Netwerk van liefde

DCI over opvang van vluchtelingen Oekraïne: Acties die u en wij kunnen nemen

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 18 maart 2022

Foto: Nati via Pexels

“We hopen dat u de vluchtelingen kunt verwelkomen, opvangen en ondersteunen”

“Als Diocesane Caritas Instelling (DCI) hopen wij dat u in de gelegenheid bent en uw mogelijkheden verkent om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mee mogelijk te maken.” Dit schrijft diaken Jos van Adrichem in een brief d.d. 17 maart aan de PCI-besturen en besturen van parochies in het bisdom Rotterdam. Diaken Jos van Adrichem is voorzitter van de DCI.

“Op 9 maart heeft de DCI op initiatief van Mgr. Van den Hende samen met hem tijdens een ingelast overleg gesproken over de nood in Oekraïne en wat we in het bisdom Rotterdam kunnen doen om te helpen. Als Kerk van Rotterdam staan we voor een netwerk van liefde rond Jezus. Juist nu kunnen we, samen met andere instanties, dat netwerk gestalte geven door actief deel te nemen aan lokale activiteiten rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.”

“Met het arriveren van Oekraïense vluchtelingen in Nederland is naast financiële steun nu ook concrete opvang nodig”, schrijft diaken Van Adrichem. “We hopen dat u de vluchtelingen die uit Oekraïne naar Nederland komen, kunt verwelkomen, opvangen en ondersteunen. Als DCI willen we u daar graag bij helpen. In het overleg met de bisschop zijn de volgende acties besproken die u en wij kunnen nemen.”

Die vier acties zijn:

  1. Inventarisatie van beschikbare ruimtes
  2. Activiteiten bij opvang
  3. Financiering van activiteiten bij opvang
  4. Klankbordgroep

Parochies die ruimte willen aanbieden voor de opvang van vluchtelingen of beschikbare ruimtes willen inventariseren bij parochianen worden gevraagd deze informatie te delen met de burgerlijke gemeente en de DCI daarvan op de hoogte te stellen, zodat ervaringen in het bisdom kunnen worden gedeeld.

De DCI hoopt dat parochies en PCI-en actief deel kunnen nemen aan lokale opvang van vluchtelingen door activiteiten aan te bieden en vraagt om ook deze informatie te delen met de DCI met het oog op het uitwisselen van ervaringen en onderlinge contacten.

De DCI richt uit de beschikbare DCI-middelen een ‘Fonds Rotterdam Oekraïne’ in. Dit fonds start met een bedrag van € 100.000. Parochies en PCI-en van het bisdom Rotterdam kunnen een beroep doen op dit fonds voor activiteiten die te maken hebben met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. “Tegelijk willen we u vragen om als PCI zelf ruimhartig bij te dragen aan lokale activiteiten”, aldus de voorzitter van de DCI. “PCI-en kunnen de komende periode in overleg en in samenwerking met de parochie ook extra collectes of andere fondsenwervende acties voor de opvang van vluchtelingen houden.”

De DCI richt een klankbordgroep op, die haar kan adviseren over activiteiten en bij besluiten over financiering van lokale activiteiten. Voor deze klankbordgroep zullen ook Oekraïners worden uitgenodigd die al langer in Nederland verblijven.

“Ik hoop van harte dat u de mogelijkheden die u hebt, kunt aanwenden voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne en dat we hierin samen op kunnen trekken als netwerk van liefde”, aldus Jos van Adrichem. “Het opvangen van vluchtelingen is een van de werken van barmhartigheid. Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen’ (Matteüs 25, 35).”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven