Netwerk van liefde

“De DOCAT opende ook míjn ogen”

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 14 februari 2024

Foto’s: Bisdom Rotterdam

Cursusreeks over de DOCAT: de bron voor ons dienen is Christus en zijn Kerk

Op donderdag 8 februari schoven zeven deelnemers in de parochiezaal bij de H. Petruskerk in Roelofarendsveen aan voor de laatste bijeenkomst in een cursus over de DOCAT. De cursus werd voor de tweede keer gegeven door diaken André van Aarle (parochiefederatie HH. Clara en Franciscus).

De parochiefederatie wil een missionaire parochie zijn. De cursus over de DOCAT past daar goed bij, zegt diaken Van Aarle. “De missionaire parochie uit zich in daden van liefde. Onze bisschop heeft de Kerk ook wel ‘een netwerk van liefde’ genoemd. We hebben een missionaire opdracht als parochie. Dat geldt voor de catechese, voor participeren in de liturgie en ook voor de geloofsverkondiging die zichtbaar wordt in onze daden en in woorden.”

De cursus, zoals die in Roelofarendsveen nu voor de tweede keer werd gegeven, bestaat uit vier bijeenkomsten. De laatste bijeenkomst gaat het over het slothoofdstuk uit de DOCAT: Het persoonlijke en maatschappelijke engagement - de liefde doen. Diaken André van Aarle geeft een inleiding. Daarna worden samen passages uit de DOCAT gelezen, waarover in twee groepen verder wordt gepraat. Die vragen zijn ontleend aan het Werkboek bij de DOCAT.

“Christus is de kern van ons geloof en van ons handelen. Christus en de Kerk vormen een eenheid. Ze horen wezenlijk bij elkaar”, doceert André terwijl hij op de flap-over schrijft. “Als christenen zijn we niet de enige mensen die goed doen, maar het is van belang, zegt de Kerk, om het goed doen altijd als gelovige te doen vanuit Christus. Omdat Hij je helpt om vol te houden als het zwaar is, en omdat je het in de Kerk samen doet.”

“De bron voor ons dienen is Christus en zijn Kerk”, vervolgt hij. “In de dienende Kerk wordt Christus zichtbaar. Dat zien we ook heel duidelijk in het Johannes evangelie als Jezus bij het laatste avondmaal de voeten wast van de apostelen en zegt: zo moeten jullie ook doen.”

“Het gaat erom dat ons geloof, de Schrift en het vieren van de eucharistie ons steeds opnieuw op het spoor zetten: Waar is nood? Hoe kunnen we God liefhebben en onze naaste?” Diaken Van Aarle gaat uitgebreid in op twee bijbelteksten: Matteüs 5 (de zaligsprekingen) en Matteüs 25 (de werken van barmhartigheid). André van Aarle: “Alles wat we voor de minsten hebben gedaan, heb je voor Mij gedaan, zegt Jezus. Maar let op. Er staat ook: alles wat je níet hebt gedaan, heb je ook niet voor Hem gedaan!”

De deelnemers waarderen de bijeenkomsten, de uitwisseling en het geloofsgesprek. “Het is gewoon zinvol om met elkaar hierover te praten,” zegt een van hen. “Het is interessant en deze bijeenkomsten helpen om te zien hoe het denken en doen samenhangen”, reageert een ander. En waar de één het boek soms wat ingewikkeld vindt, ervaart een ander dat niet zo: “Het zijn korte teksten in de DOCAT. En als er iets onduidelijk is, pak ik m’n telefoon erbij en zoek ik het op via Google.”

“Door met elkaar te praten, worden dingen voor jezelf duidelijker: hoe kijk ik hier eigenlijk tegenaan? Bijvoorbeeld de vraag hoe je zout en licht kunt zijn. Je leest erover in de Bijbel, maar als er dan, zoals bij deze cursus, uitgebreid over verteld wordt, sta je er echt bij stil en kan het een ‘eye opener’ zijn”, zegt iemand. “En wat ik bijvoorbeeld mooi vond”, vervolgt ze, “is wat er werd verteld over autonomie. Tegenwoordig gaat het daar veel over: ik ben autonoom. Maar alles wat we doen, beïnvloedt een ander. We moeten het met zijn allen doen en soms gaat de groep even voor op het individu. Dat is nodig om in de samenleving echt sámen te kunnen leven, in plaats van als een verzameling losse individuen. Maar dan het vervolg: oké, wat betekent dat dan voor het eten dat ik koop, voor de dingen die ik wil hebben?”

Diaken Van Aarle zegt na afloop: “Bijeenkomsten zoals deze, waar je samenkomt om over je geloof na te denken, stimuleren en motiveren. De DOCAT zet je op het spoor van de dienstbaarheid. Het is van belang dat we de DOCAT behandelen, omdat de sociale leer van de Kerk bij veel mensen onbekend is. Terwijl de liturgie, de catechese en de diaconie met elkaar samenhangen.”

“De DOCAT helpt om te zien dat er een groter verband is. Hoe samenlevingen in elkaar zitten, hoe je dingen vanuit je geloof kunt doen en juist ook vanuit je geloof vol kunt houden. Dat het geloof in Christus een hele mooie en redelijke wijze is om dienstbaar te zijn in de samenleving, en dat we ons door God gedragen mogen weten als we ons vanuit ons geloof inzetten voor onze naaste.”

“Voor deze cursus kenden de deelnemers elkaar nog niet, want ze komen uit verschillende dorpen in de federatie. Het zijn allemaal mensen die zich praktisch inzetten voor de samenleving en de Kerk. Ik merk dat ze enthousiast zijn over de bijeenkomsten. En voor mijzelf geldt dat de DOCAT ook mijn ogen opende. De sociale leer van de katholieke Kerk is opgebouwd uit veel en soms lange teksten, maar de DOCAT is beknopt en heel praktisch. En ook het Werkboek erbij helpt en motiveert om de dienende kant van Christus en de Kerk te laten zien.”

Bestelinformatie

  • De DOCAT verscheen als samenwerking van het bisdom Rotterdam en uitgeverij Adveniat. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel, maar voor parochies en PCI’en in het bisdom Rotterdam verkrijgbaar tegen kostprijs (€ 5,00).
  • Het Werkboek is een uitgave in eigen beheer en alleen via het bisdom verkrijgbaar (€ 5,00). Het Werkboek is ook online beschikbaar op docat.nl. Daar kunnen de verschillende hoofdstukken worden gedownload en zo eenvoudig geprint
  • Bestellen? Parochies en PCI’en kunnen voor de DOCAT en het Werkboek contact opnemen met bureau@bisdomrotterdam.nl. Individuele bestellingen kunnen worden gedaan via de webwinkel

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven