wij mogen in vertrouwen op Gods barmhartigheid in zijn liefde iedere mens die gestorven is met eerbied omringen. Begraven of gecremeerd, jong of oud, beroemd of volstrekt anoniem. Onze namen staan geschreven in Gods hand.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven